Novinky

Nástup do školy žiakov 1.-5. ročníka od 1.6.2020

Kliknutím zobrazíte prílohy

Ministerstvo umožnilo zriaďovateľom od 01.06.2020 otvorenie základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa (mesto Handlová) bude prevádzka našej školy zabezpečená v čase od 7,30 h do 15,00 h.

Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude prebiehať v skupine najviac 20 žiakov za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy sa vyžaduje od zákonného zástupcu odovzdanie písomného vyhlásenia o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiadame Vás aj o písomné vyjadrenie k príchodu a odchodu žiakov zo školy. Obidve tlačivá odovzdá zákonný zástupca v 1. deň nástupu dieťaťa do školy pedagogickému zamestnancovi pri vstupe do budovy, kde bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia).

Z dôvodu dobrovoľnej účasti žiakov na vyučovaní škola mení organizáciu vyučovania, upravuje rozvrh a časové členenie vyučovacieho dňa. Do konca šk. roku 2019/2020 nebude realizované písomné ani ústne skúšanie žiakov.

Pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečia vzdelávacie a výchovné aktivity žiakov 1. až 5. ročníka, čím sa pozastavuje dištančné vzdelávanie žiakov zúčastnených školského vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie pokračuje pre žiakov 6. - 9. ročníka a pre žiakov 1. až 5. ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole.

 

Dokumenty, ktoré je potrebné pri prvom nástupe dieťaťa do školy 1.6.2020 odovzdať nájdete ako prílohu (spinka) tohto článku v pravom hornom rohu. V prípade, že nemáte možnosť si ich vytlačiť a vyplniť doma, budete tak môcť spraviť priamo pri nástupe dieťaťa do školy.

Tešíme sa na stretnutie.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.05.2020 18:24:54

Ako spoločne zvládame prerušenie vyučovania

  1.  Vybavenie pre učiteľov na online vzdelávanie

 Pri vyučovaní z domu využívame notebooky zakúpené z finančných prostriedkov projektu

zameraného na Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová.

Poďakovanie p. riaditeľke Ľ. Pogádlovej, p. zástupkyni P. Kulichovej a všetkým pedagógom zapojeným do projektu!

     2. Rozvoj digitálnych zručností učiteľov v škole

Sledujeme webináre, využívame základné nástroje v online, vymieňame si skúsenosti s kolegami.

Poďakovanie všetkým pedagógom školy!

     3. Zorganizovanie porád online

Zistili sme, že spoločná koordinácia školy, komunikácia v tíme, jasné pravidlá a priority sú dôležité pre zvládnutie ďalšieho obsahu vzdelávania.

Poďakovanie vedeniu školy!

     4. Nové kritériá hodnotenia

Rešpektujeme individuálny rozvoj žiakov počas domáceho vzdelávania, zodpovednosť, praktické využitie do života. Stanovili sme inovované kritériá hodnotenia. Píšeme denníky, posielame odkazy a fotografie, nahrávame videá...

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     5. Učiteľ ako poradca a psychológ

Neustále komunikujeme nie len s deťmi, ale aj s rodičmi našich žiakov. Znižujeme napätie a hľadáme spoločné optimálne riešenia. Snažíme sa skontaktovať s každým žiakom a rodičom.

Poďakovanie pedagógom, rodičom a žiakom!

     6.  „Na každom dieťati záleží“

Spolupráca školy s Teach For Slovakia priniesla našim žiakom odrezaným od online vzdelávania technickú podporu v podobe notebookov.

Poďakovanie našej kolegyni Lívii Svetlošákovej z Teach For Slovakia!

     7.  Neobmedzené internetové pripojenie

Naši žiaci využívajú na viacerých verejných priestranstvách v meste neobmedzený prístup k internetovému pripojeniu.

Poďakovanie Mestu Handlová!

 

ĎAKUJEME, že  spoločnými silami túto situáciu zvládame!

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 25.05.2020 20:50:20

Elektronická prihláška do školy

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia,

       ak Vás zaujala výchovno-vzdelávacia činnosť a modernizácia našej školy, sledujete úspechy našich žiakov a zvažujete prestup Vášho dieťaťa, využite možnosť elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete kliknutím na link https://zsskolha.edupage.org/register/

       

      Podporte Vaše dieťa v športovom rozvoji a aktivite pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Prihláste ho od piateho ročníka do triedy s rozšíteným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

Prihlášku na hodiny športovej prípravy nájdete v prílohe (spinka v pravom hornom rohu :) ). Vyplnenú prihlášku zašlite na zsskolha@gmail.com, alebo poštou, osobne. 

