Novinky

Riaditeľské voľno 20.3.2024

Milí žiaci, vážení rodičia.
Dňa 20.3.2024 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9.

 

Pri tejto príležitosti udeľuje riaditeľka školy RIADITĽSKÉ VOĽNO žiakom 5. až 8. ročníka (v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)). Zo stravy sú žiaci automaticky odhlásení.

 

Ďakujeme a našim deviatakom držíme palce!

Pridal Marián Holica o 18.03.2024 08:05:23

vianoce

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 23.12.2023 09:10:38

Prevencia protiprávneho konania v školách

ilustracny obrazok

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi poskytuje ochranu mäkkých cieľov na školách. Čo sú mäkké ciele? Predstavujú miesta s vyšším výskytom ľudí a k tomu neadekvátne nízkou ochranou.

 

Aj našej škole bol pridelený policajt, na ktorého sa môžu pedagógovia, žiaci a rodičia obrátiť v prípade informácií o rizikových faktoroch, ktoré majú dôležitý vplyv na bezpečnostnú situáciu v škole. Kontakt na určeného policajta Vám v prípade potreby poskytne vedenie školy.

 

Poskytujeme kontaktné údaje na príslušné Obvodné oddelene PZ v prípade ohrozenia a podozrenia z akejkoľvek protiprávnej činnosti na území školy alebo oznámenia v súvislosti so žiakmi a osobami nachádzajúcimi sa v priestoroch školy.

 

 

V prípade potreby kontaktujte:

 

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU v Handlovej

 

Švermova 2, 972 51 Handlová

 

t.č. 0961 273955; 046 547 5001

 

 

 

Využiť môžete aj tiesňovú linku Polície 158, prípadne číslo 112, taktiež e-mailovú adresu chranimedeti@minv.sk.

 

Je v záujme nás všetkých predchádzať rizikovým situáciám, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť školy.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 06.11.2023 10:00:12

Chceš byť futbalista?

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 30.05.2023 17:31:14

Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád...

ilustracny obrazok

Projekt: "Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád"
Aj naši pedagógovia sa zúčastnili vzdelávania, aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi.
Žiakom v škole sa venovala preventistka mestskej polície, Lucia Chudá. Posielame video určené pre rodičov.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o citlivej téme akou je šikana a nebezpečenstvá na sociálnych sieťach.
Ďakujeme za váš čas!

 

Pridal Marián Holica o 09.05.2023 13:54:13

Škola má školského psychológa

Vážení rodičia, informujeme Vás o pôsobení školského psychológa, Mgr. Dominiky Valachovej, na našej škole.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci individuálneho a skupinového poradenstva, orientačnej diagnostiky, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania.
Poskytuje žiakom, pedagógom a rodičom/zákonným zástupcom individuálne psychologické služby  formou konzultačno-poradenskej činnosti.

Skupinové psychologické služby budú zamerané na rôzne témy a oblasti realizované  formou besied, prednášok a preventívnych aktivít.
V prípade potreby  môžete našu školskú psychologičku kontaktovať prostredníctvom EduPage alebo na mailovej adrese dominika.valachova@outlook.sk

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 05.04.2023 14:12:27

Riaditeľské voľno pre 1.stupeň ZŠ

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu organizačných zmien počas Zápisu do 1.ročníka poskytujem žiakom 1. – 4. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 12.4.2023 (streda).

 

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke. 

 

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 04.04.2023 15:10:11

Riaditeľské voľno

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu:

 

  • organizačných zmien počas Testovania 9 poskytujem žiakom 5. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 22.3.2023 (streda).
  • Mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov poskytujem žiakom školy 1. – 9.ročníka riaditeľské voľno na deň 24.3.2023 (piatok).

 

V prípade nezáujmu o stravu (22.3.) je potrebné stravníkov odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. čísle 046 5475 934.

 

Ďakujeme za porozumenie. 

Pridal Marián Holica o 20.03.2023 10:16:56

Deň otvorených dverí

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 18.03.2023 08:48:23

úsporné opatrenia

ilustracny obrazok

Pre vysoké ceny energií musia školy začať  šetriť.

Naším prvým krôčikom bola výmena osvetlenia v priestoroch telocvične.

Poďakovanie patrí pánovi Sýkorovi za sponzorské dodanie LED svietidiel a zapožičanie plošiny potrebnej na ich montáž.

Ďakujeme aj zručnému pánovi školníkovi za výmenu pôvodného osvetlenia za nové.

Poteší nás každá znížená spotreba energie, vďaka ktorej neutrpí školský finančný rozpočet.

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 09.03.2023 15:56:50