Novinky

OPÄŤ SPOLU!

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

         Dňa 19.4.2021 sa po dlhom čase školskými chodbami znova niesol smiech a džavot našich ôsmakov a deviatakov. Z celkového počtu 68 ich do školských lavíc zasadlo 59. Tešíme sa, že sa náš školský život pomaličky vracia do normálu.

 

 

 

 

NEZABUDNITE!

-          Nástup do školy je podmienený negatívnym testom (PCR, Ag alebo platnou výnimkou) jedného zákonného zástupcu a samotného žiaka nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu (v prílohe). V prípade, že žiak nenastúpi do školy (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je nutné o tom informovať triedneho učiteľa.

-          V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 • Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
 • Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

-         Školská jedáleň je v prevádzke. Všetci stravujúci sa žiaci budú automaticky prihlásený na obedy (desiata sa zatiaľ nepodáva). V prípade, že vaše dieťa nenastúpi (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je potrebné ho zo stravy ODHLÁSIŤ najneskôr deň vopred na t.č.: 0465475934.

Pridal Marián Holica o 19.04.2021 11:48:17

Vynikajúci pedagóg 2021

ilustracny obrazok

Vynikajúci pedagóg 2021

Ocenenie mikroregiónu handlovskej doliny

 

Pani riaditeľka Mgr. Ľudmila Pogádlová,

prijmi od nás malú kytičku ako poďakovanie za Tvoju prácu, vďaka ktorej škola napreduje a drží krok s dobou.

Ďakujeme za zrekonštruované priestory školy, moderné učebne, gymnastickú telocvičňu s posilňovňou, nové priestory školského klubu detí...

O kvalite vyučovacieho procesu a dosiahnutých výsledkoch žiakov vypovedá aj portál INEKO, ktorý zaradil školu v posledných rokoch Tvojho pôsobenia vo vedení ako „školu s výbornými výsledkami žiakov“. V okrese Prievidza získala spomedzi základných škôl krásne piate umiestnenie.

Blahoželáme Ti k oceneniu za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.03.2021 16:34:42

Literárna výzva na apríl

ilustracny obrazok

Milí žiaci a priatelia školy!

Zapojte sa do našej literárnej výzvy na mesiac apríl k 60. výročiu školy.

 • Súťaž prebieha na FB stránke našej školy.
 • Téma: 60-te výročie školy (spomienky na školu, príbehy zo školského života...)
 • Súťažiaci (žiaci aj verejnosť) nahrajú fotografiu svojho literárneho diela (poézia - próza, rukopis – elektronická podoba) do komentára pod status súťaže.
 • Na odoslanie práce je možné použiť aj e-mail školy: zsskolha@gmail.comDo predmetu uveďte heslo: literárna výzva školy.
 • Hlasovanie prebieha v mesiaci apríl 2021 pridávaním „like“ v komentároch k súťažným literárnym dielam.
 • Jedným z víťazov bude súťažiaci s najväčším počtom „like“.
 • Druhého víťaza vyberie odborná pedagogická porota.
 • Výhercovia budú zverejnení na našej FB stránke školy po ukončení súťaže.

 

 

Báseň k 60-temu výročiu

 

Pred pár mesiacmi sme za jej bránu vstúpili,

prezúvkami v rukách bojazlivo krútili.

Vôbec sme netušili, čo nás čaká,

či sa tam hrá, či tvrdo maká.

Pani učiteľka Eva Petrášová stála vonku,

nie, nevyzvala nás na férovku.

Pozvala nás "k sebe" na návštevu,

predstaviť nám novú triedu.

Neprešla ani celá hodina

a už sme boli jedna veľká 1.C rodina.

Plná trieda usmiatych detí,

ktoré netušili, ako čas rýchlo letí.

Dozvedeli sme sa,

že budova, kde sme, sa volá škola

a už tu pred 60-timi rokmi bola.

V týchto dňoch teda narodeniny oslavuje,

bez nás detí jej určite smutno bude.

Preto jej chceme hlavne priať,

aby jej múry čo najskôr mal kto hriať.

Aby deti usmiate lavice zaplnili,

aby sa svojou usilovnosťou veľa naučili.

K tomu Ti prajeme, škola milá,

aby si na super pani učiteľky natrafila.

Také, ktoré majú dosť trpezlivosti

a hneď nevybuchnú od zlosti.

Škola, zatiaľ Ti však za naše vedomosti ďakujeme,

veríme, že vďaka Tebe na slušných ľudí dospejeme!

 

Autor: Adamko s maminkou, 1.C

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.04.2021 07:59:02

Zápis prvákov

ilustracny obrazok

Elektronickú prihlášku nájdete TU

Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.03.2021 23:28:18

Prezenčné vyučovanie od 8.3.2021

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mesto Handlová po dohode s riaditeľmi škôl rozhodlo, že školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni umožňuje:

a)         prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

b)   pre rodičov, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Zriaďovateľ Mesto Handlová, rozhodol, že riaditeľ základnej školy môže udeliť výnimku aj žiakom, ktorí nespadajú do kategórie žiakov v bodoch a alebo b.

        Konkrétne podmienky nástupu do školy s udelením výnimky s vami prerokujú triedni učitelia.

ŠKD a školská jedáleň pokračujú v nezmenených podmienkach (bez desiat).

        Čestné vyhlásenia boli rozdané žiakom. Je potrebné ich pri nástupe do školy v pondelok odovzdať triednemu učiteľovi.

Tešíme sa na stretnutie.

Pridal Marián Holica o 04.03.2021 12:09:23

Od zajtra v nezmenenom režime

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

V zmysle posledných popoludňajších informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, budú obmedzenia pre dochádzku detí do škôl, podľa toho či rodičia pracujú z domu alebo mimo domova, platiť až od pondelka 8.3.2021. Do piatku 5.3.2021 sa pokračuje v doterajšej forme vzdelávania a od pondelka 8.3.2021 bude do školy môcť nastúpiť len dieťa rodičov, ktorí obaja musia pracovať mimo domu. Rodina sa preukáže čestným vyhlásením. ŠKD a školská jedáleň pracuje v nezmenenom režime. V súčasnej situácii sa zastavuje podávanie desiat.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi. A ako sa hovorí.....Časy sa menia, zajtra dovidenia :)

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.03.2021 18:17:29

2% podielu z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020.

Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2020 – musia SZČO resp. právnické osoby podať daňové priznanie na daňový úrad.
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2021.
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 23. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
 4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania
 2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

Ďakujeme za pomoc!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 25.02.2021 13:07:50

Opäť v laviciach

ilustracny obrazok

         22.2.2021 sa po viac ako dvoch mesiacoch otvorili brány našej školy. Do svojich lavíc zasadlo až 82% žiakov. Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ústretovosť pri raňajšom odovzdávaní svojich ratolestí.

          Všetci si plne uvedomuje vážnosť situácie. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali bezpečnosť detí a zamestnancov školy. Prosíme všetkých rodičov, aby pri akomkoľvek náznaku choroby detí a členov rodiny nedávali svoje detičky do školy. Chceme sa tak vyhnúť možnému šíreniu choroby a čo najdlhšie vyučovať prezenčnou formou.

          Ďakujeme, že ste s nami!

Pridal Marián Holica o 22.02.2021 14:42:48

Prezenčné vyučovanie od 22.2.2021

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa od 22.2.2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1.-4. ročníka. Do školy môžu nastúpiť žiaci, ktorých sa aspoň jeden zákonný zástupca preukáže negatívnym výsledkom antigénového (AG) testu na COVID -19, nie starším ako sedem dní, alebo platnou výnimkou (prekonanie ochorenia za posledných 90 dní).

Pri nástupe je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha). V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, ráno pri odovzdávaní dieťaťa bude k dispozícii tlačivo na vypísanie.

 

Samospráva pomôže rodičom s testovaním, aby uľahčila návrat detí do tried. Testovanie pre zákonných zástupcov prebehne na našej škole počas víkendu 20. a 21. februára od 8.00 h do 18.00 h s dvomi prestávkami a to od 12.00 h do 12.45 h a od 16.00h do 16.30 h.

Informácie o čakacích dobách môžete sledovať na našom facebooku ZŠ Školská, Handlová https://www.facebook.com/Z%C5%A0-%C5%A0kolsk%C3%A1-Handlov%C3%A1-105446617703368

 

Od 22.2.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa posledného platného rozvrhu. ŠKD pre žiakov bude v dispozícii od 6.00 h do 16.00 h. Prosíme však rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia detí do ŠKD. Školská jedáleň (len obedy) bude v prevádzke od prvého dňa prezenčného vyučovania. Stravujúci žiaci budú automaticky prihlásení. V prípade, že sa žiak v ŠJ nebude stravovať, je nutné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ (t.č: 0465475934).

Vopred ďakujeme za trpezlivosť pri rannom odovzdávaní detí na školskom dvore v prvý deň nástupu a dodržiavanie R-O-R.

Tešíme sa na stretnutie! 

Pridal Marián Holica o 19.02.2021 11:56:11

Oznámenie

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude naša škola dňa 11.2.2021 zatvorená. ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v tento deň nebude v prevádzke.

Vyučovanie aj v tento deň pokračuje dištančnou formou. V prípade, že bývate v oblasti prerušenej distribúcie el. energie, informujte triedneho učiteľa, vaša neúčasť na online vyučovaní bude ospravedlnená.

Pridal Marián Holica o 10.02.2021 11:19:38