      V súčastnej situácii nepožadujeme potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív ZŠ Školská, Handlová

Pridal Ľudmila Pogádlová o 28.04.2020 14:10:40

AEROBIK,GYMNASTIKA,TANEC

Pridaj sa k nám a zaži rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy nie len pre dievčatá (5. – 9. ročník).

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ:
-  základy gymnastiky

-  rytmická príprava,

-  tanec,

-  posilňovacie cvičenia s váhou vlastného tela, 

-  dobrá hudba 

-  spolupráca s KLUBOM ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY HANDLOVÁ.

 

Vždy usmiate TRÉNERKY:

ANDREJKA UJČEKOVÁ - aerobik

JARKA GAZDÍKOVÁ – gymnastika

ROMANKA HOMOLOVÁ - tanec,

JANKA MIHÁLOVÁ - posilňovanie+kondícia,

V našej telocvični ťa rozhýbu fit-lopty, overbally, aerobik - stepy, bosu lopty, jedoručné činky, kladinky, hrazda ...

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 04.05.2020 11:34:34

Poďakovanie rodičom budúcich prváčikov

ilustracny obrazok

Vedenie ZŠ ďakuje za prejavenú dôveru všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať dieťa práve do našej školy. Tešíme sa na začiatok školského roka a na prvé stretnutia s našimi najmladšími školákmi.

ĎAKUJEME :)

Pridal Marián Holica o 28.04.2020 09:42:24

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  

Pridal Marián Holica o 28.03.2020 12:20:46

Deň učiteľov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti dnešného dňa, ktorý je venovaný a patrí všetkým učiteľom, srdečne pozdravila. Ak by bolo bývalo všetko tak, ako bolo naplánované, boli by sme v týchto dňoch oslávili Deň učiteľov spolu, tak ako každý rok. Pôvodným zámerom vedenia školy bolo usporiadať spoločné stretnutie, na ktorom by sme  mali možnosť vymeniť si názory, skúsenosti a diskutovať o veciach, ktoré Vás trápia či tešia.

 

Pandémia koronavírusu, ktorá popri mnohých krajinách sveta zasiahla aj Slovensko, však zmenila nielen tento plán, ale zmenila aj všeličo iné. Popri tom najbolestivejšom, že ľudí obrala o zdravie a mnohých aj o to najcennejšie, o život, ukázala už doteraz aj to, že nikdy si nemôžeme byť istí v ničom, a teda ani v tom, že je teraz bezpečne, pretože všetko sa môže veľmi rýchlo zmeniť v presný opak.

 

Popri ohrození na životoch, popri ekonomickom ohrození, ktoré tiež môže mať fatálne dôsledky, nás núti zamýšľať sa nad tým, či všeličo z toho, čo sme robili a robíme, bolo dobré a správne a chtiac-nechtiac aj nad tým, či rovnako správnou je aj hierarchia našich hodnôt.

 

Zaiste, každý má právo na tú svoju. Asi je aj správne, že nie každý to isté považujeme za najdôležitejšie. Ak by sme ale v tomto smere urobili anketu, verím, že tých najpodstatnejších priorít by nebolo veľa a na tých najpodstatnejších by sme sa mnohí vedeli zhodnúť.

Ale asi za najdôležitejšie zo všetkého treba považovať starostlivosť o človeka.

Pre toho, kto sa vie a dokáže o seba postarať sám, je dôležité vytvoriť podmienky na to, aby to mohol plnohodnotne zvládať aj naďalej a tým, ktorí to nevedia, ešte nemôžu, alebo už nemôžu a nedokážu, je potrebné pomôcť.

 

Mladá generácia je tou, o ktorú sa vždy bolo, je a bude potrebné dobre sa starať, a práve v tom, sme my, pedagogickí pracovníci školy, nenahraditeľní, čo v plnej miere potvrdzuje aj dnešná doba ovplyvnená domácou karanténou.

