Novinky

Spolu múdrejší 3

ilustracny obrazok

Ukončili sme výzvu MŠVVaŠ SR zameranú na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl.

Od januára do júna 2022 sme zabezpečili našim žiakom kvalitné a dostupné doučovanie.

Vytvorili sme podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách.

Doučovaniu sa venovalo spolu 7 vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka vo vytvorených skupinách prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka našej ZŠ.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarilo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach aj praktických zručnostiach.

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 28.06.2022 13:07:38

Rodičovské združenie budúcich prváčikov...

ilustracny obrazok

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov!


Pozývame Vás na prvé spoločné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 16.06.2022 (štvrtok) o 16,00 h v budove 1.stupňa našej ZŠ (priestory ste navštívili v deň zápisu do 1.ročníka).


Máme pre Vás pripravené:
1. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy, ktoré by si mal prevziať každý zákonný zástupca (otec aj matka). V prípade, ak ste už vypísali Prílohu 3 (Písomné vyhlásenie) s možnosťou podpisovania písomností len jedným zákonným zástupcom, stačí nám prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Ak ste tak doteraz neurobili a zvažujete využiť túto možnosť komunikácie so školou, tlačivo Vám posielame v prílohe. Potrebné je priniesť ho vypísané a podpísané obidvomi zákonnými zástupcami.
2. Predstavíme Vám pani učiteľky prváckych tried, ktoré Vám poskytnú základné informácie o vyučovaní v našej škole.
3. Pani vychovávateľka školského klubu detí Vám predstaví popoludňajšiu činnosť detí (premyslite si záujem o zaradenie dieťaťa do ŠKD).
4. Vedúca školskej jedálne zodpovie na otázky ohľadom stravovania (obedy, desiata).

Nakoľko je v našom záujme zabezpečiť prváčikom všetky školské pomôcky a zošity načas, objednávku realizujeme už v mesiaci jún. Z daného dôvodu Vás chceme požiadať o finančný príspevok vo výške 25 €. Použitý bude na zakúpenie základnej sady zošitov do 1. ročníka (predpisové zošity, zošit na uvoľňovacie cvičenia v prípravnom období, zošity na precvičovanie písania, sadu výkresov a farebných papierov).

Tešíme sa na stretnutie s Vami a už vopred ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

Pridal Marián Holica o 13.06.2022 18:09:39

Jarná brigáda 23.4.2022

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 20.04.2022 19:35:50

Riaditeľské voľno

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka a zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ poskytujem žiakom 1. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 6.4.2022 (streda).

 

V prípade nezáujmu o stravu je potrebné stravníkov odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. čísle 046 5475 934.

 

Školský klub detí je v plnej činnosti pre prihlásených žiakov v čase od 06.00 h do 16,00 h.

Záujem o zaradenie dieťaťa do ŠKD nahláste vašej pani vychovávateľke najneskôr do 04.04.2022 do 16,00 h.

 

Ďakujeme za porozumenie!

Pridal Marián Holica o 01.04.2022 10:39:42

Deň učiteľov

ilustracny obrazok

28. marec – Deň učiteľov

Ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy za profesionálny prístup a ľudské hodnoty, ktoré venujú žiakom.

Prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu!

Vedenie školy ZŠ Školská v Handlovej

Pridal Marián Holica o 25.03.2022 08:53:24

Dvere dokorán

ilustracny obrazok
Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.03.2022 21:02:50

2% z dane

Kliknutím zobrazíte prílohy
ilustracny obrazok

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre NAŠU - VAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU prostredníctvom:

 

Občianskeho združenia ONAS, Hlavná 10, 04018 Nižná Hutka,

 

ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2021.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré sa dá stiahnuť zo stránky školy alebo získať v kancelárii školy. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 25. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre do školy a my to hromadne odovzdáme.
  4. Ak potvrdenie o zaplatení dane odovzdáte individuálne, prosíme Vás, aby ste nám doniesli do školy kópiu potvrdenia.

 

Ak ste SZČO resp. právnická osoba:

  1. Poukázanie 2% z dane vyplňte do daňového priznania (daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2022 daňovému úradu)
  2. Prefoťte z daňového priznania zodpovedajúcu stranu a doručte kópiu do školy.

 

 

Ďakujeme za pomoc!

súbor na stiahnutie je umiestnený v hornom rohu príspevku po kliknutí na spinku. 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 15.02.2022 21:23:43

„Nikdy sa neprestávaj učiť!“

ilustracny obrazok

SPOLU MÚDREJŠÍ 1, 2, 3

Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRa zaradili sme sa medzi školy, ktoré podporujú:

-        kvalitné a dostupné vyučovanie pre žiakov,

-        podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností mimo vyučovania,

-        doučovanie v hlavných vzdelávacích oblastiach.

V spolupráci s Teach For Slovakia získavame v „Spolu múdrejší 3“ benefity v podobe mentoringu, spoločného plánovania či supervízie.

Veríme, že doučovanie pomôže našim žiakom zažívať školský úspech a vyrovná vedomostné rozdiely spôsobené prerušovaním vyučovania z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.

Ďakujeme pedagógom za ich čas a pracovné nasadenie!

Pridal Marián Holica o 22.01.2022 17:20:14

Výzva na predloženie ponuky

Kliknutím zobrazíte prílohy

Názov zakázky: Dodávka elektrickej energie

VO 1/2022

viď dokument Zverejnenie zadávania zákazky -  Výzva na predkladanie ponúk  VO 1/2022 v prílohe

Pridal Ľudmila Pogádlová o 20.01.2022 14:42:27

Šťastné a Veselé

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 17.12.2021 14:11:22