Naše aktivity

Spolupráca s MŠ.

ilustracny obrazok

Z prváčikov sú naozajstní ŠKOLÁCI!

Vyučovaciu hodinu dnes venovali mladším kamarátom.

Ukázali im, že škola je miestom, kde sa môžu vzdelávať aj zabávať.

Spoločne čítali, písali, počítali, usporiadali čísla, priradili počet predmetov k číslu.

Lúštili jednoduché slovné hádanky.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.02.2024 18:19:37

Hviezdoslavov Kubín, 1. stupeň - školské kolo

ilustracny obrazok

Školské kolo, 1.kategória

Súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy oslavuje 70. výročie. V stredu 14.02. sme si vypočuli krásne literárne ukážky v podaní žiakov 2.-4.ročníka. Ďakujeme všetkým súťažiacim za umelecký zážitok.

Víťazom blahoželáme a veríme,

že skúsenosť v okresnom kole bude pre nich silnou inšpiráciou.

POÉZIA

1.miesto a postup do OK Michaela Dúbravková, 3.A

2.miesto Terezka Mazánová, 4.A

3.miesto Veronika Smoreková, 2.A

PRÓZA

1.miesto a postup do OK Zara Ihnátová, 3.B

2.miesto Emily Gregor, 4.A

3.miesto Kristínka Brathová, 2.C

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.02.2024 18:17:22

Spoznávať históriu slovami tých, ktorí veľa vedia...

ilustracny obrazok

Spoznávať históriu slovami tých, ktorí ju poznajú a veľa vedia, je to najpríjemnejšie učenie.

Pamätná izba Heimatstube v Dome stretávania karpatských Nemcov preniesla tretiakov do minulých storočí. V putovaní po poznávania koreňov nášho mestečka ešte neskončili. Veríme, že hrdosť na Handlovú si prenesú deti do svojich sŕdc.

Ďakujeme milým sprievodkyniam!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.02.2024 18:10:50

Šaliansky Maťko

ilustracny obrazok

Okresné kolo, CVČ Prievidza 15.02.2024

Teší nás, že tradičná postupová súťaž v prednese povestí má svojich zástupcov aj v súčasnej modernej dobe. Veľký potlesk si zaslúžia všetci naši mladí recitátori! Zaujali porotu aj divákov v okresnom kole súťaže.

Prvé miesto a postup do KRAJSKÉHO KOLA získala v 1.kategórii Dianka Dvorská.

V druhej kategórii sa umiestnil na krásnom 3. mieste Adam Kormúth.

Tretiu kategórii predstavujú najskúsenejší recitátori.

Sme pyšní aj na Ninku Kellerikovú.

Porota ju pochválila za výbornú techniku a umeleckú stránku prednesu.

Blahoželáme! 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 17.02.2024 08:26:56

Dejepisná olympiáda

ilustracny obrazok

VŠETCI ÚSPEŠNÍ 

Dňa 5. 2. 2024 sa v CVČ Prievidza konalo OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYPMIÁDY, kde naši šikovní žiaci dosiahli skvelé výsledky. 

Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriách a každý z našich žiakov sa stal aj napriek náročnosti úloh úspešným riešiteľom. 

V kategórii žiakov 6. ročníka bolo v celom okrese iba 5 úspešných riešiteľov, medzi ktorými boli aj naše dievčatá zo 6.A triedy:

Ellka Hlobiková obsadila úžasné 2. miesto a Klárka Keratová krásne 4. miesto.

Medzi žiakmi 7. ročníka dosiahli výnimočné výsledky žiačky 7.A triedy:

Kajka Kulichová získala 2. miesto, čím si vybojovala aj postup do krajského kola a Lenka Dutková 3. miesto.

Aj žiaci 8. ročníka obstáli so skvelými výsledkami v konkurencii 33 žiakov z okresu Prievidza, pričom iba 9 z nich bolo úspešných:

Maroško Širáň skončil na 6. mieste a Dodko Zderka na 9. mieste.

Ani v kategórii najstarších žiakov ZŠ sme sa veru nemuseli hanbiť:

Robko Slotta sa umiestnil na 10. mieste a Adamko Lenk na 16. mieste.

Zo všetkých našich úspešných žiakov máme úprimnú radosť, ďakujeme im za všetko vynaložené úsilie a srdečne blahoželáme 

Kajke držíme päste a prajeme veľa zdaru v krajskom kole súťaže, ktoré sa bude konať 19. 4. 2024 v Trenčíne.

Pridal Marián Holica o 17.02.2024 08:22:45

Bedminton dievčat

ilustracny obrazok

Okresné kolo súťaže, 14.02.2024

POSTUP do krajského kola!

Veľká gratulácia dievčatám

Lea Bošková, Anna Brathová a Viktória Zedeková.

Výsledky zápasov:

Školská – Falešníka 2:0

Školská – Valaská Belá 2:1

Školská - Nitr. Rudno 2:1

Blahoželáme! 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.02.2024 16:36:35

Učenie v maskách

ilustracny obrazok

Fašiangový utorok je posledným dňom pred pôstom a je vrcholom fašiangových osláv.

A my sme ho OSLÁVILI zábavným učením v maskách.

Kto dnes prišiel do školy?

Šípková Ruženka, Jahôdka, Sonic, Pocahontas, žabky, víly...

Jedna maska krajšia od druhej!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.02.2024 16:29:04

Milionár

ilustracny obrazok

Naši piataci, šiestaci a siedmaci si vyskúšali aké je to byť milionárom a ukázali nám miliónové vedomosti z angličtiny.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 06.02.2024 14:44:47

Olympijský odznak všestrannosti

ilustracny obrazok

Žiaci 6-9 ročníka sa zúčastnili Olympijského odznaku všestrannosti. Projekt je realizovaný Slovenským  olympijským a športovým  výborom na podporu všestranného pohybového  rozvoja žiakov. Každý žiak obdržal účastnícky certifikát s výsledkami jednotlivých disciplín a najúspešnejší žiaci jednotlivé stupne odznakov (zlatý, strieborný, bronzový).

Žiaci našich tried získali 3 zlaté, 11 strieborných a 26 bronzových odznakov všestrannosti. Gratulujeme.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.02.2024 10:29:26

Spoznávame Brailovo písmo

ilustracny obrazok

Spoznávame Braillovo písmo

Prváci spoznávajú prvé písmenká našej slovenskej abecedy,

starší žiaci sa učia už aj anglické písmená a slová.

A v ŠKD sme sa pozreli na špeciálny druh písma.

Určený je nevidiacim a slabozrakým.

Čitateľ ho vníma hmatom.

A čo sme zistili?

Vidieť prstami je veľmi náročné.

Učíme sa sústrediť na bežné veci okolo nás.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.02.2024 07:33:49