Naše aktivity

Výstava drevorezieb Jána Procnera

ilustracny obrazok

Príjemné spestrenie vyučovania, pohladenie duše...

Príbehy baníkov dotýkajúce sa našich sŕdc.

Sám autor sa nám prihováral a rozplietal nitky myšlienok svojich diel. V detských predstavách ožívali koníky, myšky aj veľké ruky baníkov.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 19.10.2021 18:40:47

Európsky týždeň športu

ilustracny obrazok

#BeActive - Európsky týždeň športu - 23.-30.september

Národné športové centrum organizuje  športovú udalosť roka!

My v ŠKD tiež motivujeme deti k športu.

Hra v tíme plnom kamarátov je vždy zábavná!

Pridaj sa k nám a urob niečo pre svoje zdravie!

Heslom je Šport a zdravý životný štýl.

Zapoj sa a vyhrávať budeš každý deň!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.10.2021 10:36:57

Zábavná Slovenčina

ilustracny obrazok

Aj SLOVENČINA môže byť zábavná! Žiaci šiesteho ročníka dnes opakovali slovesá. S pani učiteľkou Pastierikovou si žiaci v motivačnej fáze hodiny zahrali hru s názvom Aktivity. Žiaci hravou formou museli sloveso buď nakresliť, znázorniť, alebo ho kreatívne opísať. Tak sa spoločne s pani učiteľkou dostali k téme vyučovacej hodiny. Motivácia je v procese vzdelávania veľmi dôležitou súčasťou, je jednou z kľúčových otázok vyučovacieho procesu. Učiteľ musí v žiakoch v prvom rade vzbudiť záujem o preberané učivo, o čo sa naši pedagógovia starostlivo snažia. Hodiny sú potom plné úsmevu, ktorý nám všetkým dodáva energiu. Nabite sa ňou trochu aj Vy.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 30.09.2021 18:55:07

V laboratóriu...

ilustracny obrazok

Žiaci majú často strach pred prvými hodinami fyziky či chémie. Tentoraz sa oboznamovali s laboratóriom žiaci siedmeho ročníka. Skúšali si laboratórne vybavenie, kde pracovali s pipetami, odmernými bankami, odmernými valcami, byretami a inými laboratórnymi pomôckami. Pani učiteľka Karaková sa snaží žiakom ukázať, že školské laboratórium nemusí vyvolávať strach, ale naopak, že je to miesto, ktoré vyžaruje inšpiratívnu energiu, vďaka ktorej sa naši žiaci môžu pustiť do nového bádania. Pani učiteľka sa už teraz teší na ďalšie podnetné hodiny!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.09.2021 18:40:08

Šiestaci a voda

ilustracny obrazok

Dnes žiaci šiesteho ročníka na hodine fyziky s pani učiteľkou Karakovou skúmali vlastnosti kvapalín. Na hodine bola využitá zásada názornosti, to znamená, že naši žiaci získavali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na základe konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov. Snažíme sa, aby žiakov vyučovanie tešilo a aby malo trvácnejší charakter.

Čo poviete na našich malých bádateľov?

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.09.2021 20:09:11

Prvé hodiny v učebni techniky

ilustracny obrazok

Oboznamujeme sa s materiálmi, pomôckami.

Utužujeme vzťahy v kolektíve aktívnou spoluprácou.

Učíme sa zodpovednosti a bezpečnosti pri práci.

Využívame odpadový materiál, dávame veciam druhú šancu.

A hlavne nás to baví a zažívame radosť z tvorenia!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.09.2021 09:43:05

Piataci v knižnici

ilustracny obrazok

Naši piataci s pani učiteľkou dnes v rámci hodiny literatúry navštívili Mestskú knižnicu v Handlovej, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií.

Pani knihovníčka im porozprávala o histórii vzniku knižníc, o rôznych typoch knižníc vo svete i na Slovensku, naučili sa sami vyhľadávať knihy. Mnoho z nich sa do knižnice aj zapísalo a domov si odnieslo požičané knižky. Ďakujeme za besedu a čoskoro určite navštívime knižnicu znova.

Mgr. Ivana Pavolková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.09.2021 16:00:52

Týždeň gramotnosti

ilustracny obrazok

Čitateľská, matematická, finančná, prírodovedná, informačná, počítačová...

Učíme deti pre život a rozvíjame zručnosti:

-        čítanie

-        výber a spracovanie informácií

-        schopnosť komunikácie s počítačom

-        prezentáciu informácií

-        vzájomnú komunikáciu...

V týždni od 13.09. do 17.09. sme sa oboznamovali s hodnotou peňazí, nakupovali sme, platili, učili sme sa orientovať v cestovnom poriadku, čítali sme z mapy, vyhľadávali sme informácie v textoch, praktickými činnosťami s magnetom sme sa snažili pochopiť prírodovedné pojmy ako magnetické pole a magnetická sila...

Učíme sa byť nielen vzdelaní, ale hlavne tvoriví, samostatní a schopní presadiť sa a obhájiť si názor v diskusii. Pripravujeme sa na život v realite – v trhovej spoločnosti.

Veď čo sa v škole naučíš, v živote akoby si našiel!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 20.09.2021 21:14:35

Oceňovanie žiakov ZŠ

ilustracny obrazok

Aktívni, zodpovední, cieľavedomí, tvoriví...

Okrem povinnej školskej práce sa s nadšením zapájajú do rôznych aktivít a súťaží. Pravidelne vystupujú v hudobných a dramatických programoch organizovaných školou.

Mesto Handlová ocenilo v pondelok 13.09.2021 najlepších žiakov základných škôl.

Zameranie bolo rôzne – prednes, vlastná literárna aj výtvarná tvorba, olympiády z dejepisu, chémie...

A kto sú tí naši najlepší?

Ocenenie z rúk pani primátorky si prevzali Ema Puváková, Nikola Nieburová, Terézia Trnková, Karolína Kulichová a Hana Haluzová.

Blahoželáme a ďakujeme!

Veľká pochvala patrí aj žiakom našej školy, ktorí boli nominovaní Základnou umeleckou školou v Handlovej. Teší nás, že svoje umelecké nadanie ďalej úspešne rozvíjajú Adela Gazdíková, Veronika Feketová a Alexandra Krajčíriková.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 15.09.2021 07:56:59

Ekotrh 2021

ilustracny obrazok

Výstava výpestkov, ľudovo umelecká tvorba, chrobáky, motýle a iné...

Jeseň v záhrade nie je len krásne farebné lístie na stromoch. Je to aj množstvo záhradných prác, ktorým je potrebné venovať pozornosť, aby sa nám záhrada poďakovala svojou krásou a úrodou na ďalší rok.

Výstava handlovských záhradkárov spojená s prehliadkou regionálnych umelcov a zberateľov nás očarila!  

Zistili sme, že príroda je veľká čarodejka.

Dôležité je pre nás aj poznanie, že šťastný človek je ten, pre ktorého je práca zároveň záľubou!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 11.09.2021 11:27:29