Výsledky súťaží

Výsledky športových súťaží v šk. roku 2015 - 2016

V športových súťažiach sme obsadili v rámci okresu Prievidza 3. miesto z 35 základných škôl a osemročných gymnázií a boli sme najlepší z handlovských škôl. Najlepšie výsledky sme dosiahli v gymnastickom štvorboji. Chlapci v kat. A a B skončili na 2.mieste v krajskom kole. Družstvo dievčat v kat. C v zložení Tamara Kaplánová, Tamara Pazderová, Andrea Golhová, Erika Kočišová a Petra Rybáriková opäť úspešne reprezentovali Trenčiansky kraj a získali na Majstrovstvách Slovenska medailové 3. miesto

 

Názov súťaže

Meno

Kolo

Umiestnenie

Malý futbal

starší žiaci

obvodné

2.miesto

 

staršie žiačky

obvodné

3.miesto

 

mladšie žiačky

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

3.miesto

 

najmladší žiaci

obvodné

2.miesto

 

mladší žiaci

obvodné

3.miesto

Vybíjaná

chlapci – 5. – 7. ročník

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

3.miesto

Basketbal

mladší žiaci

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

4.miesto

Florbal

dievčatá

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

4.miesto

Bedminton

dievčatá

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

4.miesto

Hádzaná

mladší žiaci

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

2.miesto

Volejbal

chlapci

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

4.miesto

Volejbal

dievčatá

obvodné

1.miesto

 

 

okresné

5.miesto

Gymnastika

chlapci – kat. A

okresné

1.miesto

 

 

regionálne

1.miesto

 

 

krajské

2.miesto

Gymnastika

chlapci – kat. B

okresné

1.miesto

 

 

regionálne

1.miesto

 

 

krajské

2.miesto

Gymnastika

dievčatá – kat. A

okresné

3.miesto

Gymnastika

dievčatá – kat. B

okresné

6.miesto

Gymnastika

dievčatá – kat. C

okresné

1.miesto

 

 

regionálne

1.miesto

 

 

krajské

1.miesto

 

 

Majstr. Slovenska

3.miesto

Gymnastika

chlapci – kat. A

obvodné

1.miesto

HŠH

chlapci – kat. B

obvodné

1.miesto

 

dievčatá – kat. A

obvodné

2.miesto

 

dievčatá – kat. B

obvodné

2.miesto

 

dievčatá – kat. C

obvodné

1.miesto

Beh oslobodenia

mladší žiaci

 

3.miesto

 

mladšie žiačky

 

2.miesto

 

starší žiaci

 

1.miesto

3.miesto

Dopravná súťaž

Mladší žiaci

 

1.miesto

 

Starší žiaci

 

2.miesto

Futbalový turnaj

dievčatá

 

2.miesto

 

chlapci 4. – 5.roč.

 

2.miesto

 

chlapci 6. – 7.roč.

 

1.miesto

 

chlapci 8. – 9.roč.

 

2.miesto

Šach

Martin Kohút

obvodné

1.miesto

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 18:15:33

Výsledky vedomostných súťaží v šk. r. 2015 - 2016

V novembri 2015 v rámci Týždňa vzdelávania sme sa zapojili tromi aktivitami do „Dobrého nápadu“ –  Tak ide čas – p. Koprnová (odprezentované aj v Banskom múzeu), Dajme veciam druhú šancu – p. Havranová, Kurišová a Retro hodina – návrh do Dobrého nápadu vypracoval p. uč. Holica. Táto aktivita bola ocenená ako Dobrý nápad 2015  a zvyšné dve aktivity získali Ďakovný list.

 

Trieda 3.A sa zapojila do projektu „Supertrieda“  vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Partnermi projektu sú Európska komisia a Slovenský výbor UNICEF. Celý školský rok pracovala  3. A na autorskom projekte, ktorého výsledkom bolo scénické predstavenie a videoklip. 8. júna 2016  si vybojovala na krajskom kole titul SuperTrieda Trenčianskeho kraja a získala  tak postup do celoslovenského finále. Vo finále získali Cenu za piesne v inscenácii. Projektom sa podarilo dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady,  talent a hranice detskej fantázie a tvorivosti neexistujú. Možno viac ako získaný titul  nás  teší, že každé dieťa z tejto triedy prispelo k víťazstvu svojou účasťou a schopnosťami a kolektív triedy  si posilnil spoluprácu, priateľstvo a dobré vzťahy.

