Archív

Návrat do školy v plánovanom termíne 10. januára 2022

ilustracny obrazok

Vážení rodičia a milí žiaci!

 

Po predĺžených zimných prázdninách sa začína prezenčné vyučovanie v pondelok 10. januára 2022. 

V školách sú podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška.

Pred nástupom do škôl odporúčame testovanie samotestami.

Potrebné je odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (osobne tlačivo alebo elektronická verzia cez EduPage).

Ďakujeme za Vašu zodpovednosť!

Školská jedáleň aj školský klub detí zabezpečujú prevádzku v bežnom režime.

Tešíme sa na stretnutie!

Pridal Marián Holica o 05.01.2022 09:05:29

Mikuláš

Prišiel k nám Mikuláš

A my sme mu sľúbili, že budeme celý rok poslušní...

Ďakujeme!

 

V školskom klube vyrobili deti Mikulášovi prekvapenie – mikulášske čižmičky. Tešia sa na sladkosti, ktoré im do nich prinesie.

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.12.2020 22:13:07

Organizácia vyučovania od 10.11.2020

ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

od 10.11.2020 pokračujeme:

 -         1.-4. ročník PREZENČNÁ forma vyučovania. Pri nástupe do školy je potrebné preukázať sa Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (v prílohe). Upozorňujeme Vás, že tlačivo je aktualizované MŠVVaŠ dňa 8.11.2020. V prípade, že vaše technické možnosti Vám neumožňujú vopred ho vytlačiť, môžete tlačivo vypísať ráno pred vstupom dieťaťa do školy. Podpísaným vyhlásením sa dieťa preukáže pri vstupe do budovy učiteľom, vykonávajúcim ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia). Činnosť ŠKD je zabezpečená v skrátenom režime do 15,30h,

-               5.-9. ročník DIŠTANČNÁ forma vyučovania podľa rozvrhu.

Vedenie školy

Pridal Marián Holica o 09.11.2020 15:07:31

Školské vianočné trhy

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 06.12.2019 08:56:32

Zbierka pre seniorov

Práca v nadáciách a charitatívnych organizáciách si vyžaduje veľa úsilia a odhodlania. Celoslovenská zbierka  pre seniorov tráviacich vianočný čas v domovoch dôchodcov nesie tento rok názov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Osamoteným seniorom sa rozhodli urobiť radosť aj žiaci našej školy. Prijali výzvu Sociálneho oddelenia MsÚ v Handlovej a triedne kolektívy pod vedením pani učiteliek zrealizovali zbierku maličkostí. Tie zabalili do darčekových krabíc od topánok. Čo sa v nich ukrýva? Teplé ponožky, rôzne druhy čajov, sladkostí, hygienické potreby, listy od detí...

Spoločnými silami pripravili 12 balení, ktorými môžu aspoň na chvíľu vyčariť úsmevy na tvárach osamotených deduškov alebo babičiek.

Veď v čase Vianoc sa snažíme byť všetci lepší a ľudskejší...

Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 05.12.2019 08:25:15

Oznam o prevádzke ŠKD a ŠJ

Zápis detí do školského klubu detí bude prebiehať pondelok 3.9.2018 v čase od 7,00 h do 12,30 h v oddelení ŠKD (budova školskej jedálne).

Prevádzka ŠKD začína v utorok 4.9.2018 od 6,00 h do 17,00 h.

Deti sa môžu na stravu prihlásiť u p. vedúcej školskej jedálne od pondelka 3.9.2018.

Strava  v ŠJ sa bude vydávať iba prihláseným deťom.

Za porozumenie ďakujeme!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.08.2018 13:08:21

Kráľ čitateľov

Čím viac čítate, tým viac sa naučíte.

Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.

Dr. Seuss

 

Podľa výroku múdreho spisovateľa objavovali krásu kníh a múdrosť v nich ukrytú aj naši prváci. Poznajú už všetky písmená abecedy a svoje čitateľské zručnosti si vyskúšali v súťaži „Čitateľský oriešok“, ktorá vyvrcholila koncom júna v Mestskej knižnici Handlová. Naši prváci súťažili v čítaní o titul Kráľ a Kráľovná čitateľov. Všetci sa veľmi snažili a čítali naozaj krásne! Odmenou im bol okrem potlesku spolužiakov aj diplom, ktorý im bude pripomínať dôležitosť  čítania pre život.

