ikonka obrazkaFotografia dňa

nahlad fotografie dna

Planetárium Žiar nad Hronom

26.11.2019 15:57:40

ikonka kalendaruPohľad do kalendára

Dnes je: 30.07.2021

Meniny má: Libuša

Letné prázdniny

ilustracny obrazok

Milí žiaci a rodičia,

 

želáme Vám prázdniny plné oddychu,

veselých a príjemných zážitkov.

 

kolektív zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 02.07.2021 06:10:59

Posledný školský týždeň - tretiaci

ilustracny obrazok

Posledný školský týždeň – tretiaci      

-        spoznávali prírodné krásy okolia Handlovej

-        ochladili sa v horskom potoku aj na zmrzline

-        jazdili na koňoch

-        súťažili v skákaní vo vreci aj v hode podkovou

-        pod vedením inštruktora trénovali rovnováhu (slackline)

-        podporovali sa navzájom, zažili množstvo zábavných aktivít

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.07.2021 08:36:29

Posledný školský týždeň - druháci

ilustracny obrazok

Posledný školský týždeň – druháci

-        školské lavice vymenili sa príjemnú prechádzku

-        svoje vedomosti si overili v MsK

-        v Hornonitrianskom múzeu predviedli svoje tvorivé zručnosti

-        deň zakončili sladkou zmrzlinou

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 18.07.2021 08:07:04

Posledný školský týždeň - prváci

ilustracny obrazok

Posledný školský týždeň - prváci

-        hľadali ukrytý poklad

-        športovali – skok do diaľky, štafetový beh

-        počítali – hra na molekuly

-        dobre sa zabávali

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 14.07.2021 23:05:02

Poďakovanie

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 06.07.2021 09:16:51

Rozlúčka 1.A

ilustracny obrazok

Milé naše myšky, blahoželáme vám k postupu do 2. ročníka!

 

Z domu vyšla malá myška,                                                  

našla knižku, tak ju hryzká.

Mamka na ňu zakričí:

„Takto sa tá knižka zničí!                                                    

Radšej čítaj šlabikár,                                                                        

písmenká sú veľký dar!

Do školičky rýchlo bež,

pred vzdelaním neuteč!                                                       

Budem pyšná mamička                                                       

a ty múdra myšička!“

 

Rodičom patrí naše poďakovanie za podporu a výbornú spoluprácu!

Mgr. Jarka Gazdíková

Mgr. Andrea Ujčeková

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 06.07.2021 08:18:02

Rozlúčka 4.A

ilustracny obrazok

Milá pani učiteľka Janka!

 

Stojíme tu poslednýkrát

takto spolu s Vami.

Nevieme sa rozlúčiť,

srdiečko nás bolí.

Ďakujeme za vzdelanie

aj za školy v prírode.

Na štyri roky v našej triede

spomínať vždy budeme!

Vaše slniečka zo 4.A triedy

Pridal Marián Holica o 06.07.2021 08:12:14

Rozlúčka 4.B

ilustracny obrazok

Milá pani učiteľka Vierka!

 

Koniec školského roka je tu...

A s ním aj koniec našich spoločných štyroch rokov. To, čo sme sa naučili, ukážeme druhostupňovému svetu. Boli to roky plné námahy, ale aj krás.

Možno časom zabudneme na niektoré vedomostí, ale nikdy nezabudneme na VÁS!

Za všetko Vám zo srdca ĎAKUJEME!

 

Vaši usilovní mravčekovia a rodičia zo 4.B triedy

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 03.07.2021 10:11:30

Rozlúčka s deviatakmi

ilustracny obrazok

Aj v tomto školskom roku sme sa rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi. Deväť rokov ubehlo veľmi rýchlo a nasal čas zaspomínať si na veľa pekných chvíľ strávených s učiteľmi, spolužiakmi a kamarátmi.

Naši deviataci sa úprimne poďakovali za všetky vedomosti a poznatky, ktoré v našej škole získali. Vďační boli aj za mnoho zážitkov a vtipných situácií, ktoré zažili či už v triede, alebo na výletoch, divadelných predstaveniach, výchovných koncertoch a exkurziách.

Zvoníííííííííííííííííííííííí........

Smiech, radosť ale aj slzičky smútku a drobnej neistoty sprevádzali posledné chvíle deviatakov v našej škole.

Dievčatá a chlapci, želáme Vám veľa úspechov na stredných školách, nech sa Vám darí v učení, práci aj v živote, nech ste spokojní a naplnia sa všetky túžby a sny, ktoré máte.   

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.07.2021 11:35:23

Hurá na prázdniny!

ilustracny obrazok

Vysvedčenia rozdané, pochvaly odovzdané...

Torta od pani riaditeľky za zberové aktivity zjedená.

Čakajú nás dva mesiace oddychu, hrejivých slnečných lúčov, kúpalísk a dovoleniek!

Ďakujeme pani učiteľkám, rodičom a žiakom

za ich svedomitú prípravu a spoluprácu počas náročného školského roka!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.07.2021 16:00:53

60. výročie založenia školy

ilustracny obrazok

Čože je to šesťdesiatka?

 

            Ešte som nebola na svete, keď na kopci nad sídliskom Juh začali jedna po druhej rásť budovy, v ktorých sa pred 60 rokmi prvý raz rozozvučalo zvonenie školského zvonca. Presne 1. februára 1961 otvorila náruč svojim prvým žiakom súčasná Základná škola Školská, verejnosti známa aj pod názvom Juh.

            Počas 60-tich rokov svojej existencie prechádzala škola rôznymi zmenami -  menili sa názvy školy, modernizovalo sa zariadenie, vybavenie a učebné pomôcky. Prichádzali a odchádzali zamestnanci, vystriedali sa generácie žiakov.

            Otvorme spolu kroniku života školy a začnime listovať úplne od začiatku. Jej história sa začala písať približne mesiac pred oslavami 585. výročia založenia mesta Handlová. V roku svojho vzniku sa z prvotného názvu Jedenásťročná stredná škola premenovala na Základnú deväťročnú školu Juh. V roku 1967 uviedla do života Handlovské športové hry, ktoré sa stali každoročne sa opakujúcou tradíciou handlovských škôl. A sú ňou dodnes. Významným medzníkom v histórii našej školy bol nepochybne aj rok 1982, v ktorom ako prvá základná škola v meste zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 sa vyznačoval zavedením rozširujúceho variantu výučby matematiky a prírodovedných predmetov do vyučovacieho procesu. V nadväznosti na vzrastajúci trend detských samospráv sa naša škola stala priekopníkom aj v oblasti demokratizácie a humanizácie školy, keď v roku 1994 konštituovala ako prvá základná škola v meste Žiacku radu školy. Prvenstvo medzi základnými školami v meste Handlová patrí našej jubilantke aj v zisku certifikátu v národnom projekte „Škola podporujúca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na podporu zdravého životného štýlu a záujem rodičov boli v roku 2008 v škole zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Škola sa od roku 1998 etablovala ako spoluorganizátor viacerých ročníkov celomestských podujatí, akými sú napríklad Cesta rozprávkovým lesom a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola nielen aktívne, ale  aj úspešne zapája do tvorby projektov. Za zmienku určite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť ani na obrovské množstvo akcií, ktoré neodmysliteľne patria do minulosti i súčasnosti našej školy. Pripomenieme si aspoň Dvere dokorán či Vianočný program. Pýšime sa tiež ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý každoročne udeľuje Mesto Handlová. Už 60 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov.

            Za desiatky rokov existencie našej školy sa zmenil obsah vzdelávania, učebné osnovy,  vyučovacie formy a metódy. No poslanie školy sa nikdy nezmenilo. Tým poslaním je nielen poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj budovať ich hodnotový svet, sprevádzať deti cestou vedomostí a poznania. Pomáhať im postaviť pevné základy, na ktorých budú stavať ďalej.

            Áno, aj naša škola prešla vývojom. A neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča zároveň s rýchlo sa meniacou dobou. Zavádza inovácie, aby mohla zaujímavejšie a efektívnejšie sprevádzať žiakov svetom nových informácií a poznatkov, riešením tvorivých úloh a projektov. Učí ich, ako sa učiť.

            Mení sa doba, menia sa deti, no spomienky zostávajú nemenné. V 60-ročnom školskom albume stále zostáva množstvo mien, kvantum zážitkov zo školských akcií,  výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,  exkurzií... V mysliach a spomienkach absolventov by sa určite našlo veľa úsmevných príhod zo školských lavíc. Múry školy pamätajú na nejedno pevné priateľstvo či prvú lásku, ktoré sa tu zrodili.

            Pamäť nám umožňuje listovať v albume spomienok, vrátiť sa do detstva a školských čias.  S úctou a uznaním venujme spomienku a veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí zasvätili svoj život náročnému, no ušľachtilému povolaniu, keď sa rozhodli vychovávať a vzdelávať naše deti a vnúčatá. Spomíname však i na žiakov, ktorí v našej škole získali základy, na ktorých mohli neskôr budovať svoju budúcnosť, aby bola úspešná a zmysluplná . Do 60-ročnej histórie patria i rodičia, minulí i súčasní, pretože práve s nimi vedieme dialóg o budúcnosti ich detí.

            Ďakujeme všetkým tým, ktorí stáli pri  zrode a prvých krokoch Základnej školy Školská.  Tým, ktorí ju zveľaďovali,  tvorili jej históriu alebo sú dnes jej súčasťou. Mnohým už čas votkal do vlasov strieborné nitky, no stále o nej hovoria ako o „našej škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no zanechali tu svoj rukopis, kus svojho srdca a života. Svojou každodennou prácou s láskou formovali budúce generácie detí.

            V súčasnosti môžeme s radosťou konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov. Rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich viedli, vychovávali a učili.  Do ďalších rokov želáme našej škole veľa úspechov na ceste jej rozvoja, mnoho tvorivých, inšpiratívnych a empatických učiteľov, pracovitých zamestnancov, usilovných  žiakov a spokojných rodičov, ktorí ju budú  nazývať „mojou školou“ po celý život.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 31.01.2021 18:56:00

Šestdesiatročná škola

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej oslávi začiatkom februára šesťdesiat rokov. Kvôli pandémii posunula oslavy na koniec roka. Dovtedy si však môžete so školou zasúťažiť.

Pridal Marián Holica o 30.01.2021 11:49:52

O projekte

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Výzva:  Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“

 

Schválené: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01- Operačný program Ľudské zdroje) k DOP „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ bola uzavretá medzi Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Základnou školou Školská 526/53, Handlová dňa 13.2.2019. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ poskytovateľom, teda 16.2.2019.

 

Trvanie projektu:                                                               24 mesiacov (marec 2019 - február 2021).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:      146 902,52 €

Nenávratný finančný príspevok:                                           139 557,39 € (95%)

Finančná podpora zriaďovateľa:                                               7 345,13 € (5%)

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do 3 špecifických cieľov:

  1. Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v extra hodinách a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.
  2. Rozvíjať matematickú, čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.

 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu pedagogických a odborných  zamestnancov a  žiakov školy.

 

Aktivity zamerané na žiakov majú u nich rozvíjať čítanie s porozumením, tvorivé myslenie, logický úsudok, schopnosť riešiť slovné úlohy z matematiky zamerané na logické a analyticko-syntetické myslenie a podporovať vyjadrovacie schopnosti s ich využitím v bežnom živote.

Realizácia projektu nám pomôže nielen zvyšovať, ale aj skvalitňovať úroveň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie žiakov a zlepšovať kvalitu porozumenia písaného textu.

Slabé stránky školy budú odstránené realizáciou nasledovných opatrení v rámci projektu: 

  • Realizácia  extra hodín - Na základe rešpektovania stanovených podmienok inovovaného ŠVP v rámci upravených cieľov výchovy a vzdelávania sme sa rozhodli navýšiť počet hodín navrhnutý MŠVVaŠ SR. Naším zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretáciu, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach.  Zvýšením počtu vyučovacích hodín v školskom roku 2019/2020 vytvoríme priestor na uplatnenie medzipredmetových vzťahov a dosiahnutie stanovených cieľov v rámci čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Extra hodiny sú navrhnuté tak, aby v primárnom vzdelávaní boli vyučovacie predmety rovnomerne rozdelené po jednotlivých ročníkoch. Prírodovednú gramotnosť budeme rozvíjať v 1.ročníku v predmete Prvouka. V 2.ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra zatraktívnime proces výučby Multimediálným čítaním, kde sa zameriame na rozvoj techniky hlasného čítania s porozumením. Podporou matematickej gramotnosti sa chceme zamerať na využitie matematiky v praxi. Žiakov 3.ročníka naučíme správne porozumieť predovšetkým slovným úlohám, kde sa rozvíjajú vedomosti a zručnosti minimálne v dvoch oblastiach – čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Tvorivým vyučovaním v 4.ročníku chceme podporiť rozvoj tvorivého myslenia, písania, vnímania a čítania, ktoré sú motiváciou k učeniu.

 

  • Podporou mimoškolskej činnosti (27 krúžkov alebo činností, ktoré nie sú financované zo vzdelávacích poukazov) budeme rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť a zručnosti žiakov, čím vytvoríme predpoklad pre úspešné zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Aktivity budú zamerané na pravidelné a aktívne formy výchovy a vzdelávania, ktoré nie sú realizované v rámci výchovného programu školy a zároveň budú podporovať rozvoj čitateľských, matematických a prírodovedných gramotností žiakov. Ťažiskom sú voľno-časové aktivity, kde pravidelný kontakt so žiakmi umožňuje rozvíjať komunikáciu a uplatňovať individuálny prístup. Zároveň sa vytvárajú podmienky na hravé činnosti pre žiakov, pomáhajú im pri príprave na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji nadania, špecifických schopností a tvorivosti žiakov.

 

  • V rámci klubovej činnosti plánujeme realizovať prednášky s výkladom a popisom metód, následnými ukážkami a praktickými aktivitami práce s textom. Uskutočníme otvorené hodiny pre učiteľov s využitím čitateľských stratégií a metód. V rámci stretnutí si vymeníme skúsenosti s aplikáciami vybraných metód na konkrétnych vyučovacích hodinách. Výhoda činnosti pedagogického klubu spočíva v tom, že učitelia sa navzájom poznajú a odbúrava sa ostych pýtať sa na neznáme veci. Tí pedagógovia, ktorí absolvovali školenia čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti budú vedieť prijateľným spôsobom odovzdať svojim kolegom skúsenosti z praxe. Očakávame, že uvedený proces bude prínosom hlavne pre nových členov kolektívu, ktorí sa ešte len zoznamujú s potrebami  žiackej komunity v tomto regióne. Nakoľko vekovo starší učitelia majú ešte stále problémy s využívaním IKT, prínosom klubových stretnutí by mohli byť inštruktáže mladých kolegov, ako súčasnú techniku využívať vo vyučovacom procese.

 

  • Súčasťou projektových činností bude i realizácia interného vzdelávania pedagógov, ktoré bude prebiehať tak, že učitelia, ktorí v minulosti toto vzdelávanie absolvovali, odovzdajú svojim  kolegom nielen teoretické poznatky, ale i svoje postrehy z praxe s deťmi  jednotlivých ročníkov našej školy. Dôležitou úlohou je i modernizácia edukácie, ktorú chceme rozvíjať školením pedagógov v oblasti IKT a moderných technológií. Školiteľmi budú kolegovia, ktorí majú absolvované príslušné druhy vzdelávania. Učitelia prírodovedných predmetov absolvujú neakreditované vzdelávanie zamerané na matematiku.

 

Výstupom projektu by mal byť kooperujúci pracovný tím pedagógov a zmena postoja žiakov k vzdelávaniu a ich orientácia na potrebu celoživotného vzdelávania.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 18.03.2019 14:06:36