Zápis do 1.ročníka  >>  Odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky

Kliknutím zobrazíte prílohy
  • Rodič alebo zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok.
  • Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.
  • Svoje rozhodnutie rodič oznámi pri zápise do školy a písomne požiada riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
  • Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, či riaditeľky materskej školy.
  • Riaditeľ školy musí vydať písomné rozhodnutie k žiadosti.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:04:44