Z minulosti

Letný tábor 2019

Detský smiech a radosť neutíchli v našej škole ani počas letných prázdnin. Slniečko, smiech a zábava nás sprevádzali na 6. ročníku letného tábora. Navštívili sme veľa zaujímavých miest, videli sme rôzne druhy zvierat a našli sme si nových kamarátov.

Zistili sme, že počas prázdnin sa dá dobre zabaviť aj v našom meste. Pozreli sme sa do kostola, navštívili sme múzeum, kino a pána Procnera.

Kopec zábavy sme si užili na Remate, kde sme vyskúšali kúpalisko aj kŕmenie zvieratiek na rybníkoch.

Exotické druhy zvierat sme pozorovali a obdivovali v ZOO Bojnice. Bodku za táborom sme dali na rozlúčkovej pizza párty.

Ďakujeme a dovidenia.

Mgr. Marián Holica

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 08.08.2019 15:37:11

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

Na 28. jún sa tešili všetci žiaci, no pre našich deviatakov to bol deň obzvlášť dôležitý. Piesok času v presýpacích hodinách  sa pomaly presypal až ku koncu ich školskej dochádzky. Pre deviatakov nastal čas rozlúčky s našou základnou školou. Poslednýkrát stáli ako kolektív pred očami triednych učiteliek, všetkých pedagógov, mladších spolužiakov, zamestnancov školy i rodičov a rozlúčili sa dojímavo i vtipne zároveň. Pre mnohých bolo ťažké nevyroniť slzy dojatia, pretože ich úprimné slová vďaky sa dotkli všetkých. Počas slávnostného príhovoru videoprojekcia zobrazovala momenty zo života oboch tried, ich spoločné zážitky z výletov, exkurzií i prestávok. Pre učiteľov si pripravili prekvapenie - krátke videá, v ktorých  vtipne vystihli charakteristiku vyučujúcich a rozosmiali celú telocvičňu. Po emóciami nabitej rozlúčke vyprevadili našich absolventov posledným objatím v ústrety budúcnosti obe triedne učiteľky Mgr. Renáta Podlužanská a Mgr. Bronislava Šperková.

 

Milí deviataci, prajeme Vám úspešný štart v štúdiu na stredných školách a mnoho krásnych zážitkov v novej etape života!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2019 13:11:53

Koncoročný výlet druhákov

Škola, trieda, tabuľa, nuda! To teda nie! To vôbec nemusí byť tak! Slnečný deň a zábavné aktivity, ktoré prežili druháci v krásnej prírode, sú dôkazom, že škola a učenie môžu byť aj iné. Veselé a úsmevné!

 

Druháci s p. uč. Kurišovou a Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2019 13:08:15

Školský futbalový turnaj

Záver školského roka si naši žiaci športových tried plne užili futbalovým turnajom chlapcov a dievčat. O školský pohár súťažili za starších žiakov družstvá Dudík team, Nugelovci a Minčeff team, za mladších žiakov Lihocký team, Holein team, FC loptičky, dievčenské družstvá v zastúpení Hamšík family, Bilčíková team a Struhárová team.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Nugelovci, Lihocký team, Struhárová team.

Vecnú cenu v podobe futbalovej lopty získali najlepší hráči: Erik Neuschl, Jakub Mikuliak a Natália Struhárová.

Aj napriek horúcemu slnečnému počasiu sme si zahrali kvalitný futbal v plnom nasadení síl!

Všetkým prajeme krásne letné prázdniny!

Mgr. P. Krištín, Mgr. K. Hirka

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 28.06.2019 07:40:35

Staráme sa o zúbky

Osvetový program Dental Alarm učí deti starať sa o zuby správne, pravidelne a s radosťou. Hlavným cieľom programu je zlepšiť stav ústneho zdravia na Slovensku.

Naši žiaci 3. ročníka sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou. Každé dieťa dostalo počas prvého školenia balíček dentálnej hygieny. Súčasne každý získal po školení diplom a rôzne motivačné materiály.

