Naše aktivity

Európsky deň jazykov

Vo štvrtok,  26.septembra, sa na našej škole konala zaujímavá akcia k Európskemu dňu jazykov. Každá trieda si pod vedením triedneho učiteľa vybrala jeden z európskych štátov, v jeho duchu vyzdobila triedu a pripravila zaujímavú prezentáciu, resp. nejakú aktivitu  alebo scénku. Žiaci postupne navzájom tieto triedy navštívili a precestovali tak v jeden deň Nemecko, Veľkú Britániu, Španielsko, Rakúsko a mnohé iné európske štáty, v ktorých ich okrem nových poznatkov čakali aj ochutnávky tradičných maškŕt. Jednou zo zastávok našich cestovateľov bola aj priestranná chodba, na ktorej si zahrali pexeso z vlajok európskych štátov, skúšali uhádnuť európsky jazyk z počutej nahrávky, naučili sa tiež pár slov v posunkovej reči, v ktorej si pozreli aj rozprávku a v neposlednom rade si poobzerali výstavu kníh v cudzích jazykoch. Nezaháľala ani naša Školská jedáleň, kde nám pani kuchárky počas celého týždňa varili tradičné jedlá vybranej európskej kuchyne – talianskej, švédskej, ruskej, maďarskej a francúzskej. Európsky deň jazykov sme zavŕšili návštevou Domu kultúry, kde boli žiaci za svoje úsilie odmenení divadelným predstavením A bold rabbit in Africa (mladší žiaci) a Onlines (starší žiaci). Počas celého týždňa sme si užili veľa zábavy a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.  

Pridal Marián Holica o 30.09.2019 15:54:39

Ekotrh

Tohtoročná návšteva tradičného EKO – trhu nesklamala určite žiadneho návštevníka. Žiaci, ktorí sa s pani učiteľkami zučastnili výstavy, si mohli pozrieť ukážky veľmi zaujímavých zbierok handlovských zberateľov, ručne vyrábané výrobky z rôznych materiálov, plody z jesenných záhrad .....Deti  potešila i malá ochutnávka domáceho medu!

Organizátorom ďakujú žiaci a pani učiteľky!

 

Dnes sme išli do Domu kultúry na EKO trh. Boli tam poľovnícke veci, rybárske potreby, napríklad podberák na ryby, sieť a udice. Veľmi sa mi páčili motýle, fúzače a iný hmyz. Videla som tam krásne bonsaje.

L. Oslancová, 4.A

 

Cez výtvarnú výchovu nás zobrala pani učiteľka na EKO trh. Bola to veľmi pekná výstava. Najviac ma zaujal hmyz, hlavne škorpióny. Keď sme sa vrátili do školy, mali sme nakresliť, čo nás zaujalo. Ja som nakreslil škorpióna.

Maroš Širáň

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.09.2019 13:29:47

Týždeň gramotnosti

Pod slovom gramotnosť rozumieme schopnosť človeka čítať a písať. V súčasnosti, s rozvojom spoločnosti, je takéto chápanie nedostačujúce.

Našich žiakov učíme nielen zvládnuť techniku čítania a písania, ale predovšetkým rozvíjame ich schopnosť porozumieť textu. Túto skutočnosť vyjadrujeme pojmom funkčná gramotnosť, ktorá zahŕňa gramotnosť čitateľskú, prírodovednú či matematickú, ale aj finančnú alebo gramotnosť súvisiacu s ovládaním informačných technológií.

Medzinárodný deň gramotnosti si pripomíname 8. septembra. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne.

V týždni od 9. do 13. septembra sme sa venovali gramotnosti aj my. Už najmladší prváci rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť príbehmi na pokračovanie podľa obrázkov, dramatizovali rozprávky. V rámci matematickej gramotnosti prostredníctvom didaktických hier nakupovali v obchode, počítali, manipulovali s maketami peňazí. Druháci zažili čarovný podmorský svet, čítali príbehy na pokračovanie. Žiakov 3. ročníka navštívili Mach a Šebestová s čarovným slúchadlom,  u štvrtákov boli Patrik a Beatrix, čarodejka Emily s jej zázračnou paličkou...

Zábavnými činnosťami sme si overili schopnosť našich žiakov pracovať s informáciami, pochopenie vzájomných vzťahov potrebných na riešenie úlohy.

Veď funkčná gramotnosť úzko súvisí s pojmom komplexná gramotnosť, ktorú chápeme ako hlavný cieľ pri rozvíjaní kompetencií žiaka.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.09.2019 17:03:06