Z minulosti

Poďakovanie Hutira relax klubu

Naše poďakovanie patrí Hutira relax klubu (HRC) Handlová, ktorý sa nie malou mierou pričinil o spestrenie vyučovacích hodín telesnej výchovy žiačok 7. a 8. ročníka. V školskom roku 2015/2016 nám na športové aktivity sponzorsky poskytli vnútorné priestory s bazénom a vonkajšie priestory volejbalového ihriska. Tým podporili náš spoločný cieľ: upevňovať zdravý životný štýl pravidelným aktívnym pohybom a racionálne využívanie voľného času.

Mgr. Andrea Ujčeková

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 03.07.2016 09:00:35

Deň mlieka

Podstatou tohto dňa je upozorniť deti na dôležitosť pitia mlieka a na jeho prínos pre zdravý vývin a rast.

Prostredníctvom  prezentácie „Cesta mlieka“ sme deti v ŠKD oboznámili so spracovaním mlieka a mliečnych výrobkov. Nadobudnuté vedomosti si deti otestovali v kvíze s kravičkou Eličkou.

Na propagáciu mlieka sa pokúsili staršie deti o výrobu plagátu a mladšie aspoň o vymaľovanie omaľovániek s mliečnou témou.

Súťažili sme v zhadzovaní  mliečnych pyramíd a svoje zručnosti si deti vyskúšali v jazde na kolobežke a v behu po dráhe z mliečnych krabíc. Deň sme ukončili ochutnávkou mlieka, syrov a iných mliečnych výrobkov v predajni Milsy. 

Viac vo fotogalérii.

                                                                                                                                                      Vychovávateľky ŠKD

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.06.2016 13:53:54

Najútulnejšia trieda

Aj každodenné momenty nášho školského života môžu byť pozoruhodné a nezabudnuteľné. Pozitívna atmosféra, sviežosť, útulnosť – to sú hlavné pocity, o ktoré sú žiaci obohatení pri vstupe do našich tried. Obklopení sú farebnými kresbami, motivačnými obrázkami, pestrými číslami, veselou abecedou, usmiatymi zvieratkami...

Zástupcovia žiackej školskej rady sa rozhodli ku koncu školského roka zorganizovať posledné hodnotenie tried. Hlavným cieľom bolo vybrať Najútulnejšiu triedu. Po dlhej úvahe a prehodnotení všetkých kritérií sa víťazom stala trieda 2.B pod vedením pani učiteľky Danky Nemcovej. Úspešné druhé miesto patrí lienkam z 1.B triedy. Tretie miesto získali štvrtáci zo 4.A triedy. Z priestorov pavilónu A bola ocenená trieda 7.B, kde je triednou pani učiteľkou Evka Petrášová.

Každá ocenená trieda získa od školy darčekovú poukážku na nákup kancelárskych potrieb v papiernictve Daffer  v hodnote 10 eur.

A my, žiaci, nezabúdajme na to, že v akom prostredí trávime čas, ako vyzerá naša trieda, je odrazom nás samých.

 

Lenka Bauková, 8.A

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2016 16:09:39

Štvrtácka rozlúčka

Škola je súčasťou nášho každodenného života. Ale najviac tajomstiev ukrýva v noci. Práve vtedy sa bežné veci menia na čarovné.

Žiaci zo 4.A triedy sa rozhodli otestovať svoju odvahu a prespali jednu noc v škole. Ich obývačkou sa stala trieda, spálňou malá telocvičňa. Prešli biologickou učebňou s tabletmi, veľkou telocvičňou, skontrolovali multifunkčné ihrisko, šatne, toalety... Nočná škola dýchala tichom, ktoré je v bežný deň vyučovania netradičné. Úderom polnoci nás zakliala a preniesla do krajiny spánku. No aj napriek tomu sa nám pripomínala tradičným zvonením, ktoré sa ku nám nieslo z ďalekého reálneho sveta.

Prežili sme príjemné spoločné chvíle, ktoré boli pre nás rozlúčkou s 1. stupňom základnej školy. Po lete budeme už veľkí piataci! Hurááá na prázdniny!

Žiaci zo 4.A triedy

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2016 16:05:46

Škola v prírode Kráľová

Do školy v prírode sme sa tešili už dlho. Z rozprávania pani učiteľky sme vedeli, že nás čaká krásny Hotel Kráľová, nachádzajúci sa v malebnej dedinke, ležiacej len niekoľko kilometrov od mesta Zvolen, obklopenej pohorím Javorie.

