Informácie o škole

Informácia pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

 

Nový školský rok sa nám už dávno začal a aj napriek nie populárnym epidemiologickým opatreniam a organizačným zmenám sa nám ho darí úspešne realizovať. Teší a povzbudzuje nás Vaša podpora a rešpektovanie vydaných nariadení.

 

V mesiaci september sme plánovali spoločné stretnutie, na ktorom sme Vás chceli informovať o výsledkoch v minulom školskom roku a o našich víziách a podujatiach realizovaných v novom školskom roku. Aktuálna pandemická situácia nám plány zmenila. No napriek všetkému by som Vás rada informovala so základnými informáciami potrebnými v šk. roku 2020/2021  (príloha č.1). V prílohe č.2 nájdete finančné čerpanie Vašich prostriedkov v šk. roku 2019/2020.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová za školský rok 2019/2020 bude zverejnená na stránke školy po prerokovaní zriaďovateľom.

 

Verím, že naďalej budete pre našu školu oporou a rovnocenným partnerom!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 13.10.2020 21:24:39

Organizačné pokyny - aktualizácia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Cieľom dokumentu „Organizačné pokyny“  upraviť postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Školská 526/53 v Handlovej v danom období a sú vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Školská 526/53 v Handlovej. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

 

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

 

Pokyny pre jednotlivé obdobie sú uvedené v prílohe.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 13.10.2020 09:21:40

So šarkanmi veselo

Nastal čas jesene...Slnečných dní je stále menej a farebného lístia stále viac. V tomto období každý rok naše ihrisko ovládnu  pestrofarebné šarkany.

Deti školského klubu sa tešia na prezentáciu svojich vlastnoručne vyrobených „vetroplachov“. Vetrík spolupracoval a dvíhal šarkany do výšky.

Na pestrofarebné divadlo sa prizerali aj z jesenného lístia vyrobené veselé húseničky.                                                         

Vychovávateľky ŠKD: Z.Beznosková a A. Oslancová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 11.10.2020 10:22:46

Fašiangové šantenie

Pred blížiacim sa pôstnym obdobím sme v stredu 19. februára zorganizovali v ŠKD Fašiangový karneval. Deti sa už od rána zabávali a učili v kostýmoch zvieratiek, princezien, pirátov a rôznych rozprávkových bytostí.

Popoludní súťažili v herni ŠKD, vyrábali si masky z papiera,  skladali  karnevalové obrázky  – puzzle  na čas a počas pobytu vonku súťažili na ihrisku.

Zavŕšením bolo občerstvenie typické pre fašiangy – šišky a čaj, ktoré s láskou pripravila naša pani vedúca ŠJ.

                                  Pani  vych. ŠKD  Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 23.02.2020 20:15:25

Súťažíme s Perinbabou

Prvý deň po vianočných prázdninách nás všetkých milo prekvapila niekoľkocentimetrová vrstva snehu.

A tak sme neotáľali ani my a pustili sme sa do súťaženia. Naše stopy v snehu vytvárali rôzne obrazy, hádzali sme na terč snehovými guľami... A z toho malého množstva snehu sa nám podarilo vyrobiť aj niekoľko snehuliačikov, koníka, psíka, ale aj „iglu pre vtáčiky“.

Súťažili  skupinky i jednotlivci z 1. a  2. oddelenia školského klubu. Na záver sme v okolí ŠKD po stromoch rozvešali kŕmidlá s potravou  pre vtáčiky. Počas celej zimy ich budeme pravidelne dopĺňať semienkami.

                                              

Vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.01.2020 15:34:03

Nežná revolúcia v ŠKD

Dňa 25.11.2019 sme si so žiakmi III. a IV. oddelenia ŠKD pripomenuli  17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu programom, ktorý nám pripravila p. učiteľka Mgr. L. Martincová. Spoločne so žiakmi deviateho ročníka sme pútavou a zábavnou formou nahliadli do dejín nášho národa, Nežnej revolúcie v roku 1989, do obdobia našich rodičov a starých rodičov.  Hovorené slovo v závere vystriedal spev. Zaspievali sme si pieseň s názvom Sľúbili sme si lásku. Za krásny sprievod históriou pani učiteľke  ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

P. vychovávateľka R.  Melikantová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.11.2019 08:58:37

Pošli balón priateľovi

21. novembra si ľudia na celom svete pripomínajú tak každodennú, no veľmi dôležitú a potrebnú súčasť nášho bytia – POZDRAV.  Niečo tak samozrejmé, na čo však často zabúdame. V tento deň je totiž medzinárodný deň pozdravov.

