Zápis do 1.ročníka  >>  Naša škola ponúka

Naša škola ponúka

Čo naša škola ponúka

 • zdravú desiatu a chutné obedy pre žiakov školy
 • od 1.ročníka – nový Školský vzdelávací program
 • posilnenie anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka
 • od 1. ročníka – vyučovanie cudzieho jazyka zábavnou formou podľa požiadaviek rodičov
 • od 1. ročníka – pohybová príprava v záujmových krúžkoch
 • od 2. ročníka -rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • od  5.ročníka – športové triedy so zameraním na futbal resp. telesná výchova so zameraním na aerobik
 • v 5.ročníku pracovné zošity na anglický jazyk zdarma
 • výučba v novej učebni prírodovedných predmetov vybavenú tabletami a interaktívnou tabuľou
 • pohybové aktivity v telocvični na aerobik a v posilňovni
 • vzdelávacie aktivity v učebni v prírode
 • práca s počítačom v počítačovej učebni vybavenej kvalitnou technikou s pripojením na internet
 • relaxačná miestnosť s možnosťou premietania na Wall Paint
 • rozmanitá zaujímavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka
 • bohatá záujmová činnosť, školy v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • interaktívna technika v každej triede 1.stupňa

Ak chceš kvalitné vzdelanie a máš rád pohyb, šport a zábavu sme tu práve pre teba!!!

Pridal Ľudmila Pogádlová o 17.01.2014 14:27:48