Informácie o škole

Piknik v ŠKD

Koncoročný piknik v ŠKD

Rozlúčka so školským rokom bola plná zábavy, farebných bubliniek a skvelej pizze!

Pani vychovávateľky ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.06.2024 07:16:27

Talentové skúšky do športovej triedy

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 06.05.2024 09:37:14

Karneval v ŠKD

ilustracny obrazok

Veselé pokračovanie dopoludňajšieho učenia v maskách.

Hudba, tanec, súťaže...

Každá maska získala aj ocenenie za originalitu.

Bolo to super deň.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.02.2024 16:33:42

Mikuláš v ŠKD

ilustracny obrazok

Máte doma anjelika alebo čertíka?

Dostali dnes všetky detičky len sladké balíčky?

Kto sa prizná k uhlíkom či k štipľavej cibuli.

V školskom klube detí rozdával Mikuláš varechy!

Môžeme len rozmýšľať PREČO 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 11.12.2023 16:24:44

Návšteva v ZUŠ

ilustracny obrazok

Spoznávame krásu divadla a hudby.

Učíme sa správať na kultúrnych a spoločenských akciách.

Vystúpenie ZUŠ sa nám veľmi páčilo. Účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom.

Pani vychovávateľky a deti z ŠKD 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.11.2023 20:03:08

Šarkaniáda v ŠKD

ilustracny obrazok

Jeseň v plnom prúde. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.11.2023 19:52:28

Gaštankovo

ilustracny obrazok

Čo všetko nám prináša jeseň?

Pestré farby, čarovné pavučinky, gaštany...

A my vieme, že obrázky nemusíme len maľovať.

Vieme ich vyskladať aj z gaštanov.

A veľmi nás to baví!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.10.2023 17:09:09

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Kliknutím zobrazíte prílohy

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola, Školská 526/53, Handlová uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania v oblastiach:

1.      Zmeny školského kurikula

2.      Inkluzívne vzdelávanie

3.      Digitálne zručnosti

 

Garant vzdelávania: Mgr. Ľudmila Pogádlová – odborný garant aktualizačného vzdelávania školy

Lektori vzdelávania: Mgr. Petra Kulichová; Mgr. Andrea Ujčeková; Mgr. Ľudmila Pogádlová; Mgr. Jana Dorkinová

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       39 osôb

 

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku.

Hodnotiaca škála:

hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

hodnota 1 – som nespokojná/ý

hodnota 2 – som skôr nespokojná/ý

hodnota 3 – som skôr spokojná/ý

hodnota 4 – som spokojná/ý

hodnota 5 – som úplne spokojná/ý

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:35:49

Aktualizačné vzdelávanie 2022_2023

Kliknutím zobrazíte prílohy

Názov programu vzdelávania: Osobnostný rast pedagogických zamestnancov v oblasti nového kurikula,  inkluzívneho vzdelávania a digitálnych zručností.

 

Aktualizačné vzdelávanie bolo vytvorené v súlade s § 90dods. 12zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Obsah aktualizačného vzdelávania je rozdelený do tematických okruhov a príslušných partikulárnych tém tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie stanovených parciálnych vzdelávacích cieľov. Obsahová štruktúra aktualizačného vzdelávania je koncipovaná tak, aby si účastník kontinuálne rozvíjal svoje profesijné zručnosti v oblasti:

  1. Zmeny školského kurikula
  2. Inkluzívne vzdelávanie
  3. Digitálne zručnosti

 

 

Pridal Marián Holica o 06.07.2023 12:22:43

Koniec roka v ŠKD

ilustracny obrazok

Aj v ŠKD už tento školský rok odzvonilo!

ĎAKUJEME rodičom za milé darčeky a kvietky,

no ĎAKUJEME hlavne za spoluprácu,

ĎAKUJEME za finančnú a materiálnu podporu.

Deťom ĎAKUJEME za veselé bláznivé chvíle!

Po zaslúženom oddychu sa na vás opäť tešíme v septembri.

Krásne prázdniny!

Vaše pani vychovávateľky

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2023 07:36:52