Informácie o škole

Na MDD veselo

1. jún je deň všetkých detí. Aj tento rok čakalo na deti z ŠKD veselé zábavno-súťažné popoludnie. Program bol zostavený z pestrých športových, výtvarných a zábavných aktivít.  Deti boli nadšené a odmenené za svoju súťaživosť sladkou odmenou.

V dobrej nálade sme prežili pekné slnečné popoludnie. Všetkým deťom k ich sviatku prajeme, aby mali takýchto veselých a príjemných chvíľ čo najviac!

                                                                       p. vych. ŠKD: Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.06.2019 13:26:48

Zábava v maskách pokračuje

Karnevalový deň nekončí!

Po zábavnom vyučovaní v maskách nasledovalo popoludnie hier a tanca v ŠKD. Karnevalové  kostýmy doplnili deti škraboškami, ktoré si vyrobili v školskom klube a maskovali im tvár. Vedeli, že aj popoludní bude veselo. Súťažili na školskom ihrisku a neskôr nasledovala zábava v herni s občerstvením, o ktoré sa postarala pani vedúca ŠJ.

                                                                      

Vychovávateľky: Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 10.02.2019 10:31:16

Súťažíme s Perinbabou

Perinbaba sa konečne zobudila. Nadelila nám aspoň trochu snehu, a tak sme sa rozhodli, že to využijeme a zasúťažíme si. Súťažné družstvá  si zmerali svoje sily  v hode snehovou guľou na terč, vyšantili sa pri naháňačke vychodenými  cestičkami v snehu a nakoniec popustili uzdu svojej fantázii... A na ihrisku vyrástli snehuliaci, sopka, snehové stĺpy a stonožka. Radosť z hry, súťaživosť, no predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzali počas celého popoludnia.

 

Vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková a D. Bieliková

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.01.2019 21:08:07

Vianočné prianie

ilustracny obrazok

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.12.2018 10:34:38

Vyjadrenie riaditeľstva školy

Kliknutím zobrazíte prílohy

Reakcia riaditeľstva školy na príspevok zverejnený na FB stránke „Spolu za Handlovú“

K téme výskytu vší (pedikulóze) na našej škole vydávame nasledujúce stanovisko:

  • výskyt vší sa potvrdil v niektorých triedach 1. aj 2.stupňa,
  • rodičia žiakov školy boli oboznámení  s výskytom pedikulózy  prostredníctvom žiackej knižky a boli vyzvaní  k dôkladnej prehliadke vlasov u dieťaťa,
  • v dotknutých triedach boli rodičia upozornení opakovane na túto situáciu,
  • v dvoch triedach, kde pedikulóza  pretrvávala, bolo od rodičov vyžadované lekárske potvrdenie, že ich dieťa nie je šíriteľom prenosného ochorenia,
  • triedni učitelia riešia situáciu aj prostredníctvom rodičovských skupín, kde im ponúkli aj poradenstvo pri liečbe pedikulózy.
  • Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie, t.j. nesmie navštevovať v čase liečenia kolektívne zariadenie!
  • O liečbe zo zavšivavenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení liečenia na pedikulózu.

 

Škola dodržala všetky zákonné nariadenia a postupy (Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.; Vyhlášku MZ SR č. 527/2007 Z. z.; Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z.,), ktoré odporúča RÚVZ.

 

Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.12.2018 09:08:26

Oznam o zmene dodatkovej tabule k dopravnej značke

Oznamujeme verejnosti, že došlo k zmene dodatkovej tabule k dopravnej značke: "ZÁKAZ VJAZDU", ktorá je umiestnená na príjazdovej ceste k našej základnej škole. 

 

Do areálu školy majú povolený vstup len motorové vozidlá zamestnancov školy a zásobovania.

 

Ďakujeme za porozumenie!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.12.2018 10:01:45

Mini maratón

V stredu 14.11.2018 sa na školskom ihrisku uskutočnil po prvýkrát detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti z 3. a 4. oddelenia si svoje sily vyskúšali v behu na 400 metrov. Niektorí boli maratónom tak nadšení, až prekonali svoje očakávania a utekali nad rámec svojich možností. Deti si beh užili a súťažili ako skutoční maratónci, mnohé víťazstvá boli doslova len o centimetre. Každé dieťa bolo odmenené, veď naším spoločným cieľom nebolo len zvíťaziť, ale predovšetkým zabaviť sa.

p. vych. Romana Melikantová, Katarína Hudecová

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.11.2018 13:03:35

Halloweenska pátračka

V pondelok 29. októbra 2018 sa deti ŠKD v hallowenských maskách zahrali na pátračov. V areáli školy hľadali ukryté symboly halloweenu – tekvičky, pavúky, netopiere...

Úlohou súťažiacich bolo nájsť čo najviac papierových symbolov, ktoré ukrývali zábavné úlohy. Deti súťažili s plným nasadením a radosť z akcie dokumentujú fotografie.

 

                                                                                  vych. Z. Beznosková, D. Bieliková

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 13.11.2018 16:46:45

Pošli draky pod oblaky

Letí, letí, vieš čo letí?

Predsa šarkan jesenný, v školskom klube  robený....

Jeseň je vždy ako stvorená na púšťanie šarkanov. Aj v tomto školskom roku sme 7. novembra 2018 v ŠKD  usporiadali súťaž v púšťaní vlastných „vetroplachov“ pod názvom „Pošli drakov do oblakov“. Počasie nám prialo a  naše šarkany sa vznášali v povetrí ...

                                   p. vych. 1. a 2. oddelenia ŠKD

  D. Bieliková, Z. Beznosková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 13.11.2018 16:42:58

Vznik Československa

Koncom októbra 2018 uplynulo 100 rokov od vzniku Československa. Aj s deťmi v ŠKD sme si spomenuli na toto významné jubileum.

Okrem množstva historických zmien, ktorými si náš národ počas storočnice prešiel, sme si pripomenuli aj isté zaujímavosti. Napríklad na akých automobiloch sa v tej dobe ľudia vozili, pozreli sme sa na módu, ktorá zaujala predovšetkým naše mladé dámy. Hlávky sme si potrápili pri pohľade na historické fotografie Handlovej...

Aspoň na chvíľku sme sa preniesli do doby, v ktorej sa formovala a vznikala prvá Československá republika.

Žiaci 3. a 4. ročníka ŠKD

p. vych. K Hudecová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 06.11.2018 14:22:25