Zmluvy

Typ / Číslo Hodnota Dátum Dodávateľ Podpis Dokumenty
Zmluva
č. 459
57.25 s DPH 24.11.2023 DAVPEK s.r.o. Ľudmila Pogádlová objednavka
Popis: objednávka
Zmluva
č. 198
466.99 s DPH 24.04.2023 Inmédia spol.s.r.o. Ľudmila Pogádlová objednávka
Popis: Objednávka potravín
Zmluva
č. ZZ2023/04
3700 s DPH 02.01.2023 Davpek s. r. o. Ľudmila Pogádlová Davpek s.r.o.
Popis: Rámcová dohoda na dodanie potravín
Zmluva
č. ZZ2023/01
8500 s DPH 02.01.2023 Štefan Remeň - REMA Ľudmila Pogádlová REMA - rámcová zmluva
Popis: Štefan Remeň - REMA - rámcová dohoda na dodanie potravín
Zmluva
č. ZZ2023/02
1700 s DPH 02.01.2023 UNIQUE SR s. r. o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva UNIQUE SR
Popis: UNIQUE SR s. r. o. - Kúpno - predajná rámcová zmluva
Zmluva
č. ZZ2023/03
22800 s DPH 02.01.2023 INMEDIA, spol. s r. o. Ľudmila Pogádlová INMEDIA s. r. o.
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. ZZ2023/05
500 s DPH 02.01.2023 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Ľudmila Pogádlová Coop Jednota - zmluva na dodávku potravín
Popis: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Zmluva
č. ZZ2023/07
10800 s DPH 02.01.2023 Chrien, spol. s. r. o. Ľudmila Pogádlová Chrien, spol. s r. o.
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. ZZ2023/06
8500 s DPH 02.01.2023 Tormäs, s. r. o. Ľudmila Pogádlová Tormäs - kúpna zmluva
Popis: Kúpna zmluva
Zmluva
č. ZZ2023/08
1000 s DPH 02.01.2023 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová AG Foods s.r.o.
Popis: Rámcová zmluva
Zmluva
č. 09.2022
0 s DPH 02.02.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. Ľudmila Pogádlová SSE a. s.
Popis: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva
č. 06.2022
0 s DPH 20.01.2022 Ján Machovič - EDEN Ľudmila Pogádlová Ján Machovič - EDEN
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 01.2022
700 s DPH 18.01.2022 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Ľudmila Pogádlová COOP Jednota
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 03.2022
0 s DPH 07.01.2022 Tormäs s.r.o. Ľudmila Pogádlová Tormäs s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 05.2022
0 s DPH 07.01.2022 Inmedia s.r.o. Ľudmila Pogádlová Inmedia s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 07.2022
0 s DPH 07.01.2022 DAVPEK s.r.o. Ľudmila Pogádlová DAVPEK s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 04.2022
0 s DPH 02.01.2022 LUNYS s.r.o. Ľudmila Pogádlová LUNYS s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 08.2022
0 s DPH 02.01.2022 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová AG FOODS s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 02.2022
0 s DPH 07.12.2021 Chrien s.r.o. Ľudmila Pogádlová Chrien s.r.o.
