Informácie o škole

Zahrajme sa veselo

V týždni od 23. do 30. septembra 2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu s cieľom zlepšiť vzťah k pohybu. Aktivitou pod názvom  „Zahrajme sa veselo“ sme sa zaregistrovali a zároveň stali oficiálnou súčasťou kampane podporujúcej týždeň športu na školách.

Dňa 25. septembra 2019 sa deti I. a II. oddelenia ŠKD stretli na školskom  ihrisku, kde ich čakalo zábavno-súťažné popoludnie. Všetky zapojené deti si preverili svoju  fyzickú zdatnosť a  športovú výkonnosť. Súťažili v štyroch disciplínach - hod na cieľ, štafeta s loptičkou  na lyžičke,  udržanie  rovnováhy s vreckom na hlave. Na záver  si zaskákali vo vreci.

Bolo to  popoludnie plné zábavy!
                                                        

Pani vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.09.2019 15:51:01

Slávnostné otvorenie školského roka

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019 / 2020 sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 8:00 h na školskom dvore.

 

 

 

 

Obedy v školskej jedálni sa budú podávať v pondelok (2.9.2019) od 10,00 h  do 13,00 h. Tí, ktorí nemajú záujem o obed 2.9.2019, sa musia telefonicky, resp. e-mailom odhlásiť u vedúcej ŠJ. Od utorka (3.9.2019) sa bude podávať už aj desiata a obed od 11,30 h do 14,00 h. 

 

ŠKD bude v pondelok v prevádzke od 10,00 h do 15,00 h v budove B.

Pridal Marián Holica o 27.08.2019 07:48:07

Upozornenie

ilustracny obrazok

Dňa 26.8.2019 sa v areáli školy začali práce na výmene  teplovodného potrubia. 

Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia, aby dodržiavali pokyny a rešpektovali zákazy súvisiace so stavebnými prácami tak, aby neohrozili svoje zdravie a život. 

Žiakom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch staveniska a správať sa spôsobom, ktorý by ohrozil ich bezpečnosť, príp. život. 

 

 

Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 28.08.2019 09:43:42

Na MDD veselo

1. jún je deň všetkých detí. Aj tento rok čakalo na deti z ŠKD veselé zábavno-súťažné popoludnie. Program bol zostavený z pestrých športových, výtvarných a zábavných aktivít.  Deti boli nadšené a odmenené za svoju súťaživosť sladkou odmenou.

V dobrej nálade sme prežili pekné slnečné popoludnie. Všetkým deťom k ich sviatku prajeme, aby mali takýchto veselých a príjemných chvíľ čo najviac!

                                                                       p. vych. ŠKD: Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.06.2019 13:26:48

Zábava v maskách pokračuje

Karnevalový deň nekončí!

Po zábavnom vyučovaní v maskách nasledovalo popoludnie hier a tanca v ŠKD. Karnevalové  kostýmy doplnili deti škraboškami, ktoré si vyrobili v školskom klube a maskovali im tvár. Vedeli, že aj popoludní bude veselo. Súťažili na školskom ihrisku a neskôr nasledovala zábava v herni s občerstvením, o ktoré sa postarala pani vedúca ŠJ.

                                                                      

Vychovávateľky: Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 10.02.2019 10:31:16

Súťažíme s Perinbabou

Perinbaba sa konečne zobudila. Nadelila nám aspoň trochu snehu, a tak sme sa rozhodli, že to využijeme a zasúťažíme si. Súťažné družstvá  si zmerali svoje sily  v hode snehovou guľou na terč, vyšantili sa pri naháňačke vychodenými  cestičkami v snehu a nakoniec popustili uzdu svojej fantázii... A na ihrisku vyrástli snehuliaci, sopka, snehové stĺpy a stonožka. Radosť z hry, súťaživosť, no predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzali počas celého popoludnia.

 

Vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková a D. Bieliková

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.01.2019 21:08:07

Vianočné prianie

ilustracny obrazok

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.12.2018 10:34:38

Vyjadrenie riaditeľstva školy

Kliknutím zobrazíte prílohy

Reakcia riaditeľstva školy na príspevok zverejnený na FB stránke „Spolu za Handlovú“

K téme výskytu vší (pedikulóze) na našej škole vydávame nasledujúce stanovisko:

  • výskyt vší sa potvrdil v niektorých triedach 1. aj 2.stupňa,
  • rodičia žiakov školy boli oboznámení  s výskytom pedikulózy  prostredníctvom žiackej knižky a boli vyzvaní  k dôkladnej prehliadke vlasov u dieťaťa,
  • v dotknutých triedach boli rodičia upozornení opakovane na túto situáciu,
  • v dvoch triedach, kde pedikulóza  pretrvávala, bolo od rodičov vyžadované lekárske potvrdenie, že ich dieťa nie je šíriteľom prenosného ochorenia,
  • triedni učitelia riešia situáciu aj prostredníctvom rodičovských skupín, kde im ponúkli aj poradenstvo pri liečbe pedikulózy.
  • Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie, t.j. nesmie navštevovať v čase liečenia kolektívne zariadenie!
  • O liečbe zo zavšivavenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení liečenia na pedikulózu.

 

Škola dodržala všetky zákonné nariadenia a postupy (Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.; Vyhlášku MZ SR č. 527/2007 Z. z.; Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z.,), ktoré odporúča RÚVZ.

 

Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.12.2018 09:08:26

Oznam o zmene dodatkovej tabule k dopravnej značke

Oznamujeme verejnosti, že došlo k zmene dodatkovej tabule k dopravnej značke: "ZÁKAZ VJAZDU", ktorá je umiestnená na príjazdovej ceste k našej základnej škole. 

 

Do areálu školy majú povolený vstup len motorové vozidlá zamestnancov školy a zásobovania.

 

Ďakujeme za porozumenie!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.12.2018 10:01:45

Mini maratón

V stredu 14.11.2018 sa na školskom ihrisku uskutočnil po prvýkrát detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti z 3. a 4. oddelenia si svoje sily vyskúšali v behu na 400 metrov. Niektorí boli maratónom tak nadšení, až prekonali svoje očakávania a utekali nad rámec svojich možností. Deti si beh užili a súťažili ako skutoční maratónci, mnohé víťazstvá boli doslova len o centimetre. Každé dieťa bolo odmenené, veď naším spoločným cieľom nebolo len zvíťaziť, ale predovšetkým zabaviť sa.

p. vych. Romana Melikantová, Katarína Hudecová

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.11.2018 13:03:35