Novinky

Letný futbalový kemp

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.05.2021 07:06:49

Výzva na máj

ilustracny obrazok

Máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku.

Jar je už v plnom prúde a pomaly sa blíži leto. Môžeme sa realizovať v tom, čo nás baví a prináša nám radosť.

A je tu nová výzva na mesiac máj!

Vyber zo svojho albumu fotografiu (môžeš vytvoriť aj koláž, video), ktorá bude zobrazovať tvoju srdcovkuzáľubu, ktorej sa venuješ. V krátkosti, niekoľkými vetami nám ju predstav a opíš.

Víťazom bude súťažiaci s najväčším počtom „like“.

PS: Spoznajme sa navzájom!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 01.05.2021 21:53:56

Vyhodnotenie marcovej výtvarnej výzvy

ilustracny obrazok

Ďakujeme za všetky krásne výtvarné diela venované našej škole! Potešili nás originalitou aj výtvarným spracovaním.

Verejnosť však najviac oslovili diela

 • Bibky Ondruškovej z 5.C
 • Janky Noemi Gregorovej z 5.B 
 • Adrianky Šimonovej z 3.A

Cenu odbornej pedagogickej poroty získala Sonička Petrášová z 3.B.

Výhercom blahoželáme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 26.04.2021 21:30:36

Poďakovanie

ilustracny obrazok

Radujú sa predškoláci: „Čoskoro z nás budú žiaci!“

Poskakuje šťastne Tóno: „Školákom byť, to je ono!“

Prvého septembra 2021 zasadne do našich školských lavíc spolu 42 prvákov, ktorí sa stanú usmiatymi lienkami alebo slniečkami. Potešil nás záujem a dôvera rodičov voči škole. Do rúk prváckych pani učiteliek vkladajú svoje veľké bohatstvo. Milí rodičia, verte, že sa o Vaše deti budeme starať s láskou a porozumením.

ĎAKUJEME!

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 22.04.2021 15:16:37

OPÄŤ SPOLU!

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

         Dňa 19.4.2021 sa po dlhom čase školskými chodbami znova niesol smiech a džavot našich ôsmakov a deviatakov. Z celkového počtu 68 ich do školských lavíc zasadlo 59. Tešíme sa, že sa náš školský život pomaličky vracia do normálu.

 

 

 

 

NEZABUDNITE!

-          Nástup do školy je podmienený negatívnym testom (PCR, Ag alebo platnou výnimkou) jedného zákonného zástupcu a samotného žiaka nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu (v prílohe). V prípade, že žiak nenastúpi do školy (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je nutné o tom informovať triedneho učiteľa.

-          V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 • Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
 • Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

-         Školská jedáleň je v prevádzke. Všetci stravujúci sa žiaci budú automaticky prihlásený na obedy (desiata sa zatiaľ nepodáva). V prípade, že vaše dieťa nenastúpi (z dôvodu choroby, karanténneho opatrenia..), je potrebné ho zo stravy ODHLÁSIŤ najneskôr deň vopred na t.č.: 0465475934.

Pridal Marián Holica o 19.04.2021 11:48:17

Vynikajúci pedagóg 2021

ilustracny obrazok

Vynikajúci pedagóg 2021

Ocenenie mikroregiónu handlovskej doliny

 

Pani riaditeľka Mgr. Ľudmila Pogádlová,

prijmi od nás malú kytičku ako poďakovanie za Tvoju prácu, vďaka ktorej škola napreduje a drží krok s dobou.

Ďakujeme za zrekonštruované priestory školy, moderné učebne, gymnastickú telocvičňu s posilňovňou, nové priestory školského klubu detí...

O kvalite vyučovacieho procesu a dosiahnutých výsledkoch žiakov vypovedá aj portál INEKO, ktorý zaradil školu v posledných rokoch Tvojho pôsobenia vo vedení ako „školu s výbornými výsledkami žiakov“. V okrese Prievidza získala spomedzi základných škôl krásne piate umiestnenie.

Blahoželáme Ti k oceneniu za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.03.2021 16:34:42

Literárna výzva na apríl

ilustracny obrazok

Milí žiaci a priatelia školy!

Zapojte sa do našej literárnej výzvy na mesiac apríl k 60. výročiu školy.