Popis: Zmluva na potraviny r.2022
Zmluva
č. 20042021
0 s DPH 20.04.2021 Frape catering s r.o. Trnava Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva
Popis: Frape
Zmluva
č. 22022021
0 s DPH 22.02.2021 TORMAS Prievidza Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva
Popis: Kúpna zmluva
Zmluva
č. KZ 2021/PD005
0 s DPH 29.01.2021 Chrien s r.o. Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. 290121
0 s DPH 29.01.2021 LUNYS s r.o. Poprad Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva LUNYS
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. 19112020
0 s DPH 19.11.2020 Organika Piešťany Ľudmila Pogádlová sponzorská zmluva
Popis: školské mlieko
Zmluva
č. 1-790861064318
0 s DPH 19.10.2020 T-COM Ľudmila Pogádlová T-COM
Popis: Dodatok k zmluve
Zmluva
č. 08092020
0 s DPH 08.09.2020 Organika s r.o. Piešťany Ľudmila Pogádlová šk.mlieko
Popis: školské mlieko
Zmluva
č. 04092020
0 s DPH 04.09.2020 Valman s r.o. Nový Svet Ľudmila Pogádlová šk.ovocie
Popis: školské ovocie a zelenina
Zmluva
č. 27072020
0 bez DPH 03.09.2020 ZŠ Školská Handlová Ľudmila Pogádlová 27072020
Popis: Zmluva o nájme
Zmluva
č. 2020-1-SK01-KA101-078072
0 s DPH 21.08.2020 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ľudmila Pogádlová Dodatok k zmluve
Popis: Dodatok k zmluve Erasmus+
Zmluva
č. 2020-1-SK01-KA101-078072
15015 s DPH 21.08.2020 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ľudmila Pogádlová Zmluva o poskytnutí grantu
Popis: Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+
Zmluva
č. ŠJ Z 1/2020
0 s DPH 07.01.2020 ATC-JR Púchov Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva - rámcová ATC-JR 2020
Popis: zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 11/2020
0 s DPH 03.01.2020 COOP Jednota Prievidza Ľudmila Pogádlová Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota Prievidz
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 10/2020
0 s DPH 03.01.2020 EDEN Krupina Ľudmila Pogádlová Rámcová zmluva EDEN 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 2/2020
0 s DPH 03.01.2020 AGRO RYBIA FARMA Handlová Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva AGRO RYBIA FARMA 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 3/2020
0 s DPH 03.01.2020 TORMAS Prievidza Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva TORMAS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 4/2020
0 s DPH 03.01.2020 UNIQUE SR Šamorín Ľudmila Pogádlová Kúpno-predajná zmluva UNIQUE SR 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 6/2020
0 s DPH 31.12.2019 AG FOODS Pezinok Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva AG FOODS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 8/2020
0 s DPH 31.12.2019 INMEDIA Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva INMEDIA 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 9/2020
0 s DPH 31.12.2019 LUNYS Poprad Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva LUNYS 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 7/2020
0 s DPH 30.12.2019 CHRIEN Zvolen Ľudmila Pogádlová Rámcová kúpna zmluva CHRIEN 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. ŠJ Z 5/2020
0 s DPH 10.12.2019 HRC SK Handlová Ľudmila Pogádlová Kúpno-predajná zmluva HRC SK 2020
Popis: Zmluva
Zmluva
č. Z 10/2019
0 bez DPH 01.10.2019 UNIQUE SR s.r.o. Ľudmila Pogádlová Z 10/2019
Popis: Kúpno-predajná rámcová zmluva
Zmluva
č. 9/2019
0 s DPH 31.08.2019 LUNYS s.r.o. Poprad Ľudmila Pogádlová LUNYS s.r.o.
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. NZ 5/2019/2020
0 bez DPH 31.08.2019 MFK Handlová Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 4/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Mgr. Andrea Ujčeková Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 3/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Miroslav Arendáš Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 2/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Ján Bábela Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
č. NZ 1/2019/2020
