Informácie o škole

Letenka do krajiny zdravia

Týždeň od 23.11. do 27.11. 2020 bol pre deti plný zdravých aktivít. Ich absolvovaním získali „letenku“ do krajiny zdravia.

Aktívne pracovali pri prezentácii boja proti obezite s názvom „Ja a moje zdravie“. Súťažili v hľadaní ovocia a zeleniny v hádankách, skladaní obrázkov a chuťové bunky sa potešili pri súťaži „Vieš čo ješ?“. Nasledovala už len očakávaná ochutnávka. Z ovocia to bolo hrozno, jablká a hrušky, zo zeleniny mrkva, paradajky a kaleráb.

Deti v skupinkách vyrábali zdravý tanier. Ovocie a zeleninu maľovali zaujímavou výtvarnou technikou nazývanou pointilizmus (bodkovanie). Jabĺčka a hrušky strihali a lepili vo formáte 3D.  

A v rámci akcie „Vitamíny na tanieri“ čakalo na deti prekvapenie v podobe misky s ovocím aj v školskej jedálni.

Vychovávateľka ŠKD Z. Beznosková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 01.12.2020 11:42:01

Október v ŠKD

4. oddelenie s pani vychovávateľkou Katkou

  • Pozdrav starým rodičom
  • Šantenie v lístí
  • Tvorenie z piesku

Úcta, kreativita, zábava, radosť, priateľstvo, uvoľnenie...

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.11.2020 12:31:39

Informácia pre rodičov

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

 

Nový školský rok sa nám už dávno začal a aj napriek nie populárnym epidemiologickým opatreniam a organizačným zmenám sa nám ho darí úspešne realizovať. Teší a povzbudzuje nás Vaša podpora a rešpektovanie vydaných nariadení.

 

V mesiaci september sme plánovali spoločné stretnutie, na ktorom sme Vás chceli informovať o výsledkoch v minulom školskom roku a o našich víziách a podujatiach realizovaných v novom školskom roku. Aktuálna pandemická situácia nám plány zmenila. No napriek všetkému by som Vás rada informovala so základnými informáciami potrebnými v šk. roku 2020/2021  (príloha č.1). V prílohe č.2 nájdete finančné čerpanie Vašich prostriedkov v šk. roku 2019/2020.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Školská 526/53, Handlová za školský rok 2019/2020 bude zverejnená na stránke školy po prerokovaní zriaďovateľom.

 

Verím, že naďalej budete pre našu školu oporou a rovnocenným partnerom!

Pridal Marián Holica o 13.10.2020 21:24:39

Organizačné pokyny - aktualizácia

Kliknutím zobrazíte prílohy

Cieľom dokumentu „Organizačné pokyny“  upraviť postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Školská 526/53 v Handlovej v danom období a sú vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Školská 526/53 v Handlovej. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

 

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

 

Pokyny pre jednotlivé obdobie sú uvedené v prílohe.

Pridal Marián Holica o 13.10.2020 09:21:40

So šarkanmi veselo

Nastal čas jesene...Slnečných dní je stále menej a farebného lístia stále viac. V tomto období každý rok naše ihrisko ovládnu  pestrofarebné šarkany.

Deti školského klubu sa tešia na prezentáciu svojich vlastnoručne vyrobených „vetroplachov“. Vetrík spolupracoval a dvíhal šarkany do výšky.

Na pestrofarebné divadlo sa prizerali aj z jesenného lístia vyrobené veselé húseničky.                                                         

Vychovávateľky ŠKD: Z.Beznosková a A. Oslancová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 11.10.2020 10:22:46

Fašiangové šantenie

Pred blížiacim sa pôstnym obdobím sme v stredu 19. februára zorganizovali v ŠKD Fašiangový karneval. Deti sa už od rána zabávali a učili v kostýmoch zvieratiek, princezien, pirátov a rôznych rozprávkových bytostí.