Našim prváčikom želáme veľa pekných chvíľ strávených pri knihe aj počas letných prázdnin.

Triedne pani učiteľky:  Mgr. Koprnová, Havranová, Kurišová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.06.2018 14:57:19

Rozlúčka deviatakov

V krásne piatkové predpoludnie dňa 29. 6. 2018 sa priestory veľkej budovy zmenili na nepoznanie. Naši deviataci sa dôstojne rozlúčili so základnou školou. Rozlúčkového ceremoniálu deviatakov sa zúčastnili rodičia, starí rodičia a príbuzní, ktorí sledovali svoje ratolesti od prvých nesmelých školských krôčikov. Na deviatakov a ich posledné kroky v našej škole sa prišli pozrieť aj mladší žiaci.

Naši absolventi v príhovoroch poďakovali všetkým učiteľom, ktorí ich pripravovali do života. Pani riaditeľka deviatakom poďakovala za roky strávené v škole a zaželala im do budúcnosti veľa šťastia.

Po nástupe deviatakov pani riaditeľka ocenila aj vynikajúcich žiakov našej školy, ktorým sa ušli darčeky a potlesk všetkých prítomných.

Na záver nás deviataci obdarovali krátkym programom, ktorý bol naplnený vtipnými scénkami so života a školských lavíc.

Milí deviataci, želáme Vám všetkým v ďalšom živote veľa šťastia a zdravia a nezabudnite, že dvere našej školy sú Vám vždy otvorené.

Mgr. Marián Holica

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.06.2018 14:11:52

Naši najlepší

Podujatie „Naši najlepší“, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 22. júna  2018, patrilo k jedným z najlepších akcií  žiackej školskej rady. Jej členovia totiž v spolupráci s triednymi učiteľmi vybrali spomedzi všetkých detí II. stupňa najlepších žiakov a my sme si potom vymysleli predpoludnie podľa našich predstáv. Deň sme začali návštevou handlovského kina Baník, v ktorom celá sála patrila len nám.  Potom sme sa presunuli do reštaurácie s tou najlepšou pizzou a deň sme zakončili dezertom v cukrárni. Bol to naozaj krásne prežitý deň, ktorý sme si všetci naplno užili,  a preto by sme sa chceli   poďakovať najmä  pani riaditeľke, že nám tento výlet umožnila  a sľubujeme, že sa určite budeme snažiť aj budúci školský rok.

Byť najlepší to je super!,

ísť na pizzu, koláč či do kina ...

bolo nám tam veľmi dobre,

najedli sme sa do sýta ...

Celoročné úsilie – snažiť sa i poslúchať,

podarila sa nám veru, táto naša robota...

Oplatilo sa to veľmi,

že neboli sme cez rok divé šelmy ....

                                                                                  Lenka Kotianová a Radoslav Zibura

 

Naši najlepší: Sandra Pukačová (4. A), Henrich HoleinNatália Mikušková (5. A), Samuel ŠtepaníkOliver Oboňa (5. B), Nikola NieburováEma Puváková (6. A), Andrej UjčekSamuel Polák (6. B), Lenka Kotianová, Lukáš SimonidesRadoslav Zibura (7. A), Sarah JankulováNatália Kováčová (8. A), Lea Kolesárová (8. B), Simona GatialováRichard Krajčík (9. A), Radka GrúberováIngrid Jarušková (9. B)

 

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.06.2018 13:54:34

Rozlúčka s abecedou

Aj prváci sa zaradia tento rok k žiakom, ktorí si vychutnajú svoje prvé zaslúžené prázdniny. Ešte predtým sa rozhodli potešiť svojich rodičov a predviesť im svoju šikovnosť. Pásmo básničiek, piesní, hra na husličky, dramatizácia rozprávky v ich podaní, rozosmiala tváre ich blízkych. Mamičky, oteckovia i staré mamy boli na nich veľmi pyšní!

 

                                                 Žiaci 1. B s pani učiteľkou Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.06.2018 11:19:27