Naše aktivity

November ´89 na ZŠ Školská

Udalosti z novembra 1989 patria k dôležitým momentom v histórii nášho národa. Na ich význam sa však často zabúda a mladšia generácia neraz ani len netuší, že 17. novembra si každý rok v rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu pripomíname tzv. Nežnú revolúciu - nekrvavý pád komunistického režimu.

Pri príležitosti 30. výročia týchto udalostí, sa žiaci 9. ročníka našej školy rozhodli pripomenúť svojim mladším spolužiakom to, čo v mrazivých dňoch viedlo ľudí k tomu, aby si slobodu vybojovali bez jediného výstrelu, len pomocou štrngania kľúčov.

V pondelok 25. novembra sa vestibul školy zaplnil deťmi a učiteľmi a naši najstarší žiaci tu počas piatej a šiestej vyučovacej hodiny v pripravenej prezentácii priblížili žiakom 3.- 8. ročníka Nežnú revolúciu. Začali opisom situácie, ktorá bola v Československu pred rokom 1989. Pokračovali udalosťami, ktoré sa v tomto roku odohrali a nezabudli spomenúť ani to, čo po nich nasledovalo. Hovorené slovo, ktoré sa nieslo aj v znamení dodržiavania ľudských práv sa počas celého predstavenia prelínalo s ukážkami autentických videí a s vopred pripravenými scénkami, kde boli mladším divákom predstavené najznámejšie symboly revolúcie. Vytvorením živej reťaze stvárnili deviataci protest proti vtedajším pomerom a štrnganím kľúčov odzváňali starému komunistickému režimu. Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti podávali kvety, a kvôli dôverihodnosti vystúpenia sa dokonca nechali zbiť obuškami. Pri piesni Marty Kubišovej stáli medzi ostatnými žiakmi „v dave“ so vztýčenými prstami do tvaru víťazného V-éčka. Nezabudnuteľnú atmosféru novembrových udalostí na záver vystúpenia podčiarkli spoločnou piesňou – neoficiálnou hymnou Nežnej revolúcie „Sľúbili sme si lásku.“ Pri jej spievaní boli sprevádzaní aj hrou na gitare a v rukách držali zapálené sviečky.

Odmenou za vynaložené úsilie našich deviatakov bola pochvala nielen od učiteľov, ale aj od všetkých mladších žiakov a úprimné slová vďaky od pani riaditeľky.

Veríme, že všetci naši žiaci už teraz vedia, že sloboda k nám neprišla sama, ale získali ju pre nás ľudia na námestiach našich miest, ktorí dokázali neuveriteľnú vec. Vyšli do ulíc a s nádejou na lepšiu budúcnosť sa postavili vtedajším pomerom, čím položili na lopatky komunistický režim.

Deň, keď sme získali slobodu a demokraciu, by sme si mali stále aktívne pripomínať aby sme neskĺzli k tomu, že budeme brať to, čo máme teraz, ako samozrejmosť, či už je to možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, alebo voľne cestovať.

 

Mgr. Lucia Martincová

Pridal Marián Holica o 08.12.2019 14:34:21

Prebudená pieseň

Do súťaže v autorskej literárnej tvorbe žiakov handlovských škôl Prebudená pieseň sa tento rok zapojili naši žiaci 5. a 6. ročníka. Do súťaže sme poslali spolu 14 prác, z toho 3 prozaické. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo na Mikuláša, 6.12. 2019 v Mestskej knižnici. Zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej vyhodnotili najzaujímavejšie literárne práce.

Najviac  porotu zaujali básne od Tamary Luciakovej zo 6.B triedy, Jakuba Hégliho z 5.A  a próza Sofie Longauerovej z 5.A triedy, ktoré boli odmenené vecnými cenami.

 Poďakovanie patrí  aj ostatným žiakom, ktorí boli odmenení sladkou odmenou: Vanesa Elif Keskin, Mário Kňaze, Honey Bečková, Sara Barišič, Nelly Haľamová, Matej Haluza, Kristína Kováčiková, Nicolas Tavali, Mária Bónová, Róbert Slotta, Marek Lisonek.

Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa nových a tvorivých nápadov pri písaní.

 

Mgr. Bronislava Šperková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 07.12.2019 09:31:30

Teach for Slovakia

Ako už viacerí možno viete, naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu s názvom Teach for Slovakia (https://teachforslovakia.sk), cez ktorý k nám do Handlovej prišli, ako účastníčky učiť nové pani učiteľky, Lívia a Anna.

Teach for Slovakia okrem toho, že vysiela mladých ľudí opäť do školy, spája ľudí z rôznych oblastí biznisu, ktorým vzdelanie našich detí nie je ľahostajné.

Títo ľudia podporujú jednotlivých účastníkov rôznymi spôsobmi. Niektorí venujú žiakom svoj čas návštevou v triede a snažia sa im priblížiť niečo z ich života, alebo porozprávať čo sa skrýva za ich profesiou.

Jedným z takýchto podporovateľov je aj pán Hamáček.

V spolupráci s I Can Academy sa rozhodol, že  žiakom  5.B podaruje niečo naozaj zmysluplné.

Každé dieťa v triede, ktoré dobrovoľne prejavilo záujem, dostalo Školský motivačný diár.

O čo vlastne ide?

Táto krásna malá kniha v sebe skrýva časti so zhrnutím základných tabuliek a poznatkov z matematiky, slovenského jazyka a angličtiny, ktoré napomáhajú zlepšovať akademické výsledky našich detí.

Slúži tiež, ako návod, ktorý študentov na dennej báze nabáda rozmýšľať nad tým čo sa v ich živote deje.

Podporuje vytrvalosť a dáva žiakom motiváciu objavovať svoje talenty, zručnosti a pracovať na zlepšení svojich vzťahov aj seba samého.

Mohlo by sa zdať, že vedomá práca na svojich cieľoch bude pre deti v danom veku nezaujímavá.Pravda je však niekde úplne inde.

Naše deti si motivačný diár obľúbili od samého začiatku.

Pre viaceré sa stal každodenným pomocníkom, priateľom, kde si zapisujú svoje sny, zvládnuté úlohy i slová vďačnosti.

Je úžasné pozorovať, že sa ich knihy zapĺňajú kresbami a doteraz nevyslovenými želaniami o svojej budúcnosti.

Veríme, že sa táto spolupráca bude opakovať aj v budúcnosti, aby aj ostatné deti mali možnosť pozrieť sa na svoj život z inej perspektívy.

V mene detí posielame veľké ĎAKUJEME!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 05.12.2019 14:55:32

Detský maratón v aerobiku

Športová hala v Handlovej sa v posledný novembrový deň začala od rána zapĺňať deťmi. Tie neváhali ráno skôr vstať, pobaliť si športový vak a tenisky a s úsmevom na tvári si prišli zacvičiť.

Súťažili v štyroch cvičebných kolách, v štyroch vekových kategóriách. V rytme hudby si otestovali svoju fyzickú kondíciu a vytrvalosť, ale aj držanie tela a ladné tanečné pohyby.

Teší nás, že z celkového počtu 106 súťažiacich detí vo veku od 5 do 15 rokov, sa dopoludňajšieho cvičenia zúčastnilo 43 dievčat a chlapcov z našej školy.

A tu sú tí najúspešnejší:

1.kategória (5 - 7 rokov)

Barborka Mániková – 1.miesto, Mia Dimitriu – 3.miesto

2.kategória (8 - 10 rokov)

Lea Bošková – 1.miesto, Natálka Prišticová, Olíwia Pekárová, Eliška Puváková – 4.miesto, Ella Hlobíková – špeciálna cena, Patrícia Ciberejová - špeciálna cena

Jajo Haľam – 4.miesto, chlapci

3.kategória (11 - 13 rokov)

Adelka Gazdíková – 1.miesto, Dianka Rosivalová – 2.miesto, Tatianka Rosivalová – 3.miesto, Lucka Gazdíková – 4.miesto,

Marek Zedek - 1.miesto, chlapci

Veľká pochvala patrí všetkým, ktorí neváhali zameniť pohodlné sobotné dopoludnie za športové. Blahoželáme a ďakujeme za účasť!

