Novinky

Talentové skúšky do futbalovej triedy

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 24.04.2019 13:53:07

Výsledky Testovania 5

21. novembra sa naši piataci zúčastnili celoslovenského testovania.

Na kvalitu vzdelávania našej školy upozorňujú pozitívne výsledky testovania, nakoľko priemerná úspešnosť školy bola percentuálne na vyššej úrovni ako priemerná úspešnosť v SR. V matematike sme dosiahli priemernú úspešnosť 65,9%, čím sme prekročili  národný priemer o 6,6 %. V Sj sme boli ešte úspešnejší. Priemerná úspešnosť školy v SJL bola 72,7 %, čo bolo viac o 14,3 % ako celoslovenský priemer.

Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň 2 a poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. 

 

Tento rok sme mali síce len jedného žiaka 100% v slovenskom jazyku a literatúre – Filipa Juríčeka, ale mali sme veľmi vyrovnané výsledky ostatných žiakov. Najlepšie výsledky z matematiky dosiahli – Juríček, Krištof – 96,7%, Ciglan – 90%, Luciaková, Pukačová – 86,7%. Zo slovenského jazyka a literatúry mali najlepšie výsledky už spomenutý  Filip Juríček – 100%, Pukačová, Sombathy – 96,7%, Haľamová, Luciaková – 90%, Ciglan, Ivanová, Melikantová, Rumpliová – 86,7%.

 

Ďakujeme piatakom za zodpovedný prístup a veríme, že aj naďalej budú úspešne pokračovať v štúdiu a že sa v budúcich rokoch úspešne zapoja aj do  reprezentácie školy vo vedomostných súťažiach. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 14.02.2019 10:25:55

VAŠE 2% POMÔŽU NAŠEJ ŠKOLE

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU a pre nášho bývalého žiaka Mareka Pavlíka, ktorý je zdravotne postihnutý prostredníctvom:

  • Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2018.

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2019 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2019.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 24. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania
  2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

 

Pridal Marián Holica o 14.02.2019 10:12:03

Oznam

Vianočné prázdniny budú od 24. 12. 2018 do 7. 1. 2019. Nástup po prázdninách je v utorok 8. 1. 2019.

 

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.01.2019 11:37:34

Testovanie 5 - 2018

Dňa 21.11.2018 prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 - 2018.

Testovanie 5 – 2018 sa uskutoční v čase od 7,50 do 11,30 h. 

 

Zároveň v tento deň bude žiakom  6. až 8. ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 

Školská jedáleň bude v prevádzke. Tí žiaci, ktorí nemajú záujem o desiatu a obed sa musia odhlásiť do 19.11.2018 do 14,00 hod.

Pridal Marián Holica o 15.11.2018 11:16:58

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

   V pondelok 3. septembra 2018 sa po dvojmesačných prázdninách opäť otvorili brány našej školy, aby vo svojich priestoroch privítali spolu 371 žiakov a pedagógov. Pre niektorých  z nich to bola premiéra. Do radov žiakov školy pribudlo 47 prváčikov. Čakali ich nielen usmievajúce sa pani učiteľky, ale i krásne vyzdobené triedy a zrekonštruované šatne.

 

   Slávnostným príhovorom všetkých pedagógov, žiakov i rodičov oslovila pani riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Pogádlová. Z radov mestských poslancov nás navštívil Ing. Ján Spevár.

 

   Opäť nás čaká náročný školský rok. Nielen z pohľadu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i mimoškolskej práce.  Od septembra začíname s realizáciou projektu pod názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská zameraný na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.  Pre žiakov  bude prínosom v možnosti zapojiť sa do množstva zaujímavých aktivít a pre školu je to príležitosť získať finančné prostriedky, ktoré budú využité vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

   V našom snažení nám budú nápomocní aj noví pedagógovia, ktorých vítame v našej veľkej školskej rodine: Mgr. Jarmila Dórová, Mgr. Martin Mikuško, Mgr. Kristián Hirka, Mgr. Romana Homolová, p. Katarína Hudecová.

               

Všetkým prajeme úspešné vykročenie za poznaním!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.09.2018 15:06:17

Oznam

Kliknutím zobrazíte prílohy

Milí rodičia a žiaci!

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 o 8,00 h na nádvorí školy.

 

Do školských lavíc prvýkrát zasadnú naši najmladší žiaci, prváci. Tešia sa na nich triedne učiteľky:

  • Mgr. Homolová Iveta - 1.A - mačičky
  • Mgr. Nemcová Dana - 1.B - ovečky
  • Mgr. Havranová Beáta - 1.C - sovičky

 

V školskom roku 2018/2019 došlo z organizačných dôvodov k zmene v zložení triednych kolektívov žiakov druhého a piateho ročníka našej školy. 

 

Za porozumenie ďakujeme!

 

V prílohe uvádzame menné zoznamy jednotlivých tried.

 

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.08.2018 13:11:31

Letný tábor

Kliknutím zobrazíte prílohy

Milí rodičia.

Mesto Handlová a jeho blízke a vzdialenejšie okolie je plné zaujímavostí. Naša škola organizuje už 5. ročník letného tábora v termíne 9. - 13. júla 2018. Detičky budú mať možnosť spoznať a navštíviť zaujímavé miesta. Spoločne navštívime múzeá, kino, kúpalisko resp. aquapark, pamiatky mesta Handlová, Rematu, Bojnice, absolvujeme jazdu na koníkoch, zašportujeme si a zasúťažíme o pekné ceny a odmeny, spoznáme prírodné krásy okolia Handlovej. Tábor bude venovaný výletom do okolia mesta a telovýchovným aktivitám a je určený detičkám, ktoré navštevujú 1. – 4. ročník. Pre detičky je zabezpečená aj zdravá desiata a pitný režim. Poplatok: 28 €/dieťa/pobyt. 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0915 363 565 alebo mholica@gmail.com.

