Novinky

Zmena formy vyučovania od 11.1.2021

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Od 11. januára 2021 prebieha vyučovanie 1. - 9. ročníka dištančným spôsobom. Škola poskytne činnosť školského klubu detí pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Čas činnosti ŠKD je od 6,00 do 16,00 h. Zabezpečenie stravy v školskej jedálni závisí od počtu prihlásených detí.  

Zaradenie dieťaťa do ŠKD je podmienené Potvrdením zamestnávateľa zákonného zástupcu o nevyhnutnosti pôsobenia na pracovisku v období opatrení súvisiacich s COVID – 19 (príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha 2). 

Záujemcov o ŠKD budeme kontaktovať.

Vedenie školy

Pridal Marián Holica o 05.01.2021 12:28:02

Novoročné prianie

ilustracny obrazok

        Prajeme Vám, nech rok dvadsaťjeden prinesie deň, kedy sa všetci stretneme s odkrytým úsmevom!

Pridal Marián Holica o 05.01.2021 12:49:22

Vianočný čas

ilustracny obrazok

Vážení rodičia, milí žiaci!

     Aj napriek aktuálnej situácii už cítime silnú atmosféru vianočných sviatkov, ktorá panuje  v okolí. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok.  Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť, želáme vám, nech sú také i tie vaše.

 

Prajeme vám všetko, čo radosť vzbudí,

prajeme vám veľa lásky, preto, že spája ľudí.

 Nech sa na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,

 krásne a požehnané Vianoce!

 

                                                                               Želá kolektív učiteľov a zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 18.12.2020 13:47:45

Od 15.12. vyučovanie na I. stupni PREZENČNE

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Od 15.12.2020 (utorok) pokračujeme na I. stupni v prezenčnej forme vzdelávania. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu platného pred karanténnym opatrením. Vstup do školy je možný len s VYHLÁSENÍM O BEZINFEKČNOSTI (príloha).

Školská jedáleň a školský klub detí fungujú v nezmenenom režime.

Vianočné prázdniny podľa MŠVVaŠ začínajú dňom 21.12.2020. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 18.12.2020.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

Vedenie školy

Pridal Marián Holica o 14.12.2020 11:21:54

Karanténne opatrenie

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!
Od 8.12.2020 prechádza celá naša škola na dištančnú formu vzdelávania.
Rozhodnutím RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach je nariadené žiakom karanténne opatrenie. Karanténne opatrenie sa týka žiakov, nie ďalších osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. V záujme ochrany zdravia je potrebné dodržať domácu izoláciu.
Predpokladaný nástup do školy je v utorok 15.12.2020.
Odporúčame Vám sledovať EDUPAGE a stránku školy.
Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 07.12.2020 17:13:25

Riaditeľské voľno pre I.stupeň

ilustracny obrazok

Vážení rodičia.

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie na našej škole, udeľuje riaditeľka školy na deň 7.12.2020 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre ročníky 1-4. Po prerokovaní s RÚVZ Vás budeme informovať o spôsobe vzdelávania (prezenčná forma/dištančná forma) v nasledujúcich dňoch.

Žiaci sú z obedov počas riaditeľského voľna a dištančného vyučovania automaticky odhlásení.

Pre ďalšie informácie sledujte prosím vašu EDUPAGE a stránku školy.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 05.12.2020 15:34:27

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

     Na základe Vyhlášky RÚVZ zo dňa 02.11.2020 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie žiakov v materských školách a na I.st. ZŠ v okresoch Prievidza a Partizánske z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia na COVID-19 s cieľom zabrániť jeho šíreniu a to v období od 03.11.2020 do 05.11.2020.

     

        Vyučovanie pre žiakov I.st pokračuje PREZENČNE dňa 10.11.2020.

        DIŠTANČNÉ vyučovanie pre žiakov II.st pokračuje podľa rozvrhu.

        Pri nástupe je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (spinka vpravo hore).

Vedenie školy.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.11.2020 16:09:16

Celoplošné testovanie COVID 19

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19.

           

Riaditeľka školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.

Možnosti:

a)  žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni – žiak pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti,

b)  žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe, ospravedlňuje lekár resp. rodič,

c)  žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár,

d) žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, potom je víkend + prázdniny  a opäť 10. – 13.11. – ospravedlní rodič),

e)  rodič žiaka mladšieho ako 10 rokov sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie bod d).

V utorok 3.11.2020 sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, formulár žiaci dostanú vo štvrtok 29.10.2020, zároveň bude zverejnený na webe školy, FB školy a bude im zaslaný cez Edupage.

Zákonný zástupca svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 29.10.2020 14:27:29

Pozor, zmena organizácie vyučovania!

ilustracny obrazok

Od 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník) na dištančné vzdelávanie. Konkrétne pokyny dostanú rodičia i žiaci najneskôr v pondelok 26.10.2020 resp. po zverejnení príslušných usmernení MŠVVaŠ SR.

Žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník) sa učia prezenčne v škole.  Prevádzka ŠKD je do 15:30h.

Termíny jesenných prázdnin:

30.10.2020 - 2.11.2020 (nástup 1. stupňa  3.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti)

6.11.2020 - 9.11.2020 (nástup 1. stupňa 10.11.2020 - utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti)

Vedenie školy.

Pridal Marián Holica o 23.10.2020 15:16:25

Oznam

Kliknutím zobrazíte prílohy

Vážení rodičia,

na základe informácie z RÚVZ a mesta Handlová Vám oznamujeme, že žiaci, ktorí nenastúpili do školy z dôvodu úzkych kontaktov na žiakov alebo pracovníkov SOŠ Handlová MÔŽU od zajtra (22.9.2020) nastúpiť do školy.

Nástup do školy je podmienený vyhlásením o bezinfekčnosti žiaka.

Na všetkých sa veľmi tešíme.

Vedenie školy

Pridal Ľudmila Pogádlová o 21.09.2020 12:34:53