0 bez DPH 30.08.2019 Ing. Rudolf Vlk Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva 20859.6 s DPH 13.06.2019 Autocont s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _IKT
Popis: Kúpna zmluva _IKT
Zmluva 4527.82 s DPH 13.06.2019 Škola.sk s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _školiace_potreby
Popis: Kúpna zmluva _školiace_potreby
Zmluva 9471.12 s DPH 13.06.2019 Škola.sk s.r.o. Ľudmila Pogádlová Kúpna zmluva _didaktické_potreby
Popis: Kúpna zmluva _didaktické_potreby
Zmluva 3198 s DPH 21.05.2019 SAD Prievidza a.s. Ľudmila Pogádlová zmluva o poskytnutí služby _ autobus
Popis: Zmluva o poskytnutí služby _autobus
Zmluva 2274 s DPH 09.05.2019 SAD Prievidza a.s. Ľudmila Pogádlová Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí služby
Popis: Zrušenie zmluvy o poskytnutí služby
Zmluva 2274 s DPH 07.05.2019 SAD Prievidza, a. s. Ľudmila Pogádlová zmluva o poskytnutí služby _ autobus
Popis: Zmluva o poskytnutí služby _autobus
Zmluva 139557.39 s DPH 15.02.2019 MŠVVaŠ Ľudmila Pogádlová Zmluva o NFP č.OPĽZ_13_2019
Popis: Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva
č. Z 9/2019
0 s DPH 22.01.2019 Prima banka Slovensko Ľudmila Pogádlová
Popis: Zmluva o grantovom účte 2019
Zmluva
č. Z 1/2019
0 s DPH 02.01.2019 Ján Onduš, Jesenského 9/14, Prievidza Ľudmila Pogádlová Z 1/2019
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. Z 2/2019
0 s DPH 02.01.2019 GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, Hnúšťa Ľudmila Pogádlová Z 2/2019
Popis: Zmluva o podmienkach predaja
Zmluva
č. Z 3/209
0 s DPH 02.01.2019 VITMEX - výrobná a obchodná firma, Jozef Magala, Malé Kosihy 10 Ľudmila Pogádlová Z 3/2019
Popis: Rámcová kúpna zmluva
Zmluva
č. Z 4/2019
0 s DPH 02.01.2019 HRC SK, s.r.o., Nová Lehota 119, Handlová Ľudmila Pogádlová Z 4/2019
Popis: Kúpno-predajná zmluva
Zmluva
č. Z 5/2019
0 s DPH 02.01.2019 ASTERA, s.r.o., Stromová č. 5, Trenčín Ľudmila Pogádlová
Popis: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe apredaji
Zmluva
č. Z 6/2019
0 s DPH 02.01.2019 Ján Machovič EDEN Krupina Ľudmila Pogádlová
Popis: Kúpna zmluva o obchodný a dodacích podmienkach 2019 Ján Machovič EDEN Krupina
Zmluva
č. Z 8/2019
0 s DPH 02.01.2019 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen Ľudmila Pogádlová
Popis: Rámcová kúpna zmluva 2019 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen
Zmluva
č. Z 7/2019
0 s DPH 18.12.2018 TORMÄS s.r.o. Prievidza Ľudmila Pogádlová
Popis: Kúpna zmluva 2019 TORMÄS s.r.o. Prievidza
Zmluva 0 s DPH 03.09.2018 ZŠ Školská Ľudmila Pogádlová Zmluva
Popis: Zmluva o spolupráci s Mestskou knižnicou
Zmluva 0 s DPH 03.09.2018 rôzne Ľudmila Pogádlová nájomná_zmluva_brany
nájomná_zmluva_vlk
nájomná_zmluva_trval
nájomná_zmluva_mfk
Popis: Zmluvy o prenájme
Zmluva 0 s DPH 14.05.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Ľudmila Pogádlová NN Tatry_Sympatia
Popis: Zamestnávateľská zmluva
Zmluva 0 s DPH 11.04.2018 Chrien Marián Holica Chrien
Popis: Chrien
Zmluva 0 s DPH 02.02.2018 Inmedia Marián Holica Inmedia
Popis: INMEDIA
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 HRC SK Marián Holica HRC SK s.r.o.
Popis: HRC SK
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 Ján Onduš Marián Holica Ján Onduš
Popis: Ján Onduš
Zmluva 0 s DPH 08.01.2018 Valman Marián Holica Valman
Popis: Valman
Zmluva 0 s DPH 05.01.2018 Tormäs Marián Holica Tormäs
Popis: Tormäs
Zmluva 0 s DPH 01.01.2018 Gunarex Marián Holica Gunarex Hnúšťa
Popis: GUNAREX
Zmluva 0 s DPH 15.12.2017 Slovenská sporiteľňa Ľudmila Pogádlová Prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy
Návrh na uzatvorenie Zmluvy
Produktové obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
Všeobecné obchodné podmienky
Zverejnenie
Popis: Zmluva o príjmovom účte so Slovenskou Sporiteľňou
Zmluva 0 s DPH 15.12.2017 Slovenská sporiteľňa Ľudmila Pogádlová Prijatie návrhu na uzatvorenie Zmluvy
Návrh na uzatvorenie Zmluvy
Zverejnenie
Produktové obchodné podmienky
Sadzobník poplatkov
Všeobecné obchodné podmienky
Popis: Zmluva o výdavkovom účte so Slovenskou Sporiteľňou
Zmluva 0 s DPH 12.12.2017 Coop Jednota PD Marián Holica Coop Jednota
Popis: Coop Jednota PD