 

Názov súťaže

Meno

Trieda

Kolo

Umiestnenie

Dejepisná olympiáda – kat. C

Viktória Antalová

9.B

okresné

1.miesto

Dejepisná olympiáda – kat. C

Viktória Antalová

9.B

krajské

úspešná riešiteľka

7.miesto

Píšem, píšeš, píšeme

Marek Slota

3.A

krajské

1.miesto

Európa v škole – výtv. časť

Ema Puváková

4.A

okresné

1.miesto

Vansovej Lomnička – II. kat. poézia

Rebeka Kasanová

8.A

obvodné

1.miesto

Vansovej Lomnička – III. kat. próza

Tamara Kaplánová

8.A

obvodné

1.miesto

Európsky deň rozvoja – výtv. súťaž

Filip Ižo

4.A

celoslovenské

2.miesto

Kalokagatia – výtvarná súťaž

Filip Ižo

Martin Lajstrík

4.A

celoslovenské

2.miesto

Európa v školeliter. časť

Natália Miklánková

3.A

okresné

2.miesto

Hviezdoslavov Kubín III.kat. – próza

Tamara Kaplánová

8.A

okresné

2.miesto

Mladý moderátor

Marián Weiss

6.A

okresné

2.miesto

Vansovej Lomnička – III. kat. próza

Tamara Pazderová

8.A

obvodné

2.miesto

„Poznaj a chráň“

mladší žiaci

5. – 7.roč.

obvodné

2.miesto

Píšem, píšeš, píšeme

Lea Mazánová

3.A

krajské

3.miesto

Šaliansky Maťko

Mário Zimáni

4.A

okresné

3.miesto

Európa v školeliter. časť

Lea Kolesárová

6.B

okresné

3.miesto

Mladý moderátor

Tamara Kaplánová

8.A

okresné

3.miesto

Vansovej Lomnička – I. kat. próza

Veronika Pernišová

2.A

obvodné

3.miesto

„Poznaj a chráň“

starší žiaci

8. – 9.roč.

obvodné

3.miesto

Prečo mám rád slovenčinu,  prečo mám rád Slovensko.

Marek Slota

3.A

celoslovenské

čestné uznanie

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Viktória Spišková

9.A

okresné

úspešná riešiteľka

Matematická olympiáda  Z - 5

Radoslav Zibura

Michal Štec

5.A

okresné

úspešný riešiteľ

10. – 16.miesto

Matematická olympiáda  Z - 6

Sarah Jankulová

6.A

okresné

úspešná riešiteľka

Biologická olympiáda – kat. C

Viktória Villárová

9.A

okresné

úspešná riešiteľka

11. – 12.miesto

Biologická olympiáda – kat. D

Peter Ozimý

Jozef Job

6.A

okresné

usp. riešiteľ 4.miesto

účasť

Dejepisná olympiáda – kat. D

David Kňazovič

Tamara Pazderová

8.A

okresné

úspešný riešiteľ

účasť

Hviezdoslavov Kubín 1.kat. – próza

Veronika Pernišová

2.A

okresné

čestné uznanie

Hviezdoslavov Kubín 3.kat. – poézia

Rebeka Kasanová

8.A

okresné

čestné uznanie

Pytagoriáda – P4

Ema Puváková

Nikola Nieburová

4.A

okresné

úspešná riešiteľka

účasť

Chemická olympiáda

Viktória Spišková

Petra Rybáriková

9.A

9.B

okresné

úspešná riešiteľka

Príroda očami detí – výtvarná súťaž

Viktória Antalová

Nina Bilčíková

Natália Miklánková

9.B

4.A

3.A

obvodné

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Deň Zeme

mladší žiaci

starší žiaci

 

