Archív

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Posledný februárový deň sa v Mestskej knižnici Handlová konalo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. 

O umiestnení rozhodovala porota v zložení: Mgr. Kollárová, Mgr. Šebeňová, Mgr. Šperková, Mgr. Daniela  Mikulášová (riaditeľka Msk).

I.kategória (5.,6. ročník) – POÉZIA

1.miesto: Adela Gazdíková, 5.B

2.miesto: Andrej Ujček, 6.B

3.miesto: Samuel Macák, 6.B

I. kategória(5., 6. ročník) - PRÓZA

1.miesto: Martin Kohút, 5.B

2.miesto: Nikola Nieburová, 6.A

3. miesto: Natália Miklánková, 5.A

II .kategória (7.-9.ročník) – POÉZIA

1.miesto: Sarah Jankulová,  8.A

2.miesto: Matúš Helbich, 7.A

3.miesto: porota neudelila

II. kategória (7.-9. ročník) - PRÓZA.

1.miesto: Lea Kolesárová, 8.B

2.miesto: Karolína Melišová, 7.A

3.miesto: Kristína Kubovičová, 7.A

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.03.2018 14:40:38

Návšteva u včelára pána Janka Procnera

Bol krásny slnečný deň. Prichystali sme si batôžtek s desiatou  a  vybrali  sa ku včelárovi.Už z diaľky sme si všimli úle s lietajúcimi včielkami. Rozprávanie pána Procnera o živote včielok bolo pútavé. Dozvedeli sme veľa zaujímavých vecí. Deti mohli z blízka pozorovať včielky,  vyskúšali si kuklu, medomet, ochutnali peľ aj sladučký med.

Včielky sú pre nás veľmi dôležité, preto ich musíme  ochraňovať.  Ak neveríte, spýtajte sa na to našich prvákov.

 

                                                                                                       Zapísala: Mgr. Eva Petrášová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2017 13:45:10

Rozlúčka so štvrtákmi

Je tu posledný školský týždeň, končia každodenné školské povinnosti a končí aj činnosť v školskom klube detí.  Celoročnú prácu sme ukončili vyhodnotením správania detí a podujatí za uplynulý školský rok.

28. júna  sme sa už  len  zabávali a súťažili s našimi najstaršími kamarátmi  - so štvrtákmi. Po súťažiach  nasledoval  spoločný  piknik. Občerstvenie pre nás pripravila pani vedúca školskej jedálne, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.                                                                      

Vychovávateľky a žiaci  ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2017 13:39:12

O Guľkovi Bombuľkovi

Animované klbko vlny od Márie Ďuríčkovej sa stalo obľúbeným hrdinom mladých čitateľov. Guľko Bombuľko sám vykročí do sveta a stretnutie s neznámymi tvormi – zvieratkami z dvora vytvárajú situácie, ktoré deti poznajú z bežného života. Učia sa zásadám komunikácie a nadväzovania vzťahov.

Po prečítaní ukážky Ako sa Guľko Bombuľko narodil a ako sa stratil sa deti od pani knihovníčky dozvedeli, čo je pradienko a ako sa splieta na klbko. Pozorovali, ako pomaly klbko rastie. Spoločne uvažovali, na čo všetko sa dá klbko vlny použiť. Zahádzali si s ním ako s loptičkou, použili ho na viazanie, vešanie bielizne, ba aj ako švihadlo...

Pani knihovníčkam z MsK v Handlovej ďakujeme za príjemne strávenú hodinku čítania, prostredníctvom ktorej sme si rozvíjali svoje prvotné čitateľské zručnosti.  

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.06.2017 17:02:04

Cestou necestou...

ilustracny obrazok

...Dopravná súťaž, ktorá prebehla v stredu 14. júna 2017 v školskom klube detí.

Okrem teoretických vedomostí z dopravnej výchovy si deti overili aj praktické zručnosti pri štafetovej jazde na kolobežke. Zopakovali sme si pravidlá cestnej premávky, ktoré si deti osvojili v rámci dopravného ihriska zo 6. a 7. júna 2017.

Ako sme sa zabavili a súťažili, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

                                                                                                                                                                           Vychovávateľky ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.06.2017 13:22:13

Geografický duel

Známa televízna vedomostná relácia Duel má svojich fanúšikov aj na našej škole. Hlavnou témou kvízu boli súťažné otázky z oblasti geografie.

Naši piataci si vyskúšali atmosféru televíznej relácie aj s moderátorom, ktorý zadával vedomostné úlohy rozdelené do troch súťažných kôl a kategórií.

Kvíz sa začal sledovaním krátkej ukážky ozajstnej relácie Duel vysielanej v podvečerných hodinách. Žiaci sa potom rozdelili do súťažných skupín a pri riešení úloh mali obmedzený časový limit na správnu odpoveď, ale aj napriek tomu preukázali mnoho vedomostí, ktoré v závere víťazné družstvo premenilo pri pomyselnom bankomate na vecné ceny. 

 

Pridal Marián Holica o 15.06.2017 20:04:42

Dopravná výchova

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vypracovalo pre žiakov základných škôl Koncepciu rozvoja dopravných ihrísk s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Súčasťou je aj teoretická výučba, no predovšetkým  kvalitný praktický výcvik žiakov na pozemných komunikáciách.  Prioritou je zníženie dopravnej nehodovosti.