Zmluva 0 s DPH 12.12.2017 EDEN Marián Holica EDEN

Popis: Ján Machovič - EDEN
Zmluva 0 s DPH 04.09.2017 Organika Marián Holica Organika
Popis: Organika
Zmluva 5 s DPH 04.09.2017 rôzne Ľudmila Pogádlová prenájom_p. Boska
prenájom_p. Arendas
prenájom_p.Jonasova
prenájom_p. Slotta
prenájom_p. Svec
prenäjom_p.Uricek
prenájom_p. Vlk
Popis: Zmluvy o prenájme
Zmluva 5 s DPH 20.11.2015 rôzne Ľudmila Pogádlová Prenájom garáže p. Koszta
Prenájom ihriska p. Smidka
Prenájom posilone Mgr. Ujčeková
Prenájom telocvične Oddiel Brany - p. Arendáš
Prenájom telocvične p. Smidka
Prenájom telocvične FC Baník HN
Prenájom telocvične p. Švec
Prenájom telocvične Ing. Vlk
Popis: Zmluvy - prenájom
Zmluva 0 s DPH 05.01.2015 AG Food Marián Holica AG FOOD rámcová kúpna zmluva
Popis: AG Food rámcová kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 05.01.2015 Inmedia Marián Holica Inmedia rámcová kúpna zmluva
Popis: Inmedia rámcová kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Chrien Marián Holica Chrien kúpna zmluva
Popis: Chrien kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Ján Onduš Marián Holica Ján Onduš
Popis: Ján Onduš zmluva
Zmluva 0 s DPH 02.01.2015 Eden Marián Holica Eden kúpna zmluva
Popis: Eden kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 Picado Marián Holica Picado rámcová kúpna zmluva
Popis: Picado rámcová kúpna zmluva
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 Tormas Marián Holica Tormas kúpna zmluva
Popis: Tormas zmluva
Zmluva 0 s DPH 01.01.2015 rôzne Marián Holica Zoznam dodávateľov v roku 2015
Popis: Zoznam dodávateľov
Zmluva 0 s DPH 22.12.2014 HRC SK Marián Holica HRC SK kúpno - predajná zmluva
Popis: HRC SK kúpno - predajná zmluva
Zmluva 0 s DPH 18.12.2014 Coop Jednota Prievidza Marián Holica Coop Jednota Prievidza
Popis: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Zmluva 0 s DPH 14.01.2014 AG FOODS SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová AG FOODS
Popis: Kúpna zmluva_AG FOODS SK
Zmluva 0 s DPH 14.01.2014 p. Margita Margalová Ľudmila Pogádlová p. Margalová
Popis: Kúpna zmluva_p. Margalová
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 TempoVit s.r.o. Ľudmila Pogádlová TempoVit
Popis: Kúpna zmluva_TempoVit s.r.o.
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 p. Ján Onduš Ľudmila Pogádlová p. Onduš
Popis: Kúpna zmluva_p.Onduš
Zmluva 0 s DPH 08.01.2014 Inmedia s.r.o. Ľudmila Pogádlová Inmedia
Popis: Kúpna zmluva_Inmedia
Zmluva 0 s DPH 07.01.2014 Tormas s.r.o. Ľudmila Pogádlová Tormas
Popis: Kúpna zmluva_Tormas
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 Hispa SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová Hispa
Popis: Kúpna zmluva_Hispa
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 HRC SK s.r.o. Ľudmila Pogádlová HRC
Popis: Kúpna zmluva_HRC
Zmluva 0 s DPH 04.01.2014 p. Ján Machovič_Eden Ľudmila Pogádlová p. Machovič_Eden
Popis: Kúpna zmluva_Eden
Zmluva 0 s DPH 02.01.2014 Picado s.r.o. Ľudmila Pogádlová picado
Popis: Kúpna zmluva_Picado
Zmluva 0 s DPH 27.12.2013 Coop Jednota Ľudmila Pogádlová Coop Jednota
Popis: Kúpna zmluva_Coop Jednota
Zmluva 5 s DPH 14.09.2013 p.Boška Ľudmila Pogádlová p. Boška
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ihrisko
Zmluva 5 s DPH 14.09.2013 p. Švec Ľudmila Pogádlová p. Švec
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 5 s DPH 10.09.2013 Ing. Rudolf Vlk Ľudmila Pogádlová Zmluva_Ing. Rudolf_Vlk
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 5 s DPH 04.09.2013 p. Smidka Ľudmila Pogádlová p. Smidka
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ihrisko
Zmluva 5 s DPH 03.09.2013 Oddiel Brany - p. Arendáš Ľudmila Pogádlová Brany
Popis: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
Zmluva 0 s DPH 02.09.2013 Chrien s.r.o Ľudmila Pogádlová chrien
Popis: Kúpna zmluva_Chrien
Zmluva 0 s DPH 02.09.2013 PC Force - Dušan Konig Ľudmila Pogádlová pcforce
Popis: Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva 0 s DPH 26.06.2013 NUCEM Ľudmila Pogádlová NUCEM
Popis: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania