Novinky

Chceš byť futbalista?

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 30.05.2023 17:31:14

Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád...

ilustracny obrazok

Projekt: "Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád"
Aj naši pedagógovia sa zúčastnili vzdelávania, aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi.
Žiakom v škole sa venovala preventistka mestskej polície, Lucia Chudá. Posielame video určené pre rodičov.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o citlivej téme akou je šikana a nebezpečenstvá na sociálnych sieťach.
Ďakujeme za váš čas!

 

Pridal Marián Holica o 09.05.2023 13:54:13

Škola má školského psychológa

Vážení rodičia, informujeme Vás o pôsobení školského psychológa, Mgr. Dominiky Valachovej, na našej škole.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci individuálneho a skupinového poradenstva, orientačnej diagnostiky, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania.
Poskytuje žiakom, pedagógom a rodičom/zákonným zástupcom individuálne psychologické služby  formou konzultačno-poradenskej činnosti.

Skupinové psychologické služby budú zamerané na rôzne témy a oblasti realizované  formou besied, prednášok a preventívnych aktivít.
V prípade potreby  môžete našu školskú psychologičku kontaktovať prostredníctvom EduPage alebo na mailovej adrese dominika.valachova@outlook.sk

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 05.04.2023 14:12:27

Riaditeľské voľno pre 1.stupeň ZŠ

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu organizačných zmien počas Zápisu do 1.ročníka poskytujem žiakom 1. – 4. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 12.4.2023 (streda).

 

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke. 

 

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.04.2023 15:10:11

Školská zrelosť

ilustracny obrazok

Čo by mal budúci prvák ovládať?

Pozná farby a vyfarbuje obrázky,

kreslí čiary a vlnovky, vystrihuje a modeluje.

Správne vyslovuje všetky hlásky, vie sa predstaviť, pozná básničky a pesničky.

Spočíta predmety do 5 a orientuje sa v priestore.

Behá, skáče, prelieza, hádže a chytá loptu, robí kotrmelce.

Samostatne sa vie obuť a obliecť, pozapína si gombíky, zaviaže šnúrky.

Obslúži sa v jedálni aj na WC.

Rád sa hrá s kamarátmi, spory rieši bez hádky a vzdoru.

Priateľské stretnutie v MŠ s krátkymi aktivitami pre budúcich prváčikov si pripravili naši štvrtáci. Overili si ich vedomosti, zručnosti a školskú zrelosť. 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.03.2023 13:47:37

Riaditeľské voľno

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu:

 

  • organizačných zmien počas Testovania 9 poskytujem žiakom 5. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 22.3.2023 (streda).
  • Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov poskytujem žiakom školy 1. – 9.ročníka riaditeľské voľno na deň 24.3.2023 (piatok).

 

V prípade nezáujmu o stravu (22.3.) je potrebné stravníkov odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. čísle 046 5475 934.

 

Ďakujeme za porozumenie. 

Pridal Marián Holica o 20.03.2023 10:16:56

Deň otvorených dverí

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 18.03.2023 08:48:23

úsporné opatrenia

ilustracny obrazok

Pre vysoké ceny energií musia školy začať  šetriť.

Naším prvým krôčikom bola výmena osvetlenia v priestoroch telocvične.

Poďakovanie patrí pánovi Sýkorovi za sponzorské dodanie LED svietidiel a zapožičanie plošiny potrebnej na ich montáž.

Ďakujeme aj zručnému pánovi školníkovi za výmenu pôvodného osvetlenia za nové.

Poteší nás každá znížená spotreba energie, vďaka ktorej neutrpí školský finančný rozpočet.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.03.2023 15:56:50

2% z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

 

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

 

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2022.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 24. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

 

Ak ste SZČO resp. právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania (daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2023 daňovému úradu)
  2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

 

 

Ďakujeme za pomoc!

súbor na stiahnutie je umiestnený v hornom rohu príspevku po kliknutí na spinku. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.02.2022 21:23:43

Rebríček INEKO

ilustracny obrazok

Rebríček základných a stredných odborných škôl a gymnáziíINEKO

Ako sa umiestnila naša škola?

Hodnotenie 7,6 nás zaradilo medzi školy s výbornými výsledkami žiakov!

V Trenčianskom kraji sme obsadili 14.-16. miesto.

V okrese Prievidza je naša škola tretia najúspešnejšia!

Hodnotenie školy je vypočítané

-        na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku,

-        mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

Ďakujeme našim pedagogickým zamestnancom, žiakom a rodičom za odvedenú prácu vo vzdelávaní a úspešnú reprezentáciu školy!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 24.01.2023 10:20:33