Naša škola

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2019:

-      učiteľa prvého stupňa základnej školy

-      učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou matematika – fyzika 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 19.8.2019. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.06.2019 11:56:08

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ Školská v Handlovej v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)  oznamuje, že z dôvodu:

  • Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov poskytujem všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na deň 29.3.2019 (piatok). Školský klub detí a školská jedáleň nebudú v prevádzke.
  • organizačných zmien počas Testovania 9Zápisu do 1.ročníka poskytujem žiakom 1. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 3.4.2019 (streda). Školský klub detí v čase od 7,00 – do 15,00 a školská jedáleň budú v prevádzke.
Pridal Marián Holica o 25.03.2019 08:47:56

Ochrana osobných údajov

Pridal Administrátor Stránky o 27.05.2018 13:44:37

Naše triedne kolektívy

Naša škola

 

Našu školu tvorí mnoho žiakov, ktorí sú rozdelení do tried. Vo fotoalbume Vám ponúkame ich prehľad :)

 

Pridal Marián Holica o 27.06.2017 08:15:49

Štyri ročné obdobia alebo ako oslavuje príroda

ilustracny obrazok

                                             Projekt 2. B triedy s p. uč. Mgr. V. Koprnovou

Vedomostný portál Kozmix s množstvom zábavných úloh a aktivít si druháci obľúbili. Ani jedna úloha nemala taký úspech ako práve tá s kamarátom Kozmixom. Preto sme sa rozhodli vybrať si a zrealizovať Projekt kozmix Science – Moja prvá škola. Ten zamestnal deti na vyučovaní i doma, kde ochotne pomohli rodičia i starí rodičia. Ročné obdobia sme videli zrazu inými očami. Postupne sme sa  prelúskali cez zábavné aktivity o ročných obdobiach, zistili, čo je práca v tíme, zopakovali Zlaté pravidlá práce na projektovom vyučovaní, pracovali sme so symbolmi a informáciami o slovenských a regionálnych sviatkoch a udalostiach. Zrazu sa objavili v našej triede Zajačiky, Lienočky, Tekvičky, Eskimáci – tímy, ktoré nás naučili vzájomnej spolupráci, pomoci, trpezlivosti...Deti si vybrali Fašiangy, Veľkú noc  a Vianoce. Pozornosť venovali i regionálnym sviatkom a udalostiam ako je Deň baníkov a Deň bielych ruží. Deťmi vybraté práce o týchto sviatkoch a udalostiach sa stali súčasťou výstupu „plagátu“, ktorý sme vytvorili spolu s rodičmi pri našej záverečnej prezentácii. Ak ste zvedaví, o čom to všetko bolo, môžete prísť na návštevu do pavilónu B, kde Vám druháci radi poukazujú a porozprávajú o svojej práci.    

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.04.2017 20:36:56

Časopis Vrabček

Druhákov z 2. B potešil januárový časopis Vrabček viac ako inokedy. Medzi zaujímavým čítaním si našli aj sami seba. Neveríte? Pozrite si  Vrabčekov fotoalbum. Určite ich tam nájdete!

                                                                      Triedna uč. Mgr.  V. Koprnová 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.01.2017 13:32:37

Žiadosti o zamestnanie - informácia

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že ich osobné údaje spracuváva v Informačnom systéme "Uchádzači o zamestnanie". V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame aby ste nám neposielali so žiadosťou fotku, údaj o rodnom čísle a kópie dosiahnutého vzdelania.

 

Zasielajte:  

  • Žiadosť o zamestnanie
  • Životopis
  • Motivačný list

 

Tieto doklady budú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu dvoch rokov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 11.07.2016 09:32:51

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Pogádlová

046/547 53 97       zsskolha@gmail.com

 

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Petra Kulichová

 

Výchovný poradca: Mgr. Miriam Šebeňová

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Darina Uhrínová

046/547 59 34       

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:22:29

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Jana Kurišová                            

1.B - Mgr. Viera Koprnová

1.C - Mgr. Beáta Havranová

2.A - Mgr. Andrea Ujčeková                             

2.B - Mgr. Andrea Lacková

2.C - Mgr. Eva Petrášová

3.A - Mgr. Ivona Homolová                              

3.B - Mgr. Jarmila Gazdíková

4.A - Mgr. Iveta Homolová                              

4.B - Mgr. Dana Nemcová

5.A - Mgr. Marcela Karaková                                 

5.B - Ing. Stanislava Marková

6.A - Mgr. Marián Holica

6.B - Mgr. Ľubica Kollárová

7.A - Mgr. Lucia Martincová                          

8.A - Mgr. Renáta Podlužanská                                  

8.B - Mgr. Bronislava Šperková

9.A - Mgr. Jana Mihálová                               

9.B - Mgr. Miriam Šebeňová

 

Netriedni učitelia                                 

Mgr. Adriana Bátorová                                            

Mgr. Peter Krištín                                                   

Mgr. Ľudmila Pernišová                                           

PaedDr. Roman Kašša

Mgr. Peter Poliak

 

Asistentka učiteľa

Mgr. Adriana Solčániová

 

Vychovávateľky ŠKD

Zita Beznosková

Dana Bieliková

Mgr. Romana Melikantová

Mgr. Veronika Fabiánová

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:29:07

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Mgr. Miroslava Poláková – ekonómka pre PAM     

Bc. Katarína Kotianová – ekonómka pre rozpočet         

Miloš Šimo – školník

Margita Černáková – upratovačka                           

Igor Černák – upratovač

Paulína Markovičová – upratovačka                        

 

Školská jedáleň

Bc. Darina Uhrínová – vedúca školskej jedálne

Alena Štrbavá – hlavná kuchárka

Katarína Ostriederová – kuchárka

Ivona Juríková – kuchárka                

 

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:49:09