Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

S účinnosťou od 1.5.2023 bude žiakom základnej školy poskytnutá dotácia na stravu. Podmienkou bolo prihlásiť sa cez EduPage, resp. u p. vedúcej školskej jedálne. 

 

Každý stravník bude musieť uhradiť:

 • preddavok na obedy v sume 20 €, nakoľko obedy budú štátom preplácané mesiac pozadu.
 • réžiu 5 € za každý mesiac

Preddavok plnej úhrady za máj na nákup potravín 20 € bude použitý v prípade, že zákonní zástupcovia včas neodhlásia dieťa zo stravovania. Ak zákonní zástupcovia vyčerpajú celú sumu preddavku, znova musia úhradu zrealizovať. Preddavok bude zákonným zástupcom zúčtovaný na konci školského roka, najneskôr do 15.7.2023. Pri dodržaní podmienok bude preddavok na stravovanie vrátený zákonným zástupcom dieťaťa v plnej výške.

 

V prípade neodhlásenia obedov ho zaplatia v plnej sume:

 • I. stupeň - 1,70 € 
 • II. stupeň - 1,90 €

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

 

Desiatu hradí rodič vo výške 0,75 € na deň.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.04.2023 10:27:13

Spôsob úhrady stravného

Číslo účtu ŠJ : SK40 0900 0000 0051 1752 3828

 

Spôsob úhrady:                

 • internet bankingom (prevod na účet)
 • trvalým príkazom
 • priamym vkladom na účet
 • poštovou poukážkou
Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.04.2023 08:28:01

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné minimálne deň vopred do 12.00 h

 • cez EduPage,
 • telefonicky 046/5475 934,
 • osobne u vedúcej ŠJ.
Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.04.2023 08:26:18

Školská jedáleň - kontakt

ilustracny obrazok

Vedúca školskej jedálne: Valéria Prokeinová

t.č.: 046/547 59 34

Pridal Marián Holica o 29.09.2020 18:45:07