 • Súťaž prebieha na FB stránke našej školy.
 • Téma: 60-te výročie školy (spomienky na školu, príbehy zo školského života...)
 • Súťažiaci (žiaci aj verejnosť) nahrajú fotografiu svojho literárneho diela (poézia - próza, rukopis – elektronická podoba) do komentára pod status súťaže.
 • Na odoslanie práce je možné použiť aj e-mail školy: zsskolha@gmail.comDo predmetu uveďte heslo: literárna výzva školy.
 • Hlasovanie prebieha v mesiaci apríl 2021 pridávaním „like“ v komentároch k súťažným literárnym dielam.
 • Jedným z víťazov bude súťažiaci s najväčším počtom „like“.
 • Druhého víťaza vyberie odborná pedagogická porota.
 • Výhercovia budú zverejnení na našej FB stránke školy po ukončení súťaže.

 

 

Báseň k 60-temu výročiu

 

Pred pár mesiacmi sme za jej bránu vstúpili,

prezúvkami v rukách bojazlivo krútili.

Vôbec sme netušili, čo nás čaká,

či sa tam hrá, či tvrdo maká.

Pani učiteľka Eva Petrášová stála vonku,

nie, nevyzvala nás na férovku.

Pozvala nás "k sebe" na návštevu,

predstaviť nám novú triedu.

Neprešla ani celá hodina

a už sme boli jedna veľká 1.C rodina.

Plná trieda usmiatych detí,

ktoré netušili, ako čas rýchlo letí.

Dozvedeli sme sa,

že budova, kde sme, sa volá škola

a už tu pred 60-timi rokmi bola.

V týchto dňoch teda narodeniny oslavuje,

bez nás detí jej určite smutno bude.

Preto jej chceme hlavne priať,

aby jej múry čo najskôr mal kto hriať.

Aby deti usmiate lavice zaplnili,

aby sa svojou usilovnosťou veľa naučili.

K tomu Ti prajeme, škola milá,

aby si na super pani učiteľky natrafila.

Také, ktoré majú dosť trpezlivosti

a hneď nevybuchnú od zlosti.

Škola, zatiaľ Ti však za naše vedomosti ďakujeme,

veríme, že vďaka Tebe na slušných ľudí dospejeme!

 

Autor: Adamko s maminkou, 1.C

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.04.2021 07:59:02

Zápis prvákov

ilustracny obrazok

Elektronickú prihlášku nájdete TU

Pridal Marián Holica o 24.03.2021 23:28:18

Prezenčné vyučovanie od 8.3.2021

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mesto Handlová po dohode s riaditeľmi škôl rozhodlo, že školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni umožňuje:

a)         prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

b)   pre rodičov, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Zriaďovateľ Mesto Handlová, rozhodol, že riaditeľ základnej školy môže udeliť výnimku aj žiakom, ktorí nespadajú do kategórie žiakov v bodoch a alebo b.

        Konkrétne podmienky nástupu do školy s udelením výnimky s vami prerokujú triedni učitelia.

ŠKD a školská jedáleň pokračujú v nezmenených podmienkach (bez desiat).

        Čestné vyhlásenia boli rozdané žiakom. Je potrebné ich pri nástupe do školy v pondelok odovzdať triednemu učiteľovi.

Tešíme sa na stretnutie.

Pridal Marián Holica o 04.03.2021 12:09:23

Od zajtra v nezmenenom režime

ilustracny obrazok

Vážení rodičia!

V zmysle posledných popoludňajších informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, budú obmedzenia pre dochádzku detí do škôl, podľa toho či rodičia pracujú z domu alebo mimo domova, platiť až od pondelka 8.3.2021. Do piatku 5.3.2021 sa pokračuje v doterajšej forme vzdelávania a od pondelka 8.3.2021 bude do školy môcť nastúpiť len dieťa rodičov, ktorí obaja musia pracovať mimo domu. Rodina sa preukáže čestným vyhlásením. ŠKD a školská jedáleň pracuje v nezmenenom režime. V súčasnej situácii sa zastavuje podávanie desiat.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi. A ako sa hovorí.....Časy sa menia, zajtra dovidenia :)

Pridal Ľudmila Pogádlová o 02.03.2021 18:17:29