Dokumenty školy

Názov Dátum pridania Súbor
Inovovaný školský vzdelávací program 04.09.2017 Stiahnuť
Inovovaný školský vzdelávací program 24.01.2019 Stiahnuť
Kolektívna zmluva 08.01.2018 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 08.11.2013 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok telocvične 05.11.2013 Stiahnuť
Rokovací poriadok pedagogickej rady 05.11.2013 Stiahnuť
Správa výchovno-vzdelávacích výsledkov 2017-2018 21.12.2018 Stiahnuť
Správa výchovno_vzdelávacích výsledkov 2016-2017 27.12.2017 Stiahnuť
Výchovný_program 04.05.2018 Stiahnuť
Školský poriadok 04.09.2017 Stiahnuť
Školský poriadok ŠKD 04.09.2017 Stiahnuť
Školský vzdelávací program 01.03.2019 Stiahnuť