 

Mgr. A. Ujčeková, Mgr. J. Mihálová, Bc. R. Homolová, Mgr. J. Gazdíková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.12.2019 16:33:14

Imatrikulácia prvákov 28.11.2019

V tento deň si NAŠI PRVÁCI užili svoju chvíľu slávy! Prevzali si svoje certifikáty skutočných žiakov a ukázali všetkým, že už nie sú malí škôlkári. Zatancovali si, zaspievali a sľúbili, že sa budú snažiť, aby boli múdri a šikovní! Starší kamaráti sa predviedli v divadelných, tanečných, gymnastických a speváckych ukážkach.

 

NAŚIM PRVÁKOM PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV V PRÁCI!

Pridal Marián Holica o 02.12.2019 16:30:00

Týždeň čítania

V dňoch od 18.11. – 22.11.2019 sme pre našich žiakov pripravili Týždeň čítania. Každý deň ich čakali zaujímavé aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na žiakov 2.ročníka čakal rozprávkový strom so sovičkami. Každá sovička predstavovala zábavné úlohy ako tvorivé aktivity, hry, dramatizáciu textov, návštevu knižnice a zážitkové čítanie kníh. Žiaci čítali cez vyučovanie aj v domácom prostredí knihy podľa svojho výberu. Nápomocní nám pri čítaní boli aj rodičia, ktorí snímali žiakov s knihou v ruke v netradičnom prostredí. Žiaci 3. ročníka sa v rámci týždňa hlasného čítania venovali čítaniu povestí z rôznych regiónov Slovenska. Formou dramatizácie, dialogizácie, hraním rolí a čítaním s porozumením rozvíjali svoje čitateľské zručnosti a zároveň spoznávali zaujímavé príbehy, ktoré sa viažu k prírodným a historickým klenotom našej vlasti. Texty výchovne využili v besede, kde sa porozprávali o priateľstve a vzťahoch medzi deťmi. Žiaci 4.ročníka čítali bájky, riešili pracovné listy, tvorili vlastné príbehy, projekty, čitateľské denníky, lúštili rébusy a hádanky. Čítaním v skupinkách dokazovali svoje čitateľské schopnosti hlasným aj tichým spôsobom a všetkým dokázali, že kniha môže byť pre nich rovnocenný kamarát ako počítač, televízor, či mobil.

vyučujúce 1.stupňa

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.12.2019 17:42:17

Úspech na okresnom kole Olympiády zo SJL

ilustracny obrazok

27. novembra 2019 sa v prievidzskom CVČ Spektrum konal 12. ročník okresného kola v Olympiáde zo SJL. Súťaž pozostávala z 3 častí: vedomostný test, transformácia textu na daný slohový žáner, tvorba a prednes vlastného textu.

Vo vedomostnom  teste  naša Kristína Kubovičová, žiačka 9.A triedy, získala 23 z 25 bodov. Vecný text o Zádielskej tiesňave v Slovenskom krase mali súťažiaci transformovať na reklamný plagát, ktorým by spropagovali turistiku v tomto kraji. Toto zdanlivo jednoduché zadanie vôbec nebola ľahká úloha, pretože plagát musí byť stručný, jasný, dôležité je grafické členenie textu, nadpisy, podnadpisy, musí pútať pozornosť. Kristínka túto úlohu zvládla na plný počet bodov ako jediná z 21 súťažiacich.