obvodné

4.miesto

2.miesto

Matematická olympiáda  Z - 5

Sabina Kačáková

Ladislav Simonides

5.A

okresné

účasť

Matematická olympiáda  Z - 7

Samuel Straka

7.A

okresné

účasť

Matematická olympiáda  Z - 8

Rebeka Kasanová

Zlatica Litwiaková

8.A

8.B

okresné

účasť

Matematická olympiáda  Z - 9

Matúš Gájovský

Adrián Ondriš

9.B

9.A

okresné

účasť

Geografická olympiáda – kat. F

Samuel Straka

7.A

okresné

účasť

Geografická olympiáda – kat. G

Patrik Šára

5.A

okresné

účasť

Dejepisná olympiáda – kat. C

Natália Kotianová

9.B

okresné

účasť

Dejepisná olympiáda – kat. E

Samuel Straka

Michaela Vičíková

7.A

okresné

účasť

Vansovej Lomnička – I. kat.

Natália Miklánková

Nikola Nieburová

Tamara Luciaková

3.A

4.A

2.B

 

obvodné

účasť

Vansovej Lomnička –

II. kat. poézia

Tamara Ederová

6.A

obvodné

účasť

Pytagoriáda – P3

Martin Kohút

Timotej Blaho

3.B

okresné

účasť

Pytagoriáda – P5

Adam Pádej

Michal Štec

5.A

okresné

účasť

Pytagoriáda – P6

Jakub Nemec,

Sarah Jankulová

6.A

okresné

účasť

Pytagoriáda – P7

Samuel Straka,

Michaela Vičíková

7.A

okresné

účasť

Pytagoriáda – P8

Andrea Golhová

Zlatka Litwiaková

8.A

8.B

okresné

účasť

Pridal Ľudmila Pogádlová o 09.10.2016 18:12:13

1.miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

Dňa 9.2.2016 v CVČ Spektrum Prievidza sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Najlepšie zo všetkých zúčastnených a 1.miesto v kategórii C (9.ročník) získala naša žiačka Viktória Antalová z 9.B triedy. Bude nás reprezentovať v krajskom kole v Trenčíne, kde jej prajeme veľa úspechov! Viktórii blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Pridal Marián Holica o 24.02.2016 15:32:02

3. miesto v Šalianskom Maťkovi

V Prievidzi sa uskutočnilo okresné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko a našu školu úspešne reprezentoval Mário Zimáni zo 4. A triedy, ktorý získal 3. miesto. Porotu zaujal prednesom povesti od A. Marca Plačlivá skala. Majkovi blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Pridal Ľudmila Pogádlová o 24.02.2016 15:19:24

Výsledky vedomostných súťaží

10.12.2014      –          OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – účasť A.Valach

14.01.2015      –          OK Olympiády v anglickom jazyku – 1A –A. Golhová – 9.miesto

14.01.2015      –          OK Olympiády v anglickom jazyku – 1B –E. Prištic – účasť

21.01.2015      –          OK Matematickej olympiády  Z 9 – účasť E. Fleischacker, A. Valach

21.01.2015      –          OK Matematickej olympiády  Z 5 – účasť S. Jankulová, J. Nemec

22.01.2015      –          OK Šaliansky Maťko – účasť Mário Zimáni

05.02.2015      –         OK Biologickej olympiády kat. C – Teoreticko – praktická časť –

                                  účasť – M. Pravdová, P. Kačáková

06.02.2015      –          OK Geografickej olympiády – kat. E – 8. - 9.roč. – účasť D. Kraková,

                                  V. Spišková

06.02.2015      –          OK Geografickej olympiády – kat. F – 6. – 7. roč. – účasť S. Straka,

                                  T. Kaplánová

06.02.2015      –          OK Geografickej olympiády – kat. G – 5. roč. – účasť J. Nemec

12.02.2015      –          OK Dejepisnej  olympiády – kat. C – 9.roč. – účasť H. Villárová,

                                  B. Némethová

12.02.2015       –         OK Dejepisnej  olympiády – kat. D – 8.roč. – účasť P. Rybáriková,

                                  N. Kotianová

12.02.2015       –         OK Dejepisnej  olympiády – kat. E – 7.roč. – účasť T. Pazderová,

                                  D. Bombicová

12.02.2015       –         OK Dejepisnej  olympiády – kat. F – 6.roč. – účasť K. Santa

27.02.2015       –         OK Európa v školeliter. časť – 3.miesto – Kamenská Aneta 2.r.