Prihlášku si môžete stiahnúť v prílohe alebo vypýtať od pána učiteľa Holicu. Uzávierka prihlášok a termín na zaplatenie poplatku je do 29. júna.

Tešíme sa na Vás

Pridal Marián Holica o 28.05.2018 18:31:45

Školská Folkparáda

ilustracny obrazok

Jedinečný školský jarmok s bohatým folklórnym programom bol vyvrcholením celoročného projektu našich žiakov pod názvom Finančnou gramotnosťou k úspešnému podnikaniu. Hlavným cieľom bolo oživenie ľudových remesiel a vytvorenie tvorivých dielní, kde dostala priestor výučba remesiel spojená s prezentáciou predmetov.

V predajných stánkoch sa žiaci snažili svoje výrobky vyhandlovať  s čo najvýhodnejším finančným ziskom. Regionálni ľudoví  umelci nám v plnej kráse naživo predviedli svoje remeslo až po finálny výrobok. Šťavnatým folklórnym programom sa nám  predstavil FSK Hájiček, Karpatsko-nemecký spolok, Súborček zo ZUŠ Handlová... Viete, že remeslo má zlaté dno? O pravdivosti tohto ľudového výroku nás presvedčili naši prváci. Tvorivou a vtipnou dramatizáciou úspešne reprezentovali školu aj v krajskom kole súťaže Supertrieda. Na ľudovú nôtu nám zakrepčili žiaci 4. ročníka. Tradície regiónu predstavil etnológ Mgr. Michal Uhrín. A keďže súčasťou tradičných jarmokov boli aj atrakcie, deti sa mohli povoziť na ručnom drevenom košíkovom kolotoči.

O zdravé občerstvenie sa postarala naša školská jedáleň. Domáce makové a tvarohové koláče lákali množstvo jarmočníkov. Ku koncu všetky hladné krky zasýtila tradičná handlovská fazuľovica.

Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu sa nám aspoň na chvíľku podarilo zastať v čase a započúvať sa do príbehu našich predkov plného tanca, zábavy, spevu a dobrej nálady.

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, pedagógom, ale aj rodičom, starým rodičom, priateľom školy a sponzorom, ktorí nám ochotne pomáhali pri realizácii našej parádnej Folkparády!

 

V dopoludňajších hodinách však naša škola žila aj športom.

Tradičného Mikroregionálneho turnaja vo futbale sa zúčastnilo spolu 17 družstiev zo šiestich základných škôl Handlovskej doliny. Naše pozvanie prijali aj mladí futbalisti zo ZŠ Energetikov v Prievidzi.

Súťažilo sa v troch kategóriách súbežne na dvoch ihriskách. Výsledková listina nás presvedčila o športovom talente našich detí.

 

Kategória A: chlapci 7. - 9. ročníka

1.miesto ZŠ Energetikov, Prievidza

2. miesto ZŠ Školská, Handlová

3. miesto ZŠ Morovnianska cesta, Handlová

 

Kategória B: chlapci 5. - 6. ročníka

1. miesto ZŠ Energetikov, Prievidza

2. miesto ZŠ Gašpara Drozda, Chrenovec Brusno

3. miesto ZŠ Školská, Handlová

 

Kategória C: dievčatá 5. - 9. ročníka

1. miesto ZŠ Energetikov, Prievidza

2. miesto ZŠ Školská, Handlová

3. miesto ZŠ Gašpara Drozda, Chrenovec Brusno

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným futbalistom, futbalistkám a pedagógom za príjemné športové dopoludnie!

 

Pridal Marián Holica o 26.05.2018 11:37:19

Rozhýb sa s futbalovou hviezdou

ilustracny obrazok

Nie každému sa v živote podarí aspoň raz stretnúť sa s ozajstnou športovou hviezdou. Tí, ktorí prídu 9. mája  na talentové skúšky do športovej triedy, si môžu splniť takýto sen. Zavíta k nám bývalý slovenský futbalový reprezentant  Branislav Obžera. Máme príležitosť stretnúť sa s človekom, pre ktorého je futbal životom. S človekom, ktorý má rád futbal ako hru, záľubu, šport, životný cieľ.

Branislav Obžera  je rodákom z neďalekých Bystričian. Futbal začal hrávať v drese Novák, neskôr bol hráčom Baníka Prievidza. Hrával na pozícii útočníka alebo krídelného stredopoliara. Má za sebou bohatú športovú kariéru v seniorskej kategórii. V období rokov 2001 – 2014 bol reprezentantom Slovenska, účastníkom hlavnej súťaže Ligy majstrov, účastníkom Pohára UEFA. V roku 2008 sa s tímom Artmedia Petržalka stal majstrom Slovenska. Pôsobil vo viacerých slovenských aj zahraničných futbalových kluboch, napr. Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda, v ruskom Saturn Ramenskoje a českom Slovane Liberec. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2014 zo zdravotných dôvodov.

Branislav Obžera je príkladom toho, že aj v malej dedinke sa môže narodiť a vyrásť veľký športovec. Ak sa spojí talent s odhodlaním, pracovitosťou a cieľavedomosťou.

Preto ste všetci srdečne vítaní na talentových skúškach do športovej triedy zameranej na futbal. Ktovie? Možno sa nájde nová futbalová hviezda, o ktorej športovej kariére bude vedieť celý športový svet.

Mgr. Miriam Šebeňová, Mgr. Peter Krištín

Pridal Marián Holica o 02.05.2018 18:24:49