V deň odchodu nám na cestu svietilo slniečko, ktoré nesklamalo a sprevádzalo nás po celý týždeň. Cestou, ktorá ubehla veľmi rýchlo sme navštívili zrúcaniny hradu Dobrá Niva. Keď náš autobus zastavil v cieli, zostali sme na chvíľu v nemom úžase – všade veľa zelene, upravené okolie, jazierko s mostíkom, drevené lavičky, kamenné stoly, ovce, kozy a kone pasúce sa na obrovských lúkach, veľká terasa a luxusné izby. Začali sme sa tešiť ešte viac na to, čo nás tu čaká.

Príjemným prekvapením pre naše jazyky bola rozhodne strava, ktorá každému jednému brušku počas celého týždňa veľmi chutila.

Dopoludňajšie vyučovanie sa nám pani učiteľky snažili spestriť anglickou piesňou, zábavnými hrami z matematiky, tvorením herbára v prírode a tiež zážitkovou históriou v starodávnom koči, ktorý bol súčasťou hotela.

Popoludňajší program, o ktorý sa starali skvelí animátori ale aj pani učiteľky bol takisto rozmanitý – vozili sme sa na koňoch či traktore, každý deň sme vystrájali nezbedné kúsky v bazéne, hrali sme stolný futbal, biliard, vyskúšali trampolínu a zašantili sme si na multifunkčnom ihrisku.

Nezabudnuteľným zážitkom boli aj večerné programy – pyžamová párty, filmový večer s pukancami, diskotéka so svietiacimi náramkami, či súťaženie v „Kráľová má talent“, kde sme všetci ukázali, čo sa v nás skrýva. Záverečným bonbónikom bola prechádzka nočným lesom pri svetle sviečok, zakončená opekačkou, posedením a spevom pri ohni.

Týždeň ubehol ako voda a my sme sa balili domov. Cestou sme sa zastavili na Zvolenskom zámku a posledné drobné sme minuli na jarmoku pod zámkom.

Túto školu v prírode odporúčame a dúfame, že raz sa sem vrátime J

Kolektív 5. A triedy

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2016 15:59:48

Naša SuperTrieda vo veľkom Finále!

ilustracny obrazok

Trieda 3.A  sa zapojila do projektu SuperTrieda vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Celý školský rok pracovala na autorskom projekte, ktorého výsledkom bolo scénické predstavenie a videoklip  a čuduj sa svete!  8. júna 2016  si naša 3.A vybojovala na krajskom kole titul SuperTrieda kraja a získala  tak vstupenku na celoslovenské finále.

 

Žiaci spolu s triednou učiteľkou Mgr. Beátou Havranovou 16. júna skoro ráno cestovali do Šamorína, kde veľké celoštátne finále vypuklo. Konkurencia bola obrovská, titul Supertrieda Slovenska chcelo získať okrem našej ďalších 23 postupujúcich tried. Porota zložená z divadelných hercov, dramaturgov a hudobných skladateľov  pozorným okom sledovala jednotlivé vystúpenia a aj keď naši nakoniec nevyhrali titul, radosť bola i tak na našej strane.

Deti z 3.A získali cenu poroty za dramaturgiu a hudobné spracovanie svojho predstavenia. Samostatné ocenenie poroty si odniesli aj jednotlivci Natália Miklánková, Tatiana Rosivalová, Natália Mikušková, Henrich Holein, Diana Rosivalová  za presvedčivý herecký výkon a Jozef Varga za skvelý spevácky výkon.

 

Srdečne gratulujeme žiakom 3.A a ich triednej učiteľke  a ďakujeme za to, že sa vôbec rozhodli ísť do tohto projektu. Realizácia aktivít projektu si totiž vyžadovala zapojenie každého jedného žiaka z triedy a obetovanie svojho voľného času.