Zvládať deti, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v domácej izolácii spolu s rodičmi bez akejkoľvek prípravy na túto situáciu, je často zložité a komplikované. A tak si nejeden rodič, ktorý doma okrem detí musí zvládať aj home office, neraz spomenie na prácu učiteľa. Na učiteľské povolanie ako také, ktoré v sebe okrem vzdelávania zahŕňa aj výchovu a celý komplex činností, ktoré rodičia často ani nevnímajú. V tomto období však v ponímaní rodičov i verejnosti povolanie učiteľ nadobúda význam, ktorý mu v spoločnosti právom patril a v ostatných rokoch bolo cítiť jeho degradáciu.

 

Milí pedagogickí pracovníci -  oceňujem váš profesionálny a ľudský prístup k svojim povinnostiam, nasadenie, s akým pristupujete k tejto svojej činnosti. Viem, že pre väčšinu z vás je práca aj záľubou, čo sa prejavuje aj na výsledkoch vašej práce.  

Túto príležitosť využívam aj na poďakovanie všetkým, ktorí sa sami iniciatívne pustili do mnohých aktivít. Preberanie učiva zabezpečujú elektronickou formou, vymýšľajú rôzne ďalšie aktivity, aby žiaci doma nielen naberali nové vedomosti, ale aj zmysluplne trávili čas. 

 

Škola je inštitúcia, ktorú netvoria len učitelia a žiaci. Je to ustanovizeň, ktorá by nemohla fungovať bez takých ľudí, ako sú správni zamestnanci – ekonómky, kuchárky, upratovači, školníci či údržbári. Jedni sa starajú o bezproblémový chod školy, zabezpečujú čistotu, poriadok, druhí hospodária s našimi financiami a tí ďalší dohliadajú na to, aby bola naša strava nielen zdravá, ale i pestrá a chutná.

 

Vážení  nepedagogickí pracovníci, vážime si vašu prácu, bez ktorej si fungovanie školy naozaj nevieme predstaviť.

 

Chcem veriť, že čas obmedzení, ktorý práve prežívame, čoskoro skončí a ja budem mať možnosť Vám poďakovať aj osobne. Zatiaľ, prosím, prijmite aspoň túto formu prejavu môjho uznania a vďačnosti.

 

Vážení kolegovia, ďakujem Vám všetkým za prácu, ktorá pomáha robiť našu školu lepšou, kvalitnejšou a modernejšou. Do nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov vám želám, najmä však pevné zdravie, úspech, adekvátne docenenie, tiež dostatok trpezlivosti a ústretových rodičov.

 

S úctou Pogádlová Ľudmila

 

Pridal Marián Holica o 28.03.2020 12:22:08

Vzdelávanie cez EduPage

ilustracny obrazok

Vážení rodičia a žiaci!

Celoplošné zatvorenie škôl nás všetkých postavilo pred novú výzvu. Ako zabezpečiť vzdelávanie detí z domu. Hľadáme riešenia, ako danú situáciu zvládnuť. Naša škola nám umožňuje vzájomne komunikovať prostredníctvom aplikácie pre učiteľov, rodičov a žiakov priamo na internete.

Na www stránke zsskolha.edupage.org zvoľte Prihlásenie a zadajte nasledovné údaje:

žiacke konto - prihlasovacie meno a heslo.

Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.

Zvládnuť dva týždne si vyžaduje systémové riešenie. Preto sledujte správy od svojich triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Zadané úlohy vypracujte zodpovedne.

Daná situácia môže mať síce dopad na školy, ale nie na vzdelávanie.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a spoluprácu.

Pridal Marián Holica o 18.03.2020 18:43:54

Vzdelávanie aj počas mimoriadnej situácie

ilustracny obrazok

Milí rodičia!

Aj v čase prerušeného vyučovania odporúčame zachovať deťom ustálený režim. Nie je však nutné ísť podľa hodiniek. Stačí zrozumiteľný rytmus v dopoludňajšej  a popoludňajšej časti dňa.

Počas tohto mimoriadneho obdobia sprístupnili edukačné online portály  bezplatne svoj obsah učebných materiálov, ktorý Vám doma pomôže zahnať nudu.

Využite nielen množstvo interaktívnych aktivít predovšetkým zo slovenského jazyka a matematiky, ale aj zábavné príbehy, prezentácia  a hravé úlohy.

-     Kozmix prináša bezplatný prístup na vzdelávací portál do 14.04.2020. Po registrácii a prihlásení do portálu zadáte aktivačný kód: skolazdomu.

-        Fenomenysveta.sk je určený pre medzipredmetovú výučbu na 2. stupni  základných škôl pre všetkých zadarmo do 15.04.2020, aktivačný kód: skolazdomu.