 

03.03.2015      –       OK Rozprávkové vretienko – II.kat. –2.miesto – Tamara Pazderová

 

10.03.2015       –         Vansovej Lomnička – I. kat. – 2.miesto – Nikola Nieburová

10.03.2015       –         Vansovej Lomnička – II. kat. –1.miesto – Tamara Pazderová,

                                  2.miesto  Rebeka Kasanová

10.03.2015       –        OK Hviezdoslavov Kubín – 1.kat. – próza – Lea Mazánová –

                                  čestné uznanie

10.03.2015      –         OK Hviezdoslavov Kubín – 3.kat. – poézia – Rebeka Kasanová –                                   3.miesto

17.03.2015      –       „Poznaj a chráň“  2.miesto mladší žiaci, 4.miesto starší žiaci

17.03.2015      –         Príroda očami detíMartin Lajstrík – 1.miesto – mladší žiaci

17.03.2015      –         Príroda očami detíAntolová Viktória – 1.miesto – starší žiaci

17.03.2015      –         Príroda očami detí – Oľga Kováčová– 2.miesto – mladší žiaci

17.03.2015      –         Príroda očami detí – skupinová práca zo 7.A – Golhová,

                                 Kaplánová, Pazderová, Bombicová – 3.miesto

18.03.2015      –         OK Pytagoriády – P3 – úspešný riešiteľ – Puváková Ema, účasť –

                                 A. Ujček

18.03.2015      –         OK Pytagoriády – P4 – účasť – R. Zibura, Šára

18.03.2015      –         OK Pytagoriády – P5 – účasť – J. Nemec, Kolesárová

19.03.2015      –         OK Pytagoriády – P6 – účasť – S. Straka, Vičíková

19.03.2015      –         OK Pytagoriády – P7 – účasť – A. Golhová, V. Sekerešová

19.03.2015      –         OK Pytagoriády – P8 – účasť – Ondriš

26.03.2015      –         OK Chemickej olymp.úspešní riešitelia A.Valach, H.Villárová

08.04.2015      –         OK Matematickej olympiády Z 6 – účasť – S. Straka

08.04.2015      –         OK Matematickej olympiády Z 7 – účasť – T. Pazderová, T.Kaplánová,

                                 L. Bauková, J.Chromík

22.04.2015      –         Deň Zeme – prírodovedný kvíz – mladší žiaci – 1.miesto

22.04.2015      –         Deň Zeme – prírodovedný kvíz – starší žiaci – 3.miesto

14.05.2015      –         OK Biologickej olympiády – kat. D – Teoreticko – praktická časť –

                                 úspešní riešitelia – P. Peniaško, D. Bombicová

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 14.05.2014 11:16:09

Výsledky športových súťaží

23.09.2014      –            Malý futbal – najmladší  žiaci – obvodné kolo – 2.miesto

25.09.2014      –            Malý futbal mladší  žiaci roč. 2001 – obvodné kolo 1.miesto

07.10.2014      –            Malý futbal – mladší  žiaci roč.2002 – obvodné kolo – 3.miesto  

14.10.2014      –            Malý futbal – starší  žiaci – obvodné kolo1.miesto

14.10.2014      –            Malý futbalmladšie  žiačky – obvodné kolo – 1.miesto

14.10.2014      –            Malý futbal – staršie  žiačky – obvodné kolo – 1.miesto

16.10.2014      –            Stolný tenis – chlapci – obvodné kolo – 5.miesto

16.10.2014      –            Stolný tenis – dievčatá – obvodné kolo – 4.miesto

22.10.2014      –            Florbal – starší chlapci – obvodné kolo 1. miesto

23.10.2014      –            Florbal  – staršie dievčatá – obvodné kolo – 2. miesto