 

Na druhej strane projektom sa nám podarilo dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady,  talent a hranice detskej fantázie a tvorivosti neexistujú. Možno viac ako získaný titul  nás  teší, že každé dieťa z tejto triedy prispelo svojou časťou a kolektív triedy  si posilnil spoluprácu, priateľstvo a dobré vzťahy.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.06.2016 07:48:50

Poznám svoje mesto

ilustracny obrazok

Pod takýmto názvom sa spojili za spoločnú vec detská organizácia Fénix, CVČ Handlová, ZŠ Školská, Mesto Handlová, Mestská knižnica a DaMP mesta Handlová a v stredu, 8. júna zorganizovali utešené popoludnie pre všetkých tých, ktorí  mali nielen čas ale hlavne záujem pripomenúť si 640. výročie založenia mesta Handlová.

 

Hostia mohli obdivovať nielen nadanie žiakov handlovských škôl a zariadení pri prezeraní si výstavy výtvarných prác, ale aj majstrovské umelecké diela pána J. Procnera. Úvodné minúty vernisáže všetkým spríjemnili naši prváci s takmer profesionálne nacvičeným ľudovým tancom a rozbehnutú atmosféru umocnilo vystúpenie skupiny Grünwald z Karpatsko-nemeckého spolku.

 

Družstvá žiakov zo základných škôl a gymnázia sa zapotili a zároveň zabavili pri meraní síl vo vedomostno-zábavnom kvíze a ukázali tak, čo všetko vedia o svojom rodnom meste. Počas prebiehajúceho kvízu sa najmenší, väčší, ale aj tí najväčší nezbedníci zabávali v tvorivých dielňach, kde zistili veľa o svojej šikovnosti. 

 

Na záver všetci prítomní ocenili potleskom žiakov 5. ročníka za ich usilovnosť, námahu a kreativitu, ktorú predviedli v pripravenom dramaticko - hudobno - výtvarnom pásme o meste Handlová.

 

Nesmieme zabudnúť ani na pulty so zdravým občerstvením, ktoré nám všetkým boli oporou počas celého popoludnia.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 16.06.2016 12:03:15

Ocenenie za kolektívnu prácu pre 3. A triedu

Žiaci 3. A triedy Marek Slota, Diana a Tantina Rosivalová, Natália Mikušková, Chiara Pittnerová a Natália Miklánková si 15.6.2016 prevzali dipom za kolektívnu prácu ku 640. výročiu založenia mesta Handlová, ktoré im udelilo Centrum voľného času Handlová. 

Žiakom srdečne gratulujeme.

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.06.2016 20:46:06

DOD vo vojenskom útvare Sklené

Čím chce byť väčšina chlapcov keď vyrastú? Rušňovodič, policajt vojak...Áno, uniformy stále lákajú nielen chlapcov, ale aj dievčatá.

No a do sveta armády, vojenskej techniky, vycvičených psov a zbraní sa preniesli aj žiaci III. B triedy našej školy s pani učiteľkou Mgr. Janou Kurišovou 3. júna 2016 na Dni otvorených dverí vo vojenskom útvare Sklené.

Už po tretíkrát mali deti možnosť zažiť atmosféru vojenského útvaru, kde je po celý rok prísny zákaz vstupu a platia tu prísne vojenské pravidlá. O to viac si naši žiaci vojenskú atmosféru užívali. Či to bolo zadržanie páchateľa dvomi psami, či zásah hasičov pri hasení naozajstného požiaru v lese. Mohli si vyskúšať skutočné zbrane, ovládať robota na vyhľadávanie nástražných mín, ktorý dokáže zachrániť veľa ľudských životov.

Čerešničku na torte nášho výletu bola jazda na vojenských autách do technického priestoru vojenského útvaru.

Armáda opäť nesklamala, pripravili pre deti naozaj bohatý a zaujímavý program na celé dopoludnie, za čo im patrí naša vďaka.

Žiaci a pani učiteľka III.B triedy.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.06.2016 20:27:19

Deti pomáhajú deťom - MDD

V stredu 1.6.2016 zorganizoval atletický klub Achilles Handlová v spolupráci s Digi Handlová úžasné športovo-zábavné dopoludnie. Námestie baníkov sa zaplnilo deťmi všetkých vekových kategórií. Tvorivé a športové aktivity vyplnili čas čakania na tú najdôležitejšiu časť podujatia – vytrvalostný beh. Všetci zúčastnení boli odmenení medailou a sladkou maškrtou. Najlepší bežci v každej vekovej kategórii si domov odniesli aj malé darčeky od sponzora. Naše poďakovanie patrí organizátorom za príjemné oslavy Dňa detí.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.06.2016 21:40:44