Členovia Automotoklubu Baník Handlová postavili v dňoch 6. a 7. júna 2017 na multifunkčnom ihrisku našej školy improvizované dopravné ihrisko. Miesto bolo vyhradené bicyklom, kolobežkám, no hlavne deťom. Svojím pôsobením prispeli k rozvoju dopravnej výchovy na školách.

Ďakujeme za Vašu starostlivosť o našu bezpečnosť!

 

Žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.06.2017 20:02:52

Rozhýbme sa

Krásne slnečné počasie už od rána 31. mája prialo tradičnému športovo-zábavnému dňu v ZŠ Školská.

Dopoludňajšiu časť vyplnil Mikroregionálny turnaj  vo futbale, ktorý slávnostne otvorila riaditeľka školy, Mgr. Ľudmila Pogádlová. Na turnaji súperili tri vekové kategórie.

Najstaršiu kategóriu tvorili žiaci 7. až 9. ročníka v zastúpení škôl: ZŠ Mierové námestie, ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Školská, ZŠ Chrenovec Brusno, Gymnázium Handlová. Pozvanie prijali aj futbalisti zo športových tried ZŠ Energetikov Prievidza. B kategóriu tvorili mladší žiaci 5. a 6. ročníka škôl: ZŠ Chrenovec Brusno, ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Školská a ZŠ Energetikov Prievidza. Zahanbiť sa nedali ani dievčenské futbalové tímy kategórie C v zastúpení žiačok 5. – 9. ročníka zo ZŠ Chrenovec Brusno, ZŠ Morovnianska cesta a ZŠ Školská.

Umiestnenie na prvých troch pozíciách bolo nasledovné:

A kategória

1. miesto: ZŠ Energetikov, Prievidza

2. miesto: ZŠ Školská, Handlová

3. miesto: ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

B kategória

1. miesto: ZŠ Chrenovec Brusno

2. miesto: ZŠ Energetikov, Prievidza

3. miesto: ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

C kategória

1. miesto: ZŠ Chrenovec Brusno

2. miesto: ZŠ Školská, Handlová

3. miesto: ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

 

Jednotlivé zápasy turnaja prebehli v dobrej priateľskej nálade. Pre všetkých športovcov bolo zabezpečené občerstvenie a ocenenia pre víťazov.

V popoludňajších hodinách pokračovalo podujatie rôznymi športovými atrakciami, ktoré škola ponúka. Deti si v rytme hudby zaskákali na trampolínkach, svoje telo spevňovali cvičením s overballom, fit loptami... Najmladší žiaci prekonávali prekážkovú dráhu, v telocvični školy boli pripravené ukážky netradičných športov.

Športovo-zábavné popoludnie bolo spojené so zápisom žiakov do športových tried zameraných na futbal a aerobik. Po úspešnom absolvovaní talentových skúšok sa konal turnaj hráčov staršej a mladšej prípravky FC Baník HN Prievidza Handlová a dvoch družstiev zúčastnených hráčov žiakov školy. Všetky deti preukázali svoj talent za podpory hráčov FC Baník HN Prievidza & Handlová, ktorí ukončili turnaj autogramiádou. Každé dieťa bolo za svoj športový výkon ocenené.

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným športovcom, pedagógom a priateľom školy za príjemný športom naplnený deň!

 

Mgr. Peter Krištín

 

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.06.2017 05:55:41

Vystúpenie ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa je už tradične venovaná všetkým mamám, mamičkám. Nesmieme zabudnúť, že je pre nás neoddeliteľnou  súčasťou života. 

Prvé vystúpenie našich detí sa uskutočnilo v sobotu, 13.5. 2017 v Dome stretávania karpatských Nemcov.

Druhé vystúpenie sme odohrali pred obecenstvom zo Senior centra v Handlovej dňa 16.5.2017.  Celé naše kultúrne podujatie otvoril hrou na gitare Samko Polák z V.B. triedy. Po ňom nasledovali piesne, básne a krátky tanček našich najmenších prvákov a Alexandry Juríkovej zo VII. B. triedy. Neopakovateľným zážitkom bol aj prednes prózy Tamarky Pazderovej z IX.A. triedy a hra na gitare žiaka Andrejka Ujčeka z V.B. triedy. Detičky boli úžasné, obecenstvo im vrelo tlieskalo.

Všetkým účinkujúcim veľmi pekne ďakujem za krásny umelecký zážitok.                                                                                                     

  Zapísala: Eva Petrášová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 08.06.2017 15:27:00

Oslava 60. výročia založenia MŠ Dimitrovova

Je to už 60 rokov, čo bránami Materskej školy na Dimitrovovej ulici prešli prví škôlkári. Pri tejto príležitosti  sa konala veľkolepá oslava, pri ktorej sme nemohli chýbať ani my.

Na začiatku sa  prítomným predstavili malí škôlkári, ktorí hosťom predviedli pestrú paletu piesní a básní. Po ich vystúpení  nasledovalo divadielko Lolo a Piškot, športové disciplíny a tvorivé dielne.   

Naša škola zabávala deti na troch stanovištiach, kde si deti mohli zašportovať a v tvorivých dielňach vytvoriť krásne klobúky, divadelné maňušky a iné zaujímavé veci.

Ďakujem veľmi pekne pani učiteľke Ujčekovej a našim pomocníčkam zo IV. B a VII. A. triedy, ktoré sa pričinili o krásne strávené popoludnie našich najmenších škôlkárov.               

                                                                        Zapísala Mgr. Eva Petrášová 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 06.06.2017 07:27:42