A čo máme v tento deň urobiť my? Pozdraviť svojich blízkych, priateľov, kamarátov, učiteľov, spolužiakov, susedov či náhodných okoloidúcich, známych i neznámych. Nehanbiť sa pozdraviť, lebo to je slušnosť a odpovedať na pozdravy je samozrejmosť! Pozdrav je prejavom úcty, rešpektu, dobrých úmyslov, sympatií a priateľstva vyjadrený slovom, gestom alebo písmom.

Na tento sviatok sme nezabudli ani my v školskom klube detí. Symbolicky sme poslali pozdrav priateľom prostredníctvom nafúknutých balónov. Nezabúdajme... Pozdraviť sa nie je hanba! Pozdrav môže zlepšiť náladu a pridaný úsmev blahodarne pôsobí na našu osobu. A preto je každodenne potrebný.

                                                           Vychovávateľky D. Bieliková a Z. Beznosková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.11.2019 08:53:43

Hľadanie stratenej tekvičky

V piatok 8. novembra 2019 sa deti 1. a 2. oddelenia školského klubu detí  zapojili do hry v prírode s plnením zábavných úloh, ktoré ukrývali papierové tekvičky.  

Úlohou súťažiacich bolo nájsť čo najviac tekvičiek. Deti súťažili v dvoch družstvách. Tekvičky hľadali na rôznych miestach, čo ich veľmi zaujalo. Svojou šikovnosťou a bystrou orientáciou pomohli svojmu družstvu získať čo najviac bodov. Za snahu a vytrvalosť boli všetky deti sladko odmenené.

Radosť detí z akcie dokumentujú fotografie.

p. vych. Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 12.11.2019 20:28:08

Halloweenska noc v ŠKD

Dňa 29.10.2019 sa na našej škole realizovalo podujatie pod názvom Halloweenska noc, kde nemohli chýbať ani žiaci navštevujúci ŠKD. Prípravy  boli v plnom prúde už niekoľko dní vopred a deti sa s radosťou zapájali do výzdoby našich priestorov. Spoločne sme sa stretli v podvečer o 17,00 h a zábava mohla začať.

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Všetky masky sa zapojili do súťaže o najkrajší kostým, najzaujímavejšiu vyrezávanú tekvicu a najdetailnejší make-up.

Aj keď sú naše deti len žiakmi 1. stupňa, svoju nebojácnosť a odvahu dokázali prechádzkou po strašidelnej nočnej cestičke plnej nástrah a prekvapení.

Noc sa ešte len začínala a nasledoval večer plný hier, zábavy, hudby a tanca. Ak sa niekto cítil unavený, mohol sa občerstviť chrumkami v tvare pavúkov a iných príšer.  V ponuke boli aj rôzne sladkosti a halloweenské zákusky.

Tí najodvážnejší zostali v nočnej škole až do rána, čím preukázali tú najväčšiu statočnosť a získali diplom za odvahu.

Pani vychovávateľky R. Melikantová a K. Hudecová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.11.2019 15:26:56

Zahrajme sa veselo

V týždni od 23. do 30. septembra 2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu s cieľom zlepšiť vzťah k pohybu. Aktivitou pod názvom  „Zahrajme sa veselo“ sme sa zaregistrovali a zároveň stali oficiálnou súčasťou kampane podporujúcej týždeň športu na školách.

Dňa 25. septembra 2019 sa deti I. a II. oddelenia ŠKD stretli na školskom  ihrisku, kde ich čakalo zábavno-súťažné popoludnie. Všetky zapojené deti si preverili svoju  fyzickú zdatnosť a  športovú výkonnosť. Súťažili v štyroch disciplínach - hod na cieľ, štafeta s loptičkou  na lyžičke,  udržanie  rovnováhy s vreckom na hlave. Na záver  si zaskákali vo vreci.

Bolo to  popoludnie plné zábavy!
                                                        

Pani vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.09.2019 15:51:01