Novinky

Školské oblečenie

ilustracny obrazok

Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 27.9.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac.
Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-)
Hlasovať môžete tu:

https://schoolsunited.cz/hlasovani/6c2c9138

nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 23.09.2022 16:27:48

Informácia o priebehu vyučovania 19.09.2022

ilustracny obrazok

Informácia o priebehu vyučovania 19.09.2022

Z dôvodu odstávky elektrickej energie sa uskutoční praktická časť Didaktických hier a Účelového cvičenia v rozsahu:

-        1. st. ukončenie 11,30 h

-        2. st. ukončenie 12,30 h.

Harmonogram:

-        príchod do školy 7,30 – 7,50 h,

-        do 8,45 h pobyt v triedach (nezabudnúť prezuvky),

-      od 9,00 pobyt vonku/v prírode podľa aktuálneho počasia. V prípade nepriaznivého daždivého počasia ostávajú žiaci v triedach/v areáli školy s náhradnými aktivitami v réžii triednych učiteľov.

Vzhľadom na jesenné zhoršenie počasia Vás žiadame o teplejšie a nepremokavé oblečenie pre vaše deti.

UPOZORNENIE pre stravníkov!

Školská jedáleň v čase odstávky el. energie NEVYDÁVA stravu! Stravníci sú automaticky odhlásení.

Školský klub detí je v bežnej prevádzke. Poprosíme nabaliť väčšiu desiatu.

Pridal Marián Holica o 14.09.2022 15:27:25

Informácia pre stravníkov v ŠJ

ilustracny obrazok

Vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu priestorov školskej kuchyne sa budú obedy vydávať najskôr od štvrtka 08.09.2022.

Pre deti navštevujúce ŠKD poprosíme nabaliť väčšiu desiatu.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 02.09.2022 09:13:45

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje vzdelávanie

ilustracny obrazok

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje vzdelávanie

Projekty motivujú zamestnancov k osobnej angažovanosti.

Bývalý žiak školy, Ing. Peter Vaculík, sa podpísal pod projekt Čitateľské lavičky pod vŕbou. Škola získala podporu až do výšky 2 500 €.

Prvým krokom bola brigáda zamestnancov a priateľov školy v apríli 2022.

A tu je druhý krok:

-        Aktivity žiakov školy pod taktovkou pani učiteľky Peťky Rozenbergovej.

Ďakujeme!

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 29.07.2022 19:29:27

Letné prázdniny

ilustracny obrazok

Všetkým prajeme krásne, pohodové a oddychové prázdniny.

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

 

kolektív zamestnancov ZŠ Školská

Pridal Marián Holica o 01.07.2022 08:20:59

Spolu múdrejší 3

ilustracny obrazok

Ukončili sme výzvu MŠVVaŠ SR zameranú na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl.

Od januára do júna 2022 sme zabezpečili našim žiakom kvalitné a dostupné doučovanie.

Vytvorili sme podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách.

Doučovaniu sa venovalo spolu 7 vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka vo vytvorených skupinách prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka našej ZŠ.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarilo vyrovnať rozdiely vo vedomostiach aj praktických zručnostiach.

 

nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie nahlad obrazka z galerie Celý album ...
Pridal Marián Holica o 28.06.2022 13:07:38

Rodičovské združenie budúcich prváčikov...

ilustracny obrazok

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov!


Pozývame Vás na prvé spoločné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 16.06.2022 (štvrtok) o 16,00 h v budove 1.stupňa našej ZŠ (priestory ste navštívili v deň zápisu do 1.ročníka).


Máme pre Vás pripravené:
1. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy, ktoré by si mal prevziať každý zákonný zástupca (otec aj matka). V prípade, ak ste už vypísali Prílohu 3 (Písomné vyhlásenie) s možnosťou podpisovania písomností len jedným zákonným zástupcom, stačí nám prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Ak ste tak doteraz neurobili a zvažujete využiť túto možnosť komunikácie so školou, tlačivo Vám posielame v prílohe. Potrebné je priniesť ho vypísané a podpísané obidvomi zákonnými zástupcami.
2. Predstavíme Vám pani učiteľky prváckych tried, ktoré Vám poskytnú základné informácie o vyučovaní v našej škole.
3. Pani vychovávateľka školského klubu detí Vám predstaví popoludňajšiu činnosť detí (premyslite si záujem o zaradenie dieťaťa do ŠKD).
4. Vedúca školskej jedálne zodpovie na otázky ohľadom stravovania (obedy, desiata).

Nakoľko je v našom záujme zabezpečiť prváčikom všetky školské pomôcky a zošity načas, objednávku realizujeme už v mesiaci jún. Z daného dôvodu Vás chceme požiadať o finančný príspevok vo výške 25 €. Použitý bude na zakúpenie základnej sady zošitov do 1. ročníka (predpisové zošity, zošit na uvoľňovacie cvičenia v prípravnom období, zošity na precvičovanie písania, sadu výkresov a farebných papierov).

Tešíme sa na stretnutie s Vami a už vopred ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

Pridal Marián Holica o 13.06.2022 18:09:39

Jarná brigáda 23.4.2022

ilustracny obrazok
Pridal Marián Holica o 20.04.2022 19:35:50

Riaditeľské voľno

Riaditeľka základnej školy Mgr. Ľ. Pogádlová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka a zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ poskytujem žiakom 1. – 8. ročníka školy riaditeľské voľno na deň 6.4.2022 (streda).

 

V prípade nezáujmu o stravu je potrebné stravníkov odhlásiť u vedúcej ŠJ na tel. čísle 046 5475 934.

 

Školský klub detí je v plnej činnosti pre prihlásených žiakov v čase od 06.00 h do 16,00 h.

Záujem o zaradenie dieťaťa do ŠKD nahláste vašej pani vychovávateľke najneskôr do 04.04.2022 do 16,00 h.

 

Ďakujeme za porozumenie!

Pridal Marián Holica o 01.04.2022 10:39:42

Deň učiteľov

ilustracny obrazok

28. marec – Deň učiteľov

Ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy za profesionálny prístup a ľudské hodnoty, ktoré venujú žiakom.

Prajeme im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu!

Vedenie školy ZŠ Školská v Handlovej

Pridal Marián Holica o 25.03.2022 08:53:24