28.10.2014      –            Vybíjaná – chlapci (3. - 4.ročník) – obvodné kolo – 1. miesto

28.10.2014      –            Vybíjaná – dievčatá (3. - 4.ročník) – obvodné kolo1. miesto

19.11.2014      –            Bedminton – chlapci – obvodné kolo – 1.miesto

20.11.2014      –            Basketbal – mladší žiaci – obvodné kolo – 4.miesto

20.11.2014      –            Basketbal  – mladšie žiačky – obvodné kolo – 3.miesto

26.11.2014      –            Bedminton – dievčatá – obvodné kolo – 3.miesto

29.11.2014      –            Streľba zo vzduchovky – okresné kolo – 5.miesto

04.12.2014      –            Vybíjaná – chlapci (5. - 7.ročník) – obvodné kolo – 4.miesto

09.12.2014      –            Hádzaná – starší  žiaci – obvodné kolo – 1.miesto

09.12.2014      –            Hádzaná – staršie  žiačky – obvodné kolo – 2.miesto

11.12.2014      –            Vybíjaná – dievčatá (5. - 7.ročník) – obvodné kolo – 1.miesto

15.12.2014      –            Vybíjaná – dievčatá (3. - 4.ročník) – okresné kolo – 3. miesto

17.12.2014      –            Vybíjaná – chlapci (3. - 4.ročník) – okresné kolo – 3. miesto

13.01.2015      –            Bedminton – chlapci – okresné kolo – 3.miesto

14.01.2015      –            Volejbal – starší chlapci – obvodné kolo – 1. miesto

14.01.2015      –            Volejbal – staršie dievčatá  – obvodné kolo – 1. miesto

15.01.2015      –            Volejbal – staršie dievčatá  – okresné kolo5. miesto

16.01.2015      –            Volejbal – starší chlapci  – okresné kolo4. miesto

29.01.2015      –            Basketbal – staršie dievčatá – obvodné kolo – 3. miesto

29.01.2015      –            Basketbal – starší chlapci – obvodné kolo – 2. miesto

26.02.2015      –            Hádzaná – starší  žiaci – okresné kolo4. miesto

23.03.2015      –            Vybíjaná – dievčatá (5. - 7.ročník) – okresné kolo4. miesto

10.04.2015                 Beh oslobodenia – ml. žiaci – M. Štefaňák – 3.miesto

10.04.2015                 Beh oslobodenia – st. žiačky – D. Bombicová – 3.miesto

10.04.2015                 Beh oslobodenia – st. žiaci – D. Fecura – 2.miesto,

                                    K. Santa – 3.miesto

13.04.2015      –            Gymnastika  – chlapci – okresné kolo – kateg. A – 1. miesto

13.04.2015      –            Gymnastika  – chlapci – okresné kolo – kateg. B – 3.miesto

14.04.2015      –            Gymnastika  – dievčatá – okresné kolo – kateg. A – 2. miesto

14.04.2015      –            Gymnastika – dievčatá – okresné kolo – kateg. B – 6. miesto

14.04.2015      –            Gymnastika – dievčatá – okresné kolo – kateg. C – 1. miesto

21.04.2015      –            Gymnastika  – chlapci – regionálne kolo – kateg. A – 1. miesto

21.04.2015      –            Gymnastika – dievčatá – regionálne kolo – kateg. C – 1. miesto

27.04.2015      –            Gymnastika  – chlapci – krajské kolo – kateg. A – 2. miesto

27.04.2015      –            Gymnastika – dievčatá – krajské kolo – kateg. C – 1. miesto

29.04.2015      –            Malý futbalmladšie žiačkyokresné kolo2. miesto

12.05.2015      –            Malý futbal – starší  žiaci – okresné kolo4.miesto

13.05.2015      –            Malý futbal – staršie  žiačky – okresné kolo3.miesto

 

13.05.2015  –  Gymnastika – najstaršie dievčatá –

 

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji – 3. miesto

 

Gratulujeme!!!

 

 

Pridal Ľudmila Pogádlová o 27.11.2013 19:57:00