Popoludní súťažili v herni ŠKD, vyrábali si masky z papiera,  skladali  karnevalové obrázky  – puzzle  na čas a počas pobytu vonku súťažili na ihrisku.

Zavŕšením bolo občerstvenie typické pre fašiangy – šišky a čaj, ktoré s láskou pripravila naša pani vedúca ŠJ.

                                  Pani  vych. ŠKD  Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 23.02.2020 20:15:25

Súťažíme s Perinbabou

Prvý deň po vianočných prázdninách nás všetkých milo prekvapila niekoľkocentimetrová vrstva snehu.

A tak sme neotáľali ani my a pustili sme sa do súťaženia. Naše stopy v snehu vytvárali rôzne obrazy, hádzali sme na terč snehovými guľami... A z toho malého množstva snehu sa nám podarilo vyrobiť aj niekoľko snehuliačikov, koníka, psíka, ale aj „iglu pre vtáčiky“.

Súťažili  skupinky i jednotlivci z 1. a  2. oddelenia školského klubu. Na záver sme v okolí ŠKD po stromoch rozvešali kŕmidlá s potravou  pre vtáčiky. Počas celej zimy ich budeme pravidelne dopĺňať semienkami.

                                              

Vychovávateľky ŠKD Z. Beznosková a D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.01.2020 15:34:03

Nežná revolúcia v ŠKD

Dňa 25.11.2019 sme si so žiakmi III. a IV. oddelenia ŠKD pripomenuli  17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu programom, ktorý nám pripravila p. učiteľka Mgr. L. Martincová. Spoločne so žiakmi deviateho ročníka sme pútavou a zábavnou formou nahliadli do dejín nášho národa, Nežnej revolúcie v roku 1989, do obdobia našich rodičov a starých rodičov.  Hovorené slovo v závere vystriedal spev. Zaspievali sme si pieseň s názvom Sľúbili sme si lásku. Za krásny sprievod históriou pani učiteľke  ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

P. vychovávateľka R.  Melikantová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.11.2019 08:58:37

Pošli balón priateľovi

21. novembra si ľudia na celom svete pripomínajú tak každodennú, no veľmi dôležitú a potrebnú súčasť nášho bytia – POZDRAV.  Niečo tak samozrejmé, na čo však často zabúdame. V tento deň je totiž medzinárodný deň pozdravov.

A čo máme v tento deň urobiť my? Pozdraviť svojich blízkych, priateľov, kamarátov, učiteľov, spolužiakov, susedov či náhodných okoloidúcich, známych i neznámych. Nehanbiť sa pozdraviť, lebo to je slušnosť a odpovedať na pozdravy je samozrejmosť! Pozdrav je prejavom úcty, rešpektu, dobrých úmyslov, sympatií a priateľstva vyjadrený slovom, gestom alebo písmom.

Na tento sviatok sme nezabudli ani my v školskom klube detí. Symbolicky sme poslali pozdrav priateľom prostredníctvom nafúknutých balónov. Nezabúdajme... Pozdraviť sa nie je hanba! Pozdrav môže zlepšiť náladu a pridaný úsmev blahodarne pôsobí na našu osobu. A preto je každodenne potrebný.

                                                           Vychovávateľky D. Bieliková a Z. Beznosková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.11.2019 08:53:43

Hľadanie stratenej tekvičky

V piatok 8. novembra 2019 sa deti 1. a 2. oddelenia školského klubu detí  zapojili do hry v prírode s plnením zábavných úloh, ktoré ukrývali papierové tekvičky.  

Úlohou súťažiacich bolo nájsť čo najviac tekvičiek. Deti súťažili v dvoch družstvách. Tekvičky hľadali na rôznych miestach, čo ich veľmi zaujalo. Svojou šikovnosťou a bystrou orientáciou pomohli svojmu družstvu získať čo najviac bodov. Za snahu a vytrvalosť boli všetky deti sladko odmenené.

Radosť detí z akcie dokumentujú fotografie.

p. vych. Z. Beznosková, D. Bieliková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 12.11.2019 20:28:08