Naša škola  >>  Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Ukončenie pracovných pohovorov

Dňa 23.8.2019 sme ukončili pracovné pohovory na voľné pracovné miesta. Prijatí uchádzači boli informovaní. Ostatných uchádzačov vedieme v evidencii. Ďakujeme za zaslané žiadosti. V prípade potreby budeme kontaktovať evidovaných uchádzačov.

Pridal Marián Holica o 26.08.2019 15:38:22

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2019:

-      učiteľa prvého stupňa základnej školy

-      učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou matematika – fyzika 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 19.8.2019. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.06.2019 11:56:08

Žiadosti o zamestnanie - informácia

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že ich osobné údaje spracuváva v Informačnom systéme "Uchádzači o zamestnanie". V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame aby ste nám neposielali so žiadosťou fotku, údaj o rodnom čísle a kópie dosiahnutého vzdelania.

 

Zasielajte:  

  • Žiadosť o zamestnanie
  • Životopis
  • Motivačný list

 

Tieto doklady budú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu dvoch rokov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 11.07.2016 09:32:51

Ukončenie výberového konania

Dňa 17.2.2017 sme ukončili výberové konania na voľné pracovné miesto. Prijatá uchádzačka bola informovaná. Ostatných uchádzačov vedieme v evidencii. Ďakujeme za zaslané žiadosti. V prípade potreby budeme kontaktovať evidovaných uchádzačov.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.08.2016 08:33:30

Voľné pracovné miesto

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 3.9.2018: 

-        vychovávateľku pre ŠKD na 50% úväzok

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z..

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 20.8.2018. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.01.2017 12:42:52

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 526/53 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 1.9.2018:

 

-        učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – fyzika 

-        vychovávateľku pre ŠKD na 50% úväzok

-        asistentku učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov

-    učiteľa pre primárne vzdelávanie

 

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z..

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsskolha@gmail.com do 20.8.2018. Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 11.07.2016 09:35:19