Naša škola  >>  Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Pogádlová

046/547 53 97       zsskolha@gmail.com

 

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Petra Kulichová

 

Výchovný poradca: Mgr. Miriam Šebeňová

 

Zástupca riaditeľky školy a vedúci vychovávateľ ŠKD: Mgr. Andrea Ujčeková

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Darina Uhrínová

046/547 59 34       

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:22:29

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Jana Kurišová                            

1.B - Mgr. Viera Koprnová

1.C - Mgr. Beáta Havranová

2.A - Mgr. Andrea Ujčeková                             

2.B - Mgr. Andrea Lacková

2.C - Mgr. Eva Petrášová

3.A - Mgr. Ivona Homolová                              

3.B - Mgr. Jarmila Gazdíková

4.A - Mgr. Iveta Homolová                              

4.B - Mgr. Dana Nemcová

5.A - Mgr. Marcela Karaková                                 

5.B - Ing. Stanislava Marková

6.A - Mgr. Marián Holica

6.B - Mgr. Ľubica Kollárová

7.A - Mgr. Lucia Martincová                          

8.A - Mgr. Renáta Podlužanská                                  

8.B - Mgr. Bronislava Šperková

9.A - Mgr. Jana Mihálová                               

9.B - Mgr. Miriam Šebeňová

 

Netriedni učitelia                                 

Mgr. Adriana Bátorová                                            

Mgr. Peter Krištín                                                   

Mgr. Ľudmila Pernišová                                           

PaedDr. Roman Kašša

Mgr. Peter Poliak

 

Asistentka učiteľa

Mgr. Adriana Solčániová

 

Vychovávateľky ŠKD

Zita Beznosková

Dana Bieliková

Mgr. Romana Melikantová

Mgr. Veronika Fabiánová

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:29:07

Nepedagogickí zamestnanci

Prevádzkoví zamestnanci

Mgr. Miroslava Poláková – ekonómka pre PAM     

Bc. Katarína Kotianová – ekonómka pre rozpočet         

Miloš Šimo – školník

Margita Černáková – upratovačka                           

Igor Černák – upratovač

Paulína Markovičová – upratovačka                        

 

Školská jedáleň

Bc. Darina Uhrínová – vedúca školskej jedálne

Alena Štrbavá – hlavná kuchárka

Katarína Ostriederová – kuchárka

Ivona Juríková – kuchárka                

 

Pridal Marián Holica o 09.10.2016 17:49:09