Naše aktivity

Čo nám priniesol nový rok?

Čo nám priniesol nový rok?

alebo

Ako sa vzdelávame ďalej?

 

  • Od 11. januára 2021 mimoriadne prerušenie školského vyučovania aj na 1. stupni ZŠ
  • Školský klub detí pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým nie je umožnené vykonávať prácu z domácnosti
  • Zabezpečenie dištančného vzdelávania pani vychovávateľkami a asistentkami v ŠKD.
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 17.01.2021 17:08:48

Vianočný pozdrav

Navrhovali sme VIANOČNÝ POZDRAV

S radosťou sme sa zapojili do výzvy p. ministra

 

Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

 

Ďakujeme všetkým žiakom

a p. ministrovi za darčeky !

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 21.12.2020 16:15:21

Myslíme aj na našich najmenších predškolákov

Vianočný čas je tu zas! Čas, ktorý topí ľady v srdciach a prináša lásku do každého domu.

Obdarovali sme seniorov v domovoch dôchodcov, no nezabudli sme ani na našich mladších kamarátov. A kto je mladší ako prváci? Predsa predškoláci!

S výrobou darčekov pomáhali prvákom ich starší spolužiaci – tretiaci a štvrtáci. Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvorili veselých Santov so sladkým prekvapením.

Milí naši najmladší kamaráti v materských školách!

Prajeme vám štedré vianočné sviatky. Aby sa vám splnili všetky tajné želania! Tešíme sa najbližšie stretnutie s vami. Ukážeme vám, čo všetko sme sa už v našej škole naučili.

Žiaci 1.A, 1.B, 1.C triedy

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 10.12.2020 14:30:19

Od septembra zdravo, ale na Mikuláša nezdravo a sladko

Mikuláš je predskokanom vianočných sviatkov. Prvé predvianočné obdarovanie. Mikuláš tradične nosí deťom sladkosti a jeho príchodom sa otvára aj prvá adventná nedeľa. Preto sme sa aj my rozhodli našich školáčikov obdarovať malou sladkosťou. A tak im vytvoriť príjemnú sviatočnú atmosféru aj v našej školskej jedálni.

Vedúca ŠJ

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.12.2020 21:58:07

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Niečo voňavé, niečo sladké, niečo slané, niečo na čítanie, niečo na pamiatku...

Naši žiaci, rodičia a pedagógovia majú veľké srdce!

Predvianočný čas je plný emócií. Radosti z darovania a pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Domovy dôchodcov sú plné osamotených starších ľudí. Súčasná pandemická situácia ju ešte viac znásobuje. Najradšej by sme zabalili a všetkým poslali veľkú krabicu zdravia, spokojnosti a radosti z blízkej rodiny.

Myslíme na Vás a prajeme Vám spokojné vianočné sviatky!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.12.2020 21:54:12

Dobrodružstvá s Kozmixom pokračujú

Chcete sa zabaviť? Niečo nové naučiť? Hlávku potrápiť? Tak to ste tu správne! Veselé príbehy Kozmixa a jeho nerozlučnej partičky, nápadité cvičenia, tvorivé úlohy VÁM  to všetko zaručia! Štvrtáci to už dávno vedia! Práca s týmto portálom ich preto vždy poteší. Neveríte? Skúste to aj VY!

Žiaci 4. B s p. učiteľkou Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.12.2020 18:41:51

Imatrikulácia prvákov

„Ja, prvák, sľubujem Vám..“

Po troch mesiacoch od nástupu prváčikov do školy nadišiel čas ich slávnostného prijatia do cechu žiackeho. Úspešne zvládajú čítať a písať nové písmenká, lúskajú matematické oriešky. Pozvanie do všetkých troch prváckych tried prijala aj pani riaditeľka. Slávnostne im odovzdala imatrikulačný list a sladkú medovníkovú medailu s triednym symbolom.

Našim najmladším žiakom školy prajeme veľa trpezlivosti, aby mali radosť zo svojej práce. Rodičom prajeme, aby si našli dostatok času na učenie a spoločné zážitky so svojimi deťmi

Milí rodičia!

Súčasná situácia nám neumožňuje zrealizovať spoločné stretnutie. Nemôžeme Vás pozvať do priestorov našej školy, aby ste sa osobne mohli pozrieť na Vaše deti a popýšiť sa ich školskými úspechmi. Veríme, že ak sa epidemiologická situácia zlepší a umožní realizáciu hromadných podujatí, stretneme sa všetci spolu v jarných mesiacoch na príjemnom posedení.

Pridal Marián Holica o 02.12.2020 18:34:33

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Naši žiaci preukázali tvorivosť a záujem o  ľubozvučnú slovenčinu v celoslovenskej literárnej súťaži . Pokúsili sa o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Vecné ceny a diplomy 28. ročníka súťaže boli doručené poštou.

V kategórii žiakov 1. stupňa si cenu prevzali: Lucia Širáňová a Oliwia Maria Pekárová.

 Zo žiakov 2. stupňa bola ocenená literárna práca Kristíny Kubovičovej.

Srdečne blahoželáme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 01.12.2020 16:16:28

Strašiareň alebo netradičný Halloween

Halloween je slávnosť na pamiatku zosnulých. Slávi sa večer pred Sviatkom všetkých svätých. Deti v ŠKD si ho pred odchodom na jesenné prázdniny pripomenuli tvorením masiek, hrou na ducha, výrobou symbolickej tekvice s klobúkom...

Halloween pokračoval zábavne aj v domácom prostredí.

Ďakujeme rodičom za pekné príspevky!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.11.2020 10:04:12

Land Art - umenie v prírode

Farebné lístie, popadané gaštany... čo viac si môžeme ku hre priať?

Obrázky vieme kresliť nie len na papier. Nádherné diela vznikajú priamo vonku na ploche ihriska. Využívame prírodný materiál, ktorý nájdeme v okolí školy.

Jesenné plody si odnesieme aj do vnútorných priestorov. Poslúžia nám na dekoráciu a ďalšie zážitky – chodník odvahy, sovičky z gaštanov.

Príroda nám poskytuje množstvo nápadov. Ďakujeme jej!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.11.2020 09:33:14