Informácie o škole

Jarné tvorenie v ŠKD

Jarná nálada zavítala aj do školského klubu detí.

Pani vychovávateľky pripravili tvorivé dielne, ktorými vyjadrili radosť z prvých slnečných lúčov.

Zobralo slniečko s kvietkami košíčky.

Z oblohy sype ich na lúky, pod kríčky.

„Čo sú to začary?“ Každý sa pýta.

Takto vždy slniečko pani Jar víta.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.04.2021 14:42:32

Marec v ŠKD

1. oddelenie

Stretli sme sa s rozprávkou –

so psíčkom a s mačičkou.

Záložky sme vyrobili,

kvetmi okná vyzdobili!

 

2. oddelenie

Jar nám klope na dvere,

striháme si  vesele!

 

3. oddelenie

K novej jari veľa sily,

by ste v zdraví dlho žili!

 

4. oddelenie

V školskom klube radostne,

s kamošmi sme v pohode!

Maľujeme, kreslíme,

nový klub si tvoríme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.03.2021 23:35:49

Našli ste už veselé kamene?

Aj naši žiaci v školskom klube detí s nadšením maľovali na kamienky. Aby ich mohli v prírodnom areáli školy skryť a zahrať si vlastnú aktivitu s pokynmi: „Hľadaj, odfoť, ukry!“.

Veselé kamene tvoria skupinu náhodných ľudí, ktorí našli maľovaný kamienok. Ukryli ho na inom mieste, čím vyvolali nečakané úsmevy a reťazovú reakciu radosti.

My sme tiež už nejaké v prírode našli.

Prajeme vám veľa radosti z maľovania, skrývania i nachádzania!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.03.2021 17:50:15

Jarné upratovanie

Vyšlo prvé slniečko a my sme začali s jarným upratovaním areálu školy. Pohrabali sme lístie, vyčistili skalku aj trávnaté ihrisko. No vyzbierali sme aj plastové fľaše, sklo od alkoholu, obaly z čipsov... Neporiadok po spoluobčanoch Handlovej, ktorí si krátia chvíle vysedávaním na našom školskom dvore.

Nech sa na jar cítime vonku dobre!

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská, Handlová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 03.03.2021 16:31:04

Ďalší týždeň dištančného vzdelávania

Ďalší týždeň dištančného vzdelávania za nami.

Žiaci pokračujú v on-line vyučovaní z domu, deti v ŠKD zo školy.

Okrem učenia sa tešia aj z pobytu na čerstvom vzduchu a neskrývajú radosť zo snehu.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.01.2021 12:38:04

Letenka do krajiny zdravia

Týždeň od 23.11. do 27.11. 2020 bol pre deti plný zdravých aktivít. Ich absolvovaním získali „letenku“ do krajiny zdravia.

Aktívne pracovali pri prezentácii boja proti obezite s názvom „Ja a moje zdravie“. Súťažili v hľadaní ovocia a zeleniny v hádankách, skladaní obrázkov a chuťové bunky sa potešili pri súťaži „Vieš čo ješ?“. Nasledovala už len očakávaná ochutnávka. Z ovocia to bolo hrozno, jablká a hrušky, zo zeleniny mrkva, paradajky a kaleráb.

Deti v skupinkách vyrábali zdravý tanier. Ovocie a zeleninu maľovali zaujímavou výtvarnou technikou nazývanou pointilizmus (bodkovanie). Jabĺčka a hrušky strihali a lepili vo formáte 3D.  

A v rámci akcie „Vitamíny na tanieri“ čakalo na deti prekvapenie v podobe misky s ovocím aj v školskej jedálni.

Vychovávateľka ŠKD Z. Beznosková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 01.12.2020 11:42:01

Október v ŠKD

4. oddelenie s pani vychovávateľkou Katkou

  • Pozdrav starým rodičom
  • Šantenie v lístí
  • Tvorenie z piesku

Úcta, kreativita, zábava, radosť, priateľstvo, uvoľnenie...

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.11.2020 12:31:39

Informácia pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

 

Nový školský rok sa nám už dávno začal a aj napriek nie populárnym epidemiologickým opatreniam a organizačným zmenám sa nám ho darí úspešne realizovať. Teší a povzbudzuje nás Vaša podpora a rešpektovanie vydaných nariadení.

 

V mesiaci september sme plánovali spoločné stretnutie, na ktorom sme Vás chceli informovať o výsledkoch v minulom školskom roku a o našich víziách a podujatiach realizovaných v novom školskom roku. Aktuálna pandemická situácia nám plány zmenila. No napriek všetkému by som Vás rada informovala so základnými informáciami potrebnými v šk. roku 2020/2021  (príloha č.1). V prílohe č.2 nájdete finančné čerpanie Vašich prostriedkov v šk. roku 2019/2020.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová za školský rok 2019/2020 bude zverejnená na stránke školy po prerokovaní zriaďovateľom.

 

Verím, že naďalej budete pre našu školu oporou a rovnocenným partnerom!

Pridal Marián Holica o 13.10.2020 21:24:39

Organizačné pokyny - aktualizácia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Cieľom dokumentu „Organizačné pokyny“  upraviť postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Školská 526/53 v Handlovej v danom období a sú vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Školská 526/53 v Handlovej. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

 

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

 

Pokyny pre jednotlivé obdobie sú uvedené v prílohe.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 13.10.2020 09:21:40

So šarkanmi veselo

Nastal čas jesene...Slnečných dní je stále menej a farebného lístia stále viac. V tomto období každý rok naše ihrisko ovládnu  pestrofarebné šarkany.

Deti školského klubu sa tešia na prezentáciu svojich vlastnoručne vyrobených „vetroplachov“. Vetrík spolupracoval a dvíhal šarkany do výšky.

Na pestrofarebné divadlo sa prizerali aj z jesenného lístia vyrobené veselé húseničky.                                                         

Vychovávateľky ŠKD: Z.Beznosková a A. Oslancová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 11.10.2020 10:22:46