Poslednou úlohou bola napísanie a prednes vlastného textu, rozprávania, v ktorom mali súťažiaci pouvažovať nad citátom „ Podľa vzhľadu môžeme posudzovať kvet, či motýľa, ale nie ľudskú bytosť.“

Kristína Kubovičová získala 1. miesto a pôjde našu školu reprezentovať do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. februára 2020. Kristínke srdečne gratulujeme ku krásnemu úspechu a budeme jej silno držať palce v krajskom kole.

 

Mgr. Bronislava Šperková

Pridal Marián Holica o 29.11.2019 14:07:24

Páli vám to?

ilustracny obrazok

V posledné novembrové piatkové popoludnie si mali žiaci možnosť otestovať svoje vedomosti z angličtiny.

Pozornosť, schopnosti a vynaliezavosť preveril tajnička, hlavolam, krížovka, jazykolam a vedomostný kvíz, ktorý deti riešili online. Súťažiaci sa pri náročnejších otázkach aj trošku zapotili. Všetky úlohy však úspešne zvládli.

Zaslúženou odmenou pre každého boli body, ktoré si mohol vymeniť za vecnú odmenu.

Mgr. Mihálová, Mgr. Holica

Pridal Marián Holica o 29.11.2019 14:00:28

Planetárium Žiar nad Hronom

Dňa 8.11.2019 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili exkurzie do Planetária v Žiari nad Hronom. Na pologuľovej kupole v hviezdnej sále mohli žiaci objavovať krásu a tajomnosť  nekonečného vesmíru. Zo žiakov sa razom stali kozmonauti. Po fascinujúcom lete v rakete sa poprechádzali aj po Mesiaci. Prednáška odborného pracovníka planetária rozprúdila bohatú diskusiu. Škoda, že čas tak veľmi rýchlo letí.

Dúfame, že sa do planetária ešte vrátime.

 Zapísala: Mgr. Petrášová Eva

 

Cesta do planetária

Dňa 8.11.2019 sme sa zúčastnili prírodovednej exkurzie Planetária v Žiari nad Hronom. Absolvovali sme krátku prednášku a prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli mnoho nových informácií.

Na záver sme si kúpili na pamiatku drobné suveníry. Veľmi sme si to užili.

Jozef Zderka, 4.A

 

Pani učiteľky nám pripravili výlet do planetária. Cesta autobusom do Žiaru nad Hronom trvala niekoľko minút. Pán šofér nám pustil aj rozprávku.

Po príchode do planetária sme si zložili veci a čakali na ďalšie pokyny. V premietacej miestnosti nám pustili film o vesmíre. Po skončení filmu sme sa presunuli do ďalšej miestnosti, kde nám pán sprievodca dával rôzne otázky.

V planetáriu sa nám veľmi páčilo.

Ema Neuschlová, 4.A

 

V piatok 8.11.2019 sme my, štvrtáci, išli do Planetária v Žiari nad Hronom. Cestovali sme tam autobusom. Cesta trvala si 20 minút. Premietali nám náučný film o Slnečnej sústave. Po skončení nám pán sprievodca odpovedal na naše otázky. Bolo to veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o vesmíre. Mne sa najviac páčilo rozprávanie o planéte Pluto.

Lucia Širáňová, 4.A

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.11.2019 15:57:40

Dopraváčik - tretiačik

Kto dnes nemá bicykel? Otázka, ktorá asi pobaví väčšinu detí. Kto má však úplne bezpečne vybavený bicykel? Otázka, na ktorú pomohol deťom  nájsť odpoveď Kapitán Kikirík. Netušíte, kto to je? Nevadí, tretiaci to vedia veľmi dobre! Červená - STOP! Zelená - CHOĎ! Zábavné aktivity Kapitána Kikiríka pobavili všetkých, ktorí na Dopraváčika prišli, zabavili sa a dúfajme, že aj niečo nové naučili!

 

Tretiaci s pani učiteľkou Koprnovou a Kurišovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.11.2019 17:19:20