-        Vieme po slovensky – rýchla príprava na diktáty.

-     Aitec učebnice – v sekcii Materiály na stiahnutie nájdete vzorové riešenia a metodické komentáre.

-    Bez kriedy obsahuje materiály od pedagógov rozdelené podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov, používa sa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby. Pri registrácií detí do digitálnej učebnice je potrebné zadať kód pre príslušnú triedu. Pozorne sledujte informácie od svojich učiteľov a použite zaslaný  registračný kód. 

-        Edupage ponúka komunikáciu pedagóga so žiakmi aj rodičmi, očakávajte správy od svojich učiteľov.

Rodičia, v závislosti od veku dieťaťa si vytvorte spoločný plán, tvorte spolu a zohľadňujte jeho povinnosti. Učenie si rozdeľte na viac častí, nechajte dieťa pracovať aj samostatne. Úlohy z predmetov, ktoré dieťa zvládne, si píše  samo a rodič ich len skontroluje.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a všetkým želáme pevné zdravie!

Pridal Marián Holica o 14.03.2020 21:00:52

Riaditeľské voľno

Handlovské školy a školské zariadenia vrátane škôlky budú od piatka 13. marca do pondelka 16. marca preventívne uzavreté

 

Dnes 11.3.2020 zasadal v Handlovej 4. krízový štáb ku prevencii šírenia koronavírusu COVID-19. Postupne sa ho zúčastnili všetci štatutári mestských organizácií vrátane škôl a školských zriadení. Na základe aktuálnej situácie a usmernení sa primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v súvislosti s preventívnymi opatreniami dohodla s riaditeľmi škôl na prerušení školskej dochádzky.

Školy a školské zariadenia v Handlovej budú od piatka 13.3.2020 do pondelka 16.3.2020 uzavreté. Riaditeľky základných škôl udeľujú na základe odporúčania primátorky mesta riaditeľské voľno. O ďalšom postupe budeme informovať.

Podľa slov primátorky mesta Handlová Silvie Grúberovej: „Usmernenia štátnych inštitúcií k otázke plošného uzatvorenia škôl neprichádzajú a preto využívame zákonné právo na obmedzenie školskej dochádzky v základných školách na čas, ktorý máme v kompetencii. Vo štvrtok 12.3.2020 po avizovanom zasadnutí Ústredného krízového štábu SR, verím, budeme mať jasné inštrukcie čo ďalej“.

Preventívne uzavretie sa týka škôl a školských zariadení v Handlovej nasledovne: od piatka 13.3.2020  do pondelka 16.3.2020 (vrátane) sú uzavreté všetky školy a školské zariadenia, ktorých je v Handlovej 16 s výnimkou Centra voľného času so sídlom v Dome kultúry mesta Handlová, ktoré ruší všetku krúžkovú činnosť od štvrtka 12.3.2020 do odvolania.

Uzavreté sú:Materská škola Ul. SNP a elokované pracoviská na Ul. Morovnianska cesta (dve pracoviská), Cintorínska a Dimitrovova, Základná škola Ul. Školská, Morovnianska cesta, Mierové námestie, vrátane klubov detí a školských jedální, Základná umelecká škola a jej elokované pracoviská v obciach Handlovskej doliny v Ráztočne, Chrenovci -Brusne, Lipníku a Malej Čausy.

Primátorka mesta odporúča súkromnej umeleckej škole VOLCANO a DAZYA, o.z.  – tanečnej skupine so sídlom v Handlovej, aby nasledovali rozhodnutia riaditeliek handlovských základných škôl v meste a taktiež zrušili vyučovací proces resp. tréningy.

Samospráva opätovne dáva do pozornosti preventívne opatrenia, ktoré zásadným spôsobom vedia ovplyvniť zníženie rizika šírenia koronavísrusu COVID -19, pričom za najdôležitejšie považuje osobnú zodpovednosť a disciplínu jednotlivcov a inštitúcií.

Ďalšie zasadnutie krízového štábu za účasti štatutárov škôl a školských zariadení na území mesta je naplánovaný na pondelok 16.3.2020 o 9.00 h. V prípade pokynov od vyšších štátnych inštitúcii primátorka zvolá štáb podľa potreby skôr.

V Handlovej k 11.3.2020 nie je evidovaný výskyt ochorenia.

Pridal Marián Holica o 11.03.2020 15:42:52