Naše aktivity

Darčeky pre predškolákov

Vyfarbíš nás?

Milí predškoláci a rodičia!

Pred zápisom do 1. ročníka pripravila naša škola pre Vás zábavnú úlohu.

Nakoľko sa nemôžeme v deň zápisu 14.04.2021 stretnúť s deťmi osobne, vyfarbite si doma aspoň obrázok našej školy, ktorá formuje:

-        vzdelaného žiaka,

-        úspešného žiaka,

-        zdravého žiaka.

V MŠ si nájdete aj darček (farbičky) a malé prekvapenie od Vašich budúcich spolužiakov.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.04.2021 14:35:55

Podporili sme Slovenský rekord živého čítania online!

Mestská časť Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov pripravili pri príležitosti marca – mesiaca knihy zaujímavú akciu pre všetky deti a rodičov z celého Slovenska.

Herci  Katka Ivanková a Přemysl Boublík predčítavali rozprávku o víle Zvedavke.

Rodičia v závere rozprávku deťom dočítali.

Okrem zážitku  z čítania získali malí čitatelia aj certifikát Slovenských rekordov.

Ďakujeme za skvelý zážitok!

Hanka Červeňová, Terezka Šuhajdová, Adamko Hégli, Emily Gregor, Sonička Petrášová, Natálka Kormúthová, Eliška Puváková, p. uč. A. Ujčeková, p. uč. E. Petrášová

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.03.2021 18:48:28

Kto čaká na našich Prvákov?

Slniečko už krásne svieti, volá k sebe všetky deti...

Symbolom triedy JANKY KURIŠOVEJ

je hrejivé slniečko, ktoré svojimi lúčmi rozžiari úsmev

na tvári všetkých detí v jej triede.

Pani učiteľka je dlhoročnou odborníčkou v podpore finančnej gramotnosti.

Rozvíja u svojich žiakov logické myslenie,

vedie ich k samostatnosti a zodpovednosti.

Na vyučovaní využíva moderné technológie,

programy a vzdelávacie portály.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.03.2021 18:36:01

Kto čaká na našich PRVÁKOV?

Lienka Marienka sprevádza pani učiteľku
VIERKU KOPRNOVÚ  a jej žiakov už niekoľko rokov.
Zbierajú bodky na lienkin kabátik
za aktivity na vyučovacej hodine i mimo nej.
Lienky sú všade v triede.
Zdobia nástenky, okná, sú odmenou v žiackej knižke.
Pani učiteľka zapája svoje deti aj do vzdelávacích zábavných programov portálu Kozmix,
ktorý ich baví a zároveň motivuje.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 27.03.2021 15:48:24

Ponožková výzva oslavuje ľudskú jedinečnosť

Svetový deň Downovho syndrómu oslovil aj našich žiakov z 2.A triedy s p. uč. R. Melikantovou.

Prejavili solidaritu a podporili myšlienku, že ľudská individualita robí tento svet krajším a zaujímavejším.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 25.03.2021 21:07:45

Načo nám je prvouka a prírodoveda?

Načo nám je prvouka a prírodoveda?

-        Rozvíjame vedeckú a prírodovednú gramotnosť

-        Učíme sa rozumieť základným prírodným princípom

-        Vychádzame z prirodzenej potreby spoznávať okolitý svet

-        Hľadáme, pátrame, objavujeme ...

-        Zovšeobecňujeme na základe porovnávania a vlastnej skúsenosti

 

Prváci merali  čas pomocou presýpacích hodín a kyvadla.

Druháci v skupinách pozorovali zmeny v prírode.

Tretiaci sa venovali zdravej výžive, tvorili jedálny lístok.

Štvrtáci skúmali vesmír.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 07.03.2021 10:13:45

60. výročie - výtvarná súťaž

Milí žiaci a priatelia školy,
 
zapojte sa do našej výzvy na mesiac marec o najoriginálnejšie výtvarné dielo k 60. výročiu školy. Súťaž prebieha na FB stránke našej školy: ZŠ Školská, Handlová
 
Výtvarná technika je ľubovoľná – kresba, maľba, koláž, priestorová práca...
 
- Súťažiaci (žiaci aj verejnosť) nahrajú fotografiu do komentára pod status s vyhlásením súťaže.
- Hlasovanie prebieha v mesiaci marec 2021 pridávaním „like“ v komentároch k súťažným fotografiám.
- Jedným z víťazov bude súťažiaci s najväčším počtom „like“.
 
Druhého víťaza vyberie odborná pedagogická porota.
Výhercovia budú zverejnení na našej fb stránke školy po ukončení súťaže.
Ocenenie im bude odovzdané na Slávnostnej akadémii školy.
nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.03.2021 14:28:57

Kozmix nás nesklamal

Zaujímavé úlohy vesmírneho kamaráta štvrtáci dobre poznajú! Naše online hodiny nám pomohol spestriť Kozmix v prvej vlne Covidu - 19 a nebolo to inak ani teraz. Kozmix nás NESKLAMAL! Úlohy priamo na online hodinách boli záujímavejšie, tvorivejšie a nápaditejšie. Kozmix, Max, Hedka, Claudy, Selfi, Wander, Beatboy a Ďuri boli zárukou vtipu a skúškou našej múdrosti!

 

Žiaci 4. B s pani učiteľkou Koprnovou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 10.02.2021 22:35:31

Karneval

Fašiangy Turice Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude...

Každý rok v mesiaci február sa v škole stretávajú rôzne zvieratká, rozprávkové bytosti, zaujímavé osobnosti... Aj napriek nepriaznivej situácii sme sa nedali odradiť! On-line vyučovanie malých myšiek z 1.A sa zmenilo na zaujímavé stretnutie zábavných masiek, ktoré sa nám takto predstavili...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 08.02.2021 13:13:45

Úspešné ukončenie 1. polroka

Žiakov 1. stupňa čaká po návrate do školy hodnotenie ich školskej práce – Výpis slovného hodnotenia/klasifikácie.

Myšky, motýliky aj kačičky veľmi úspešne precupkali, preleteli aj preplávali 1.polrokom školského roka. Blahoželáme im k prvým písaným písmenkám, slovám a vetám, ktoré sa naučili písať správne a úhľadne. V matematike sa orientovali v číselnom obore do 10 a v prvouke aktívne skúmali a objavovali okolitý svet. Na výchovných predmetoch tvorivo pracovali a zdokonaľovali svoje zručnosti.

Milí prváci, tešíme sa z vašich prvých školských krokov a úspechov!

Žiaci 2.-4. ročníka tiež získali množstvo nových vedomostí aj praktických zručností. Všetci žiaci k 1. polroku šk. roka prospeli a aktívne spolupracovali aj v čase dištančného vyučovania. Patrí vám zaslúžená pochvala!

Veľké poďakovanie patrí aj Vám, naši školskí rodiča a starí rodičia! Pomáhali ste nám zo všetkých síl. Ďakujeme za spoluprácu, trpezlivosť a zabezpečenie technických podmienok potrebných na vyučovanie.

Pani učiteľky 1.stupňa ZŠ a p. vychovávateľky ŠKD

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.02.2021 18:42:05