Program Dental Alarm sa skladal zo štyroch tematických prednášok. Každá prednáška trvala 45 minút:

  1. Dentálna hygiena: žiaci sa naučili správnu techniku čistenia zubov. Dozvedeli sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna zubná kefka.
  2. Anatómia: deti pracovali s modelom chrupu sa spoznali nielen stavbu zubov, ale pochopili tiež úlohu ďasien, jazyka a pier.
  3. Patogenita: žiaci sa dozvedeli súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučili sa tiež, ako týmto ochoreniam predchádzať.
  4. Výživa: študenti deťom vysvetlili správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučili ich, akým potravinám či nápojom sa majú vyhýbať.

 

Nezabúdajme, že správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 25.06.2019 13:01:14

Veľká maliarska súťaž

Firma Valman, s.r.o prišla s výzvou pre školy a školské jedálne. Hlavnou témou bola zdravá výživa – ovocie a zelenina. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zrealizovali výtvarné a literárne práce, ktoré poslali do Banskej Bystrice. Najlepšie z nich mali byť odmenené. Hlavná výhra smerovala do školskej jedálne v podobe odšťavovačov, džbánov a pohárov.  Do tejto výzvy sa zapojili žiaci pod vedením pani učiteľky J. Dórovej a B. Havranovej.

Dňa 18. júna 2019 nastala v našej škole veľká radosť! Pani vedúca školskej jedálne Bc. D. Uhrinová , vstúpila do I.C s  úsmevom na tvári a s plnou náručou vecných cien. V súťaži sme vyhrali I. miesto!  Zaslúžili sa o to žiačky Simonka Herdová, Sarah Jeneiová, Alexandra Hunková, Timea Ivaničová a Dominika Santorisová. Odmenou boli aj diplomy v znení: Gratulujeme za najkrajšiu prácu v maliarskej súťaži v rámci programu školské ovocie, ocenené Európskou Úniou pre zdravý život detí.

To najdôležitejšie však je, že naša školská jedáleň  sa môže popýšiť novým veľkým odšťavovačom, tromi džbánmi a 70 pohármi zo skla.

Zapísala Mgr. Havranová a Bc Uhrinová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 25.06.2019 12:59:02

Deň Mlieka

Prírodovednú gramotnosť je možné rozvíjať rôznym spôsobom. Jednou z možností je nasadnúť do autobusu s vakom na chrbte a vyštartovať na výlet. Presnejšie na poznávaciu exkurziu s cieľom spoznávať svet prírody s možnosťou využitia vlastných zážitkov.

Neďaleké poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín ponúka starostlivosť o chovné zvieratá, ich vývoj od narodenia po dospelosť, úžitkovosť, spracovanie a výrobu mliečnych výrobkov v mliekárňach až po ochutnávku jogurtov.

Používa tradičné postupy overené generáciami našich predkov. Ich mliečne výrobky obsahujú živú mikroflóru potrebnú pre naše trávenie. Vo výrobe nepoužívajú doplnkové látky ako emulgátory, stabilizátory a konzervanty. Sami si dopestujú plodiny na kŕmne zmesy pre zvieratká.

Na jednom mieste a v krátkom čase si naši tretiaci zopakovali učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedy 3. ročníka. Na základe vlastnej skúsenosti zovšeobecnili vzťahy medzi rastlinami, živočíchmi a človekom, spoznali význam práce človeka vzhľadom k životnému prostrediu,  aplikovali získané prírodovedné poznatky do reálneho života.

 

Ďakujeme nášmu sprievodcovi – zootechnikovi Ing. Širáňovi za pútavé informácie, zábavné súťaže, darčeky aj ochutnávku jogurtov, ktorými nám spestril školské dopoludnie.

 

Mgr. Andrea Ujčeková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.06.2019 16:48:34

Škola v prírode Stará Huta

Druhý júnový týždeň si naši tretiaci a štvrtáci zo 4.B užívali slnečné počasie v Škole v prírode v Starej Hute pri Novej Bani. Okrem vyučovania v krásnom prostredí Pohronského Inovca absolvovali žiaci plavecký výcvik a turistiku k Starohutskému vodopádu. Pobyt spestril aj výlet do Kalnej nad Hronom, kde sa žiaci kúpali v termálnej vode a zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti.

O program sa okrem pani učiteliek postarali aj skvelí animátori. Pripravili pre nás uvítaciu diskotéku v rytme slovenskej ľudovej hudby, zábavné hry a súťaže, ale aj vedomostný kvíz či strašidelnú nočnú hru. Vyvrcholením týždňa bola talentová show a rozlúčková diskotéka pod holým nebom. Zažili sme veľa zábavy, utužili priateľstvá a veľa športovali. Bolo nám úžasne! Veď pozrite!

Školu v prírode pripravili pani učiteľky: Mgr. Andrea Ujčeková (3.A), Mgr. Andrea Lacková (3.B), Mgr. Eva Petrášová (3.C), Mgr. Jarmila Gazdíková (4.B) a asistentka Bc. Romana Homolová.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.06.2019 08:12:36

Kozmix

KOZMIX – vesmírny kamarát

Kozmix je náš kamarát,

jeho príbehy číta každý z nás rád!

Humor, radosť, zábava,

to je veľká paráda!

 

Ak niekto tomu neverí,

nech si to ľahko overí! 

Dobrodružstvo, chi, cha, cha,

čaká Vás jasná zábava!

 

Veselé príbehy Kozmixa a jeho partičky spestrovali druhákom celý školský rok. Zdokonaľovanie v čítaní, plnenie zábavných úloh, tvorenie básní, vlastných ilustrácií a na záver aj vlastných kníh, urobili vyučovanie plné očakávaní a radosti.

 

Žiaci 2. B s pani učiteľkou Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.06.2019 13:42:27

HŠH - gymnastický trojboj

Klub športovej gymnastiky v spolupráci so ZŠ MC a CVČ Handlová zorganizovali v utorok 18. júna 2019 v rámci tradičných Handlovských športových hier gymnastický trojboj základných škôl.

Po dlhodobom trénovaní a príprave na gymnastický štvorboj sme sa s potešením zúčastnili aj gymnastického trojboja. Súťažilo sa podľa platných pravidiel gymnastiky na troch náradiach. Organizátori súťaže z dôvodu bezpečnosti zrušili disciplínu preskoku.

Zo všetkých handlovských škôl sa nám podarilo získať najväčší počet bodov, nakoľko súťažili všetky tri dievčenské aj chlapčenské družstvá v troch vekových kategóriách. Každé družstvo tvorili traja členovia a započítavali sa všetky 3 známky na každom náradí.

Úspechy našich gymnastov:

Veková kategória A:

-          dievčatá (Viktória Staňová, Viktória Guttmannová, Alexandra Čoková) – 3. miesto

-          chlapci (Matej Borák, Viktor Ciglan, Alex Štrbavý) – 2. miesto

Veková kategória B:

-          dievčatá (Františka Rumpliová, Adela Gazdíková, Tamara Gregušková) – 1. miesto

-          chlapci (Adrián Weiss, Filip Juríček, Dominik Štefan) – 1. miesto

Veková kategória C:

-          dievčatá (Nikola Nieburová, Karin Gregušková, Natália Grófová ) – 3. miesto

-          chlapci (Juraj Horský, Juraj Cimermann, Róbert Halmeš) – 1. miesto

 

Teší nás, že každý súťažiaci odchádzal so zaslúženou medailou na krku!

 

Mgr. A. Ujčeková, Mgr. J. Gazdíková, Bc. R. Homolová